Clicks3.4K
Dr. Northrupová – Očkovaní lidé ze sebe vylučují něco, co nepříznivě ovlivňuje ostatní.
Public domain
viktoriine vodopady
pfizer to všetko vie, že oni tie svoje jedy vylučujú do prostredia dychom a dotykom, môžu spôsobiť potrat takýmto spôsobom, pfizer to píše v svojom 150 str. dokumente, pozrite si tento článok: otevrisvoumysl.cz/…-ze-ockovani-mohou-nepriznive-ovlivnit-neockovane/
Roberto 55
Teraz mozu uplne fsetko zvrhnut na tzv. covid. Co alebo kto im zabrani zabijat nas ako muchy? Mozu pridavat do jedla, do vody, v malloch mozu vypustat -rozptylovat rozne smrtiace virusy ap. a za vsetko bude samozrejme zodpovedny covid.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Dar vdovy1 Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné mince, 3 a povedal: Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Zničenie chrámu5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je …More
Dar vdovy1 Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné mince, 3 a povedal: Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Zničenie chrámu5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Znamenia a prenasledovanie7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? 8 On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blízko! , no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. 10 Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všetkým vztiahnu na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás na súd a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že si nebudete dopredu robiť starosti, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19 Ak vytrváte, získate život. Skaza Jeruzalema20 Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech ujdú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. 22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. 24 Ľudia budú padať pod ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Príchod Syna človeka25 Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia. 26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Poučenie z figovníka29 Povedal im toto podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. 32 Amen, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Výzva bedliť34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil; 35 príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka. Ježišove posledné dni37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový. 38 A všetok ľud sa zavčas rána hrnul k nemu do chrámu, aby ho počúval.
agnesino
Dnes v komentároch
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Lukáš 21:23

EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA

— Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.

Verš v kontexte
…22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. 24 Ľudia budú padať pod ostrím meča, odve…More
Lukáš 21:23

EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA

— Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.

Verš v kontexte
…22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. 24 Ľudia budú padať pod ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov.…
viktoriine vodopady
tu je presne ten prípad, očkovaná matka preniesla zjavne protilátky zo seba cez mlieko na polročného chlapčeka - ktoré bábätku zničili krv. doštičky. VAERS idenitifkoval smrť bábätka ako vedľajší účinok po matkinom očkovaní.

zemavek.sk/…dojceny-chlapcek-zomrel-tri-dni-po-ockovani-matky/
apredsasatoci
Ockovanie C19 NIE JE očkovanie!!!
Peter(skala)
Ked som správne pochopil, tak Northrupová hovorí, že očkovaní ludia vylučuju (cez feromony) nejaké "syntetické proteiny", ktoré sa tvoria v tele po očkovaní.
Totižto nie je to čosi nové, pretože už v r.2006 to spozorovala po očkovaní na HPV a to vakcínou GARDASIL. Vtedy tiež mali ľudia problem s vaječníkmi alebo erekciou, či inými disfunkčnými problemami s plodnosťou.

Len ešte by bolo dobré upre…More
Ked som správne pochopil, tak Northrupová hovorí, že očkovaní ludia vylučuju (cez feromony) nejaké "syntetické proteiny", ktoré sa tvoria v tele po očkovaní.
Totižto nie je to čosi nové, pretože už v r.2006 to spozorovala po očkovaní na HPV a to vakcínou GARDASIL. Vtedy tiež mali ľudia problem s vaječníkmi alebo erekciou, či inými disfunkčnými problemami s plodnosťou.

Len ešte by bolo dobré upresniť čo presne vylučuje očkovaná osoba, lebo Northprová hovorí, že "syntetické proteiny" ale v tomto zdroji píšu, že Proteiny S (Spike).
Zdroj: rumble.com/…wv7z-nurse-warns-stay-away-from-vaxxed-people.html

Možno ide o zlý preklad
viktoriine vodopady
pfizer sám to vie že "očkovaní " vylučujú dychom a dotykom veci, kt môžu dokonca spôsobiť potrat : otevrisvoumysl.cz/…-ze-ockovani-mohou-nepriznive-ovlivnit-neockovane/
Peter(skala)
Toto je zaujímavé u Pfizeru, čo by malo zaujimať aj klerikov, ktorí tvrdia, že nevadí ako je vakcína vyrobená z potratených detí, lebo nie lenže používaju vakcínu z potratených detí, ale dokonca sa podielali na antikoncepcii pre účastnikov výskumu.

Totižto tu sa píše, že účastníci výskumu vakcíny museli používať antikoncepciu, aby neotehotneli:

5.3.1. Antikoncepce

Účastník i jeho partnerkaMore
Toto je zaujímavé u Pfizeru, čo by malo zaujimať aj klerikov, ktorí tvrdia, že nevadí ako je vakcína vyrobená z potratených detí, lebo nie lenže používaju vakcínu z potratených detí, ale dokonca sa podielali na antikoncepcii pre účastnikov výskumu.

Totižto tu sa píše, že účastníci výskumu vakcíny museli používať antikoncepciu, aby neotehotneli:

5.3.1. Antikoncepce

Účastník i jeho partnerka musí být důkladně informováni o nezbytnosti soustavně používat vysoce účinnou antikoncepci. Rozhovor musí být zdokumentován a účastník/účastnice musí potvrdit, že bude správně a soustavně používat alespoň jednu z navrhovaných metod antikoncepce. Dále musí školitel účastníkovi vysvětlit, že pokud by došlo k otěhotnění nebo k podezření z otěhotnění u účastnice nebo u účastníkovy partnerky, musí mu okamžitě zavolat.
🤔

...takže tí, čo podporuju vakcíny Pfizer, nie lenže maju účasť na zabijaní nenarodených, ale dokonca aj na antikoncepcii, čo je v podstate pokračovaním, pretože sa stáva, že antikoncepcia niekedy nezaberie a potom dôjde aj k usmrteniu plodu. Ved sami to tam píšu, že s tým aj počítaju a preto účastník o tom má informovať vedenie výskumu.
🤮
....a potom ako vravíš a oni to tam aj píšu, že tie vakcíni z tela vylučuju látky, ktoré môžu negativne vplývať na okolitých ľudí
Lenka Morana Moranova
Tohle je humus, kdo tohle podstoupí.
Vyšetřovatel studie bude sledovat těhotenství až do jeho završení (nebo ukončení) a vyrozumí Bezpečnostní oddělení Pfizeru o výsledku svého pozorování. Pokud se narodí živé dítě, je třeba zhodnotit strukturální celistvost novorozence v době narození. Pokud dojde k ukončení těhotenství, je třeba uvést konkrétní důvody a, pokud to je klinicky možné, je třeba …More
Tohle je humus, kdo tohle podstoupí.
Vyšetřovatel studie bude sledovat těhotenství až do jeho završení (nebo ukončení) a vyrozumí Bezpečnostní oddělení Pfizeru o výsledku svého pozorování. Pokud se narodí živé dítě, je třeba zhodnotit strukturální celistvost novorozence v době narození. Pokud dojde k ukončení těhotenství, je třeba uvést konkrétní důvody a, pokud to je klinicky možné, je třeba zhodnotit strukturální celistvost potraceného plodu alespoň zevrubným pohledem (tedy pokud nejsou k dispozici závěry k vrozené anomálii, které již byly nahlášeny).
Ale že se divím. Poté co svrhli Američané atom. bombu na Hirošimu, zkoumali svoje obětí a jejich děti a ještě si na nich budovali kariéru. Ohavnost. Možná, kdybychom zamrzli někde v pravěku, bez všech výdobytků moderní doby, nenadělali bychom tolika zla. Zpátky na stromy by nás teď rádi poslali, ale sebe ne. Kdyby na stromy. Těžko věřit, že výzkum neproběhl tajně. Těžko věřit těmto lidem. Nedůvěra je na místě.