Grzegorz Braun: Sprzeciwiamy się łączenia kwestii reparacji niemieckich z roszczeniami żydowskimi!

Pani Marszałek, Wysoka Izbo! W trybie oświadczenia poselskiego. Chciałbym zaakcentować kwestię, która nie doczekała się wyjaśnienia w żadnym z punktów harmonogramu posiedzenia, w których była podnoszona. Kwestia, bynajmniej nie marginalna, związana ze sprawą reparacji niemieckich, czy też, jako ostatecznie Sejm z udziałem mojego koła, koła Konfederacja, uchwalił w kwestii zadośćuczynienia – mówi w Sejmie Grzegorz Braun.
Grzegorz Braun: Ile to będzie kosztować? Nie chcemy kolejnego rejestru na koszt obywateli!
Grzegorz Braun: „Konfederacja popiera asertywne prowadzenie polityki w stosunkach międzynarodowych”
Poseł Konfederacji dodaje: – Otóż Konfederacja popiera asertywne prowadzenie polityki w stosunkach międzynarodowych. Konfederacja popiera śmiałe i jasne, czytelne artykułowanie polskiego interesu, polskiej racji stanu, i dlatego Konfederacja, nie dzieląc włosa na czworo, i nie spowalniając biegu procedury, poparła tę uchwałę, ale Konfederacja równie stanowczo i zdecydowanie sprzeciwia się wiązaniu kwestii reparacji niemieckich z kwestią roszczeń i uroszczeń ż*dowskich.

Grzegorz Braun przytacza wypowiedź prezesa Kaczyńskiego
– Pan poseł sprawozdawca Mularczyk raczył był z tej trybuny wzruszać ramionami i nie odpowiadając na pytanie na ten temat zadane, twierdził, że w ogóle nie rozumie jego sensu. Pan minister Szymkowski nie odpowiedział na pytanie zadane dzisiaj w serii pytań do informacji bieżącej i dlatego jeszcze raz po raz kolejny przytaczam cytat z wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego: „Jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, na tego rodzaju rozmowy otwarci” – Grzegorz Braun cytuje wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego.
Grzegorz Braun ostrzega samorządy: Oni znowu coś KNUJĄ! Rząd potrzebuję was PILNIE by dzielić się odpowiedzialnością!
Grzegorz Braun mówi o wiązaniu reparacji niemieckich z roszczeniami ż*dowskimi

– Zapytałem z tej mównicy, co to znaczy „my”? Kto jest otwarty? Czy to jest koncepcja uzgodniona z Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy harmonogram, scenariusz działań zmierzających do wyegzekwowania reparacji ze strony Niemiec uwzględnia dopraszanie do spółki Izraela, państwa położonego w Palestynie. Nie doczekałem się odpowiedzi, dlatego dyktuję do protokołu, że jeżeli jest to wypowiedź lidera rządzącej formacji stanowiąca wyraz jego indywidualnej inicjatywy, to obserwujmy bacznie bieg zdarzeń, ponieważ z mojego punktu widzenia wiązanie tych dwóch kwestii: reparacji niemieckich i roszczeń ż*dowskich tego pierwszego nie urealni, a to drugie niestety legimityzuje – wypowiada się Grzegorz Braun.
Bądź z nami na Twitterze, YouTube oraz Facebooku:
twitter.com/wolnosctv
youtube.com/channel/UCM0fdCQR1F6mEy035JP6nCA
facebook.com/WolnośćTV-112056964836550/
Oceń artykuł!