Wszyscy ci, którzy teraz znajdują się w piekle, nie modlili się albo modlili się mało i niedbale. W sposób szczególny nienawidzę modlitwy kierowanej do tej ,,Kobiety''..

Twarzą w twarz – rozmowa z Egzorcystą ks. Józefem Tomaselli

Diabeł istnieje i przybiera różne postacie. Oto pierwsza część rozmów z demonem włoskiego egzorcysty ks. Józefa Tomasellego. Wielokrotnie widział on demona w ludzkiej postaci. Był świadkiem wydarzeń, w które – jak sam powiedział – trudno byłoby mu uwierzyć, gdyby nie przeżył ich osobiście. Tekst przetłumaczony został ze strony www.papanews.it, prowadzonej przez watykanistę G. Barile’a z katolickiego stowarzyszenia „Tu es Petrus”.

Melid, wiem, że chociaż zawsze dążysz do zła, wbrew twojej woli, dzięki Bożemu zrządzeniu możesz też przyczynić się do dobra. Wywiad ten może uczynić wiele dobrego, a ja proszę Boga, aby cię zmusił do odpowiedzi na moje pytania.
– O co ci chodzi, klecho? Nie zapominaj, że mówisz z Melidem! Skąd wiesz, że nazywam się Melid?
– Sam mi to powiedziałeś, podczas naszego pierwszego spotkania. Wiele lat temu. Powiedz mi jednak, Melid, kim byłeś, zanim stałeś się demonem?
– Byłem oficerem na Dworze Anielskim, byłem Cherubinem. Teraz jestem urzędnikiem szatana.
– Dlaczego opuściłeś Raj i spadłeś do piekła?
– On, Najwyższy, powiedział mi i moim towarzyszom, że podda nas próbie. Nie powiedział, że ukarze nas piekłem.
– Na czym polegała owa próba?
– Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się: „Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniejszy od Niego”. Wiele zastępów anielskich podzielało opinię Lucyfera. Wywiązała się walka pomiędzy Michałem i Lucyferem, i nagle spadliśmy do piekielnej otchłani.
– Żałujesz teraz zła, które uczyniłeś?
– Nie bądź śmieszny! On, Najwyższy, nie powinien się tak uniżyć! Nienawidzę i zawsze będę nienawidził Chrystusa, bo z Jego winy jestem w piekle. To niesprawiedliwe! Tylko jeden grzech popełniłem i jestem skazany na ogień wieczny. Wy z wieloma grzechami i to bardzo ciężkimi macie tę Kobietę (Matkę). Żebyśmy my także Ją mogli mieć!
– Wy, demony, nie potrzebujecie snu, odżywiania się, nie czujecie zmęczenia. Jak wykonujecie swoje zadania?
– Wylewając nienawiść na Boga powinniśmy odczuwać przyjemność, a tymczasem to potęguje tylko nasze cierpienie.
– Czy przebywacie zawsze w gorejącej otchłani czy też możecie z niej wychodzić?
– Tylko dzięki przyzwoleniu Najwyższego Lucyfer może wysyłać demony na świat. Ty jako ksiądz wiesz, że wyroki Boskie są niezbadane. Demony krążące po świecie nadal cierpią, ponieważ zawsze znajdują się pod karzącą ręką Boga. Ale krążąc po świecie mogą znaleźć ulgę.

– Rozumiem w pewnym stopniu tę rzeczywistość, ponieważ Jezus powiedział: „Kiedy demon wychodzi z człowieka, idzie w poszukiwaniu odpoczynku”. Poza tym ty sam, Melid, dałeś mi to do zrozumienia, kiedy podczas egzorcyzmu pytałeś mnie: „Powiedz, gdzie mam pójść, a pójdę sobie!” Powiedziałem ci wtedy: „Odejdź na pełne morze i wejdź w jakąś rybę”. A ty na to: „Ja szukam ludzi”. Dodałem więc: „Dlaczego nie chcesz wejść w rybę?” Odpowiedziałeś: „Dlaczego ty nie chcesz odpoczywać w ciele zwierzęcia?”
Błąkając się po świecie możecie, o ile Bóg na to pozwoli, zapanować nad ludzkim ciałem. Dowodem na to są opętani. Kiedy jednak nie możecie zapanować nad ludzkim ciałem, wchodzicie w zwierzęta, jak w Gerazie za czasów Jezusa. Możecie także zapanować nad pewnymi miejscami, szczególnie tam, gdzie odbywają się seanse spirytystyczne, wywołując przerażające zjawiska, dla których ustąpienia są potrzebne specjalne błogosławieństwa kapłańskie…

– Masz inne pytania?
– Dopiero zacząłem. Ponieważ w ciele ludzkim doświadczasz jakiegoś odpoczynku, kiedy więc możesz wejść, uciekasz się do różnych sztuczek, aby w nim jak najdłużej pozostać. Po pierwsze robisz wszystko, aby nie rozpoznano cię i nie egzorcyzmowano z tej osoby. Wybierasz na przykład ludzi, którzy cierpią na jakąś dolegliwość. W ten sposób zamiast zająć się opętaniem, wszyscy koncentrują się na chorobie. Ty boisz się egzorcyzmów i kiedy jesteś zidentyfikowany, próbujesz wprowadzić w błąd kapłanów egzorcystów. Dlaczego wy, demony, wolicie wrócić do piekła, niż znosić egzorcyzmy?
– W piekle cierpienie jest ogromne, ale podczas egzorcyzmów jest ono jeszcze większe. W piekle jesteśmy daleko od Boga. Podczas egzorcyzmów jesteśmy bliżej Niego i cierpienie wzrasta. Podobnie jak w przypadku pieca: im bardziej zbliżasz się do niego, tym bardziej odczuwasz żar z niego bijący.
– Teraz, Melid, zmienimy temat. Wiesz dobrze, że czasami Jezus sam wybiera sobie dusze i wprowadza je w stan mistyczny. Te dusze są batalionem szturmowym przeciwko wam, demonom. Cieszą się one rozlicznymi wizjami niebiańskimi. Cierpią jednakże niezmiernie, ponieważ ratują wiele zagubionych dusz. Wy, demony, znacie te wybrane dusze bardzo dobrze.
– No pewnie, znamy je dobrze i każdą z nich śledzimy w dzień i w nocy. Jeśli Chrystus pracuje w tych duszach na 100 procent, to my wysilamy się w naszych diabelskich zakusach na 90 procent. Uderzamy bezpośrednio w te mistyczne dusze, a pośrednio także w ich kierowników duchowych.
– Przypomnę ci historię jednej duszy, którą prowadzę od 35 lat, męczennicy powołania zakonnego.
Od dzieciństwa Jezus wpoił w nią mocne pragnienie bycia zakonnicą. Kiedy wielokrotnie usiłowała zrealizować swoje powołanie w różnych zakonach, ty poprzez swoje niecne podstępy sprawiałeś, że ze wszystkich wspólnot była bezlitośnie wyrzucana.
Kiedy została już dopuszczona do obłóczyn, uroczystego przywdziania habitu, kilka dni przed tym wydarzeniem obciąłeś jej włosy. Ryt obłóczyn przewidywał obcięcie nożyczkami włosów aspirantce przywdziewającej strój zakonny. Przełożona musiała udawać, że obcina włosy, których przecież nie było. Powiedz, po co obcinałeś te warkocze, które ja do dziś zachowałem na pamiątkę tych wszystkich wydarzeń?

– Pewnego dnia ta dziewczyna dokonała aktu próżności z zachwytu nad swoimi pięknymi warkoczami. Najwyższy pozwolił mi wtedy na obcięcie jej włosów na zadośćuczynienie tego próżnego czynu.
– Ale także i tym razem nie dałeś za wygraną. Dziewczyna znowu musiała opuścić klasztor… Dlaczego tak dręczysz tę osobę?
– Poprzez swoje pełne wyrzeczenia życie wyrywa z moich szponów wiele dusz, a ja nie mogąc temu przeszkodzić, przynajmniej prześladuję ją w dzień i w nocy. Wiem, że Chrystus zwycięży, ale chociaż w ten sposób wyładuję swoją złość.
– Melid, wiem, że masz potężnych wrogów, a są to ci, którzy na co dzień żyją w głębokiej przyjaźni z Bogiem i ich apostolstwo przynosi obfite owoce. Masz też niestety wielu zwolenników. Twierdzą, że nie wierzą w ciebie, ale żyją według twoich wskazań. Przeczą istnieniu piekła i oddają się grzechowi, dążąc jedynie do zaspokojenia własnych żądz. Do innej kategorii twoich sprzymierzeńców należą ci, którzy wchodzą w relację z tobą poprzez seansy spirytystyczne. Pragniesz tego, żeby ci „wywoływacze duchów” wzywali ciebie. Wierzą oni, że w tych seansach wywołują dusze zmarłych, a tymczasem to ty, kłamiąc, odpowiadasz na ich pytania. Masz w tym swój cel, ponieważ chcesz wszystkich ludzi nieustannie okłamywać. Dlaczego?
– Łatwo się możesz domyśleć. Ale nawet jeśli uczestnik seansów jest mało religijny, cudzołoży czy od dawna nie przystępuje do sakramentów, a przez przypadek ma przy sobie jakąś poświęconą rzecz, odwołującą się do Chrystusa czy do tej Kobiety, mojej nieprzyjaciółki, za każdym razem sieję przerażenie wśród tych, którzy wzywają zmarłych.
– Czy wszystkie demony mają taką samą siłę?
– Nie. Chrystus tego nauczał, kiedy zwrócił się do Apostołów, bezsilnych wobec demona siedzącego w opętanym: „Ten rodzaj demonów można zwyciężyć tylko przez post i modlitwę”. Najpotężniejszymi są demony nakłaniające do nieczystości seksualnej, gdyż wtedy zazwyczaj zwyciężamy w walce z człowiekiem.
– Kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy odeprzeć każdy z waszych ataków.
– Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z odpowiedniej strony. Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy waszą wolę, tak jak ogniem wygina się żelazo. Najlepszym sposobem jest łapanie kobiet i mężczyzn na haczyk „miłości”. Kiedy użyjemy tego „sercowego” chwytu, w 90 procentach przypadków odśpiewujemy pieśń zwycięstwa.
– Jesteście wyspecjalizowani w różnych zadaniach, podobnie jak żołnierze: jedni walczą w powietrzu, inni na ziemi i na morzu. A więc między wami są tacy, którzy pchają ludzi do bluźnierstw z byle drobnostki, inni do nienawiści, ateizmu, kradzieży itd. Sądzę jednak, że o ile większość z grzechów ludzie popełniają niewiele razy, szybko bowiem brzydzą się nimi i odrzucają je, to z grzechem nieczystości jest inaczej. Już po kilku upadkach staje się on nawykiem, bardzo trudno jest się go pozbyć, a ponadto zaczyna on przybierać pozory dobra, zasłaniając się przyjemnością.
– Więc znasz odpowiedź! Wszyscy, którzy są uwięzieni w otchłani piekielnej, znajdują się tam przez nieczystość. Popełniali też inne grzechy, ale zawsze potępiali się przez nieczystość lub trwając w niej.
– Co myślisz o tych wszystkich, którzy żyją niemoralnie?
– Mam nadzieję, że są już zapisani w rejestrze potępionych, a tylko jakaś wielka łaska mogłaby ich z niego wymazać.
– A więc w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?
– Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie może wpuścić do swojego królestwa tych, którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas „postęp cywilizacyjny” byłby niemożliwy. Pierwszymi, którzy zapłacą za to prawo, nazwane przez ciebie niegodnym, a które jest skarbem mojego królestwa, będą jego prawodawcy, odpowiedzialni za grzechy nieczyste osób rozwiedzionych. Karę poniosą także ci, którzy zaakceptowali to prawo.
– Nieszczęśliwi rozwiedzeni, którzy dla krótkiego życia w ulotnych przyjemnościach, cierpieć będą przez całą wieczność tortury, którym ty już teraz jesteś poddany!

Druga część rozmów z demonem włoskiego egzorcysty ks. Józefa Tomasellego.
Tekst przetłumaczony został ze strony papanews.it, prowadzonej przez watykanistę G. Barile’a z katolickiego stowarzyszenia „Tu es Petrus”.
– Melid, które z grzechów przynoszą ci najwięcej zadowolenia?
– Grzechy rozsiewające skandale, bo wraz z nimi pojawiają się następne. Świat pełen jest skandali, a ja i moi towarzysze trzymamy się blisko tych, którzy ich dostarczają.
– Jezus Chrystus powiedział: „Kto idzie za mną nie chodzi w ciemnościach… Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą; niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą! Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze”. Skoro słowa Jezusa, Zbawiciela i najwyższego Sędziego ludzkości są tak straszne, jak mogą gorszyciele żyć w takim spokoju?
– To proste. Znieczulam ich sumienie. Tak jak chirurg po znieczuleniu pacjenta sprawiam, że nie czują oni żadnej odpowiedzialności przed Stwórcą za swoje czyny i że wszystko wydaje się im dozwolone.
– Jakimi podstępami posługujesz się, kiedy masz do czynienia z osobami prowadzącymi niemoralne życie?
– Wypaczam w ich umysłach przykazania Stworzyciela. Mącąc im wyobraźnię, sprawiam, że patrzą na powściągliwość seksualną jak na coś niewykonalnego w życiu. Po wbiciu im do głowy tego przekonania podsuwam im różne pokusy.
– Myślę, że telewizja jest jednym ze skutecznych środków jakie używasz w swej diabelskiej pracy. Używana w słusznym celu może być źródłem dobra, używana źle, może doprowadzić wielu do nieprawości. W późnych godzinach wieczornych wyświetlane są sceny nieprzyzwoite i perwersyjne.
– Rozpalam ciekawość u dorosłych, młodzieży, a nawet u dzieci, i popycham do zaspokojenia swych niemoralnych pożądań.
– Później będą musieli zdać sprawę Bogu, sędziemu Sprawiedliwemu, wszyscy autorzy tych perfidnych transmisji, właściciele telewizji, a także ci, którzy oglądają te niemoralne programy. Dawniej zło najczęściej zagrażało dzieciom poza ogniskiem rodzinnym, teraz wraz z telewizją weszło pod dachy ich domów. Co możemy powiedzieć o złych filmach? Masa gapiów napełnia się sprośnymi obrazami, a wy, demony, trzymacie ich w piekielnych sieciach i popychacie ich nie tylko do myśli i spojrzeń nieczystych, ale także o wiele dalej.
– Wszyscy oni, jak dobrze to ująłeś, znajdują się w mojej sieci, ale nie zdają sobie z tego sprawy, bowiem są omamieni nieczystymi przyjemnościami. Dostrzegą ją, kiedy będzie już za późno, gdy znajdą się w gorejącym wiecznie ogniu. Myślisz, klecho, że telewizory i filmy są jedynymi narzędziami, którymi posługuję się w celu zapełnienia piekła? Jak pasterz cieszy się widokiem łąk porośniętych obficie świeżą trawą, tak i ja, gdy widzę kobiety wpadające w sidła „nowoczesnej” mody, szczególnie na plażach. Z niecierpliwością my, demony nierządu, czekamy na okres letni, aby jeszcze więcej ludzi związać naszymi sieciami nieczystości.
– Melid, Jezus wyraźnie powiedział: „Jeśli mężczyzna patrzy na kobietę pożądliwie, już zgrzeszył z nią w swoim sercu”. Nieszczęsne kobiety nieroztropne! Któż zliczy grzeszne myśli i pragnienia, które wznieca w rozwiązłych mężczyznach bezwstydna moda? Być może słysząc o wiecznym ogniu uśmiechają się ironicznie, ale ci, którzy poprzedzili je w śmierci, nie robią już tego, płacąc za swoje złe czyny wiecznym potępieniem!
– Aby osiągnąć swój cel, osłabiam autorytet rodziców, którzy w pierwszym rzędzie są odpowiedzialni za nieprzyzwoity sposób ubierania się ich córek. Kobiety ubierające się jak ty to mówisz bezwstydnie utwierdzam w przekonaniu, że nie robią nic złego, skoro prawie wszystkie tak się ubierają. Wzbudzam w tych kobietach przyjemność z bycia oglądanymi i podziwianymi.
– Również dyskoteki i współczesne rytmy są obliczone na wywołanie pożądania seksualnego i przynoszą owoce nieczystości. I ci należą do twojego diabelskiego królestwa. Co więcej, literatura i prasa pornograficzna są trucizną, której używasz do niszczenia dusz.
– Oczywiście! Książki, które wzniecają pożądanie oraz gorszące zdjęcia są moją potężną bronią. Często jej używam. Gdy w nich zasmakują, ludzie nie chcą czytać nic innego, a wtedy łatwo budzić w nich pociąg do rzeczy nieczystych. Pisarze to widzą, i idąc za upodobaniami ludzi z chęci zysku obficie sieją na kartach swoich powieści i artykułów nasiona nieczystości, którymi sami obrastają. Tego typu lektura pobudza zmysły i pragnienie przyjemności w czytelnikach i w ten sposób liczba moich ofiar ciągle się powiększa.
– Powiedz mi teraz, Melid, o taktyce wypaczania ludzkich sumień, przy której pomocy zmieniasz charaktery dzieci na gorsze. W pierwszych latach życia dzieci są na ogół dobre, posłuszne, pilne w nauce, dają się prowadzić rodzicom do kościoła, są komunikatywne, ale jak tylko minie okres dzieciństwa, w miarę wzrastania, odchodzą od sakramentów, lekceważą modlitwę, odczuwają antypatię, a nawet nienawiść do wszystkiego, co religijne.
– Czyżbyś nie był, klecho, w stanie zrozumieć tych wszystkich zmian? Kiedy przeżywa się dzieciństwo, pragnienia są jeszcze zazwyczaj słabe, jakby uśpione. Jak minie okres dzieciństwa, wraz z wchodzeniem w okres dojrzewania człowiek zaczyna odczuwać przebudzenie pożądania. Wtedy wystarczy odciąć go od łaski, która przychodzi wraz z modlitwą, czuwaniem, wstrzemięźliwością i dobrą wolą, aby doprowadzić go do upadku.
– A co mi powiesz o rodzinach? Małżeństwo jest sakramentem i tylko życie w związku ważnie zawartym przed Bogiem może być nośnikiem łaski.
– W rodzinach interweniuję na tysiące sposobów. Ty, klecho, dobrze o tym wiesz. Jak wiele nadużyć moralnych podarowują mi młodzi w swoim przedmałżeńskim życiu! W osiągnięciu tego pomagają mi także ich rodzice, którzy pozwalają młodym przebywać samotnie, zostawiając ich bez nadzoru, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy młodzi wychodzą sobie na spacery lub na przejażdżki samochodem. Wykorzystuję tę chwilę, aby ich doprowadzić do upadku. Rodzice są zazwyczaj zainteresowani tylko tym, aby w dniu ślubu ich córka miała na sobie białą suknię. Wykorzystuję słabość i niewiedzę rodziców, którzy pozwalają córkom wychodzić wieczorami z domu i wracać o dowolnej godzinie. Liczba nieślubnych dzieci powiększa się z dnia na dzień, a to dlatego, że jestem bardzo sumienny i sprytny w wymyślaniu i podsuwaniu pokus.
Także w zawartych po Bożemu związkach działam nieustannie: często udaje mi się sprawić, że rodzice nie chcą zaakceptować nowych dzieci i zabijają je, zanim wyjdą z łona matek.
Ileż razy udaje mi się przez różne podstępy osłabić uczucie panujące pomiędzy małżonkami i skierować serce mężczyzny ku innej, zamężnej kobiecie, albo też lepiej – serce kobiety ku innemu, żonatemu mężczyźnie. Tak więc podsuwając nieczyste pożądania, doprowadzam małżonków do prawnych rozwodów i separacji, zabijając po drodze naturalną miłość rodziców do swoich dzieci.
– Jakie jeszcze inne podstępy masz w zanadrzu?
– Przekonuję ludzi, że separacja małżeńska tylko dawniej była uważana za coś złego, natomiast obecnie wraz z postępem jest rzeczą konieczną, ponieważ sercem nie można rządzić, a wolność osobista nie może być ograniczana przez nikogo. Owoce mojej pracy są naprawdę duże. Dzięki nieczystości, pobudzając ludzkie żądze, prowadzę mężczyzn i kobiety, gdzie tylko zechcę.
– To znaczy do piekła?
– Oczywiście! Jak tylko umrą, będą dzielić mój los, gdzie jest wieczny płacz, wyrzuty sumienia i zgrzytanie zębów.
– Z twoich odpowiedzi można byłoby wnioskować, że cały świat z powodu niemoralnych czynów znajduje się w twoim posiadaniu. W tym świecie jednak oprócz twojego królestwa jest też królestwo Boże. Zło czyni więcej hałasu niż dobro, ale jakże wiele dobra jest w tym świecie także dzisiaj. Nie da się zliczyć tych wszystkich dusz, które poprzez uroczyście lub prywatnie złożoną przysięgę postanowili żyć w czystości. Wiele kobiet i mężczyzn jest gotowych raczej oddać życie niż popełnić grzech nieczystości. Ileż małżeństw zachowuje słuszną powściągliwość w tej materii! Jak wielką chwałę oddają tym samym te wszystkie dusze swojemu Stwórcy. Odnośnie do tych dobrych, zwycięskich w pokusach dusz, powiedz mi, czego najbardziej się w nich boisz i nienawidzisz?
Dwóch rzeczy: modlitwy i ucieczki od okazji.
– A dlaczego boisz się aż tak bardzo modlitwy?
– Bo jest ona pierwszym krokiem w stronę Boga, wysługuje liczne łaski i trudno jest mi przyciągnąć do siebie kogoś, kto dużo i wytrwale się modli. Wszyscy ci, którzy teraz znajdują się w piekle, nie modlili się albo modlili się mało i niedbale. W sposób szczególny nienawidzę modlitwy kierowanej do tej Kobiety.
Drugą rzeczą, której nienawidzę, jest ucieczka i pogardzanie złymi okazjami. Moi niewolnicy nieczystości nie tylko nie uciekają od pokus i złych okazji, ale sami ich poszukują i z pasją stwarzają nowe.

Twarzą w twarz – rozmowa z egzorcystą ks. Józefem Tomaselli
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
173
Dzięki nieczystości, pobudzając ludzkie żądze, prowadzę mężczyzn i kobiety, gdzie tylko zechcę.
– To znaczy do piekła?
Oczywiście! Jak tylko umrą, będą dzielić mój los, gdzie jest wieczny płacz, wyrzuty sumienia i zgrzytanie zębów.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,- Wiem, że kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy
odeprzeć każdy z waszych ataków.
- „Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a
poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z
odpowiedniej strony. Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy
waszą wolę, tak jak …More
,,- Wiem, że kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy
odeprzeć każdy z waszych ataków.
- „Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a
poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z
odpowiedniej strony. Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy
waszą wolę, tak jak ogniem wygina się żelazo. Najlepszym sposobem jest łapanie kobiet i
mężczyzn na haczyk „miłości”. Kiedy użyjemy tego „sercowego” chwytu w 90 procentach
przypadków odśpiewujemy pieśń zwycięstwa.''