CÓRKA MARYI
211.4K

BÓG OJCIEC: Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie wewnątrz Mojej Ochrony przez cały czas. Ta Ochrona okryje wasze rodziny

GOD THE FATHER: If you accept My Seal of Love, you will be within My Protection at all times.This Protection will cover your families

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 0.30

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Ja rozmawiam z tobą podczas tej nocy w Imię Trójcy Świętej.

Moja córko, nadszedł czas na złamanie pierwszej z Pieczęci i jakże to Mnie zasmuca.

Obiecałem, że zanim to nastąpi, ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony, umieszczając ją na czołach tych wszystkich, którzy wierzą we Mnie.

Daję wam teraz, dzieci, ostatnią szansę, aby powstać i się zdecydować. Jesteście albo za Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was. Wy, którzy odrzucacie Moje święte Słowo dane temu prorokowi końca czasów, musicie Mnie teraz usłyszeć, gdy mówię. Daję wam proroków, aby was prowadzili.

Dlaczego odrzucacie Moją Miłość? Dlaczego pozwalacie wątpliwościom, aby zaślepiły was na prawdę? Choć tak bardzo was kocham, to jednak jest niewiele czasu i otrzymacie sekundy na zdecydowanie o swoim własnym losie. Ponieważ z czasem Moja Cierpliwość się wyczerpie. Zignorujcie Moje wezwanie, a doświadczycie, że będzie wam trudno Mnie znaleźć na pustkowiu, które jest przed wami.

Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie wewnątrz Mojej Ochrony przez cały czas. Ta Ochrona okryje wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wezwanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. Po tym będziecie musieli stawić czoła beznadziei tego Wielkiego Ucisku bezbronni, samotni i niemający się na czym oprzeć.

Nigdy nie będę was przymuszał, dzieci, abyście Mnie kochali. To jest wasz własny wybór, a miłość może pochodzić, oczywiście, tylko z serca. Wyciągam teraz Moją Dłoń Miłości. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Mnie. Jeśli mówicie, że Mnie znacie, ale odrzucacie Mój gest miłości i ochrony, to naprawdę w ogóle Mnie nie znacie.

Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, ponieważ pierwsza Pieczęć została w końcu otwarta. Ziemia zatrzęsie się wszędzie w różnych częściach świata i wtedy nie będziecie mieć wątpliwości. Ponieważ was kocham, będę po tym czekać na waszą odpowiedź.

Nigdy nie odrzucajcie Moich proroków, ponieważ odrzucacie Mnie. Krzywdźcie lub zniesławiajcie Moich proroków, a czynicie to samo Mnie, bo to jest Mój Głos z Nieba, Który znieważacie. Jest o wiele lepiej, jeśli w ogóle się nie odzywacie i zachowujecie milczenie, gdy macie wątpliwości. Teraz jest czas, aby proroctwa się sprawdziły. Wielu upadnie na kolana ze wstydu i żalu, kiedy zobaczą, jak odrzucenie przez nich Moich Orędzi, danych poprzez Moich proroków końca czasów, rozdarło Mnie na pół.

Jak potępianie ich i wyśmiewanie uczyniły drwiny z Mojego świętego Słowa. Jak prawda była dla nich zbyt gorzka do przełknięcia i jak kłamstwa od fałszywych proroków i wróżbitów dawały im płytkie pocieszenie, którego szukali.

Jak daleko Moje dzieci odpadły ode Mnie. Jakże są niewdzięczni.

Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć, wiedzcie, że będziecie mieli Życie Wieczne. Nigdy nie wątpiliście w Moje Słowo, bo wasza pokora i dziecięca miłość do Mnie sprawiły, że nie pozwoliliście, aby intelektualne rozumowanie zamknęło wasze uszy na prawdę.

Tak wielu Moich prawdziwych proroków posłanych do was w ciągu ostatnich dwudziestu lat było wyszydzanych, znieważanych, zadręczanych i wyrzucanych na pustkowie. Wy, którzy szydzicie z Moich Orędzi, powinniście się zawstydzić. Wy jednak ubóstwiacie fałszywych proroków i kłaniacie się im.

Pytam was, któremu Bogu się kłaniacie?

Wiecie, kim jesteście. Nadszedł dla was czas, abyście zmierzyli się z prawdą, ponieważ jesteście za Mną albo przeciw Mnie. Jeśli nie potraficie Mnie rozpoznać, to jesteście straceni.

Wy, którzy słyszycie Mój Głos, pójdźcie za Mną i pomóżcie Mi zbudować Resztę Mojego Kościoła na ziemi.

Poprowadzę was przez spustoszenie, nad którym będzie dzierżył władzę antychryst. Nie będziecie doznawać udręki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bogów, chciwości, materializmu i żądzy władzy.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby słuchały. Proszę was, otwórzcie oczy, zanim będzie za późno.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…lbo-za-mna-albo-przeciwko-mnie-wybor-nalezy-do-was

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

JEZUS: Musimy pracować razem, dzieci, dla dobra całej ludzkości, w naszej walce o powstrzymanie …

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Poprowadzę was przez spustoszenie, nad którym będzie dzierżył władzę antychryst. Nie będziecie doznawać udręki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bogów, chciwości, materializmu i żądzy władzy.
Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby słuchały. Proszę was, otwórzcie oczy, zanim będzie za późno."More
"Poprowadzę was przez spustoszenie, nad którym będzie dzierżył władzę antychryst. Nie będziecie doznawać udręki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bogów, chciwości, materializmu i żądzy władzy.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby słuchały. Proszę was, otwórzcie oczy, zanim będzie za późno."