13:43
misiefilmom
764
Dušan Lukáč: Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom! Ponúkame Vám záznam z prednášky Dušana Lukáča na Katolíckej Charizmatickej konferencii v Trnave. Pozýva nás otvoriť sa Božiemu plánu …More
Dušan Lukáč: Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom!

Ponúkame Vám záznam z prednášky Dušana Lukáča na Katolíckej Charizmatickej konferencii v Trnave. Pozýva nás otvoriť sa Božiemu plánu a Božiemu pôsobeniu. Každý z nás má mnoho vecí a okolností v živote, ktoré nevie prijať a ktoré chce zmeniť. V tom, že to prijímame, dávame Bohu svoj život, obetujeme mu svoj život. Nie je ľahké zaprieť seba a prijať to, čo chce Boh. Zároveň nás pozýva k tomu, aby sme verili, že Boh môže zmeniť nielen náš život, ale i životy iných ľudí.