Clicks51
vi.news

Đối với Francis, gian dâm dường như vẫn chấp nhận được - đại tội mới của ngài là "xâm phạm thiên nhiên"

Giáo hoàng Francis đã cảnh báo các nhà thần học luân lý về một "trường hợp khẩn cấp sinh thái" mà ông gọi là tiếng kêu khóc của trái đất, vì đã bị xâm phạm và tổn hại nghiêm trọng".

Lý do cho điều này là sự "khai thác ích kỷ", như ông đã nói tại một buổi khán triều tại Học viện Alphonsian của Rome (ngày 9 tháng 2).

Francis nhận thấy rằng ông hiếm khi nghe các hối nhân tự buộc tội mình đã thú nhận đã xâm phạm thiên nhiên, trái đất hoặc đấng sáng tạo, bởi vì "chúng ta chưa nhận thức được tội lỗi này."

Cha Bergoglio đã dành hai năm làm cha giải tội ở Córdoba, Argentina. Đây là khoảng thời gian duy nhất của cuộc đời ông khi dấn thân vào việc chăm sóc mục vụ.

Người dùng Twitter, Catholic Sat, đã đưa gợi ý của Francis vào thực hành và viết, "Tôi đã phạm đại tội, tôi đã sử dụng điều hòa trong ô tô trên đường đến sân bay, nơi tôi ăn bít tết và vô tình không cho chai nhựa của mình vào thùng rác tái chế."

Hình ảnh: © Esteban Munilla, Flickr CC BY-ND, #newsLlcewqqrqd