prawy.pl

Grzeszą ci, którzy nie mówią tęczowym, że ich zachowania seksualne są grzeszne

W niedzielę, w pierwszym czytaniu, Pan Bóg przemówił do nas z kart Starego Testamentu w bardzo aktualnej sprawie. Nasz Ojciec w niebie przypomniał …
MementoMori+++
Tak jest rzeczywiście o czym mówił prorok Ezechiel w ubiegłą niedzielę Ez 3 . Jeżeli grzesznicy nie posłuchają napomnień to ostrzeżeni sami poniosą karę a ten kto ich ostrzegał będzie wolny . Jeżeli się nie napomina i brat czy siostra umrą w grzechach to się jest współwinnym. Natomiast uzurpator Franciszek potępił nawracanie Kościoła Katolickiego innych wyznań co przeczy Słowu Bożemu !