Učeník Pánov
Politika je jedna vec, Božie plány sú však vysoko nad politikou. Komunisti v Moskve si mysleli, že ich moc je nezlomiteľná, boli vojensky neskutočne silní, schopní poraziť a zničiť každého ale ich ríša sa rozsypala ako domček karát bez jediného výstrelu. Koľko však zatým bolo obiet, utrpenia a modlitieb kresťanov. Aj teraz sú modlitby potrebné a možno viac ako predtým. Vojna by priniesla …More
Politika je jedna vec, Božie plány sú však vysoko nad politikou. Komunisti v Moskve si mysleli, že ich moc je nezlomiteľná, boli vojensky neskutočne silní, schopní poraziť a zničiť každého ale ich ríša sa rozsypala ako domček karát bez jediného výstrelu. Koľko však zatým bolo obiet, utrpenia a modlitieb kresťanov. Aj teraz sú modlitby potrebné a možno viac ako predtým. Vojna by priniesla katastrofu pre všetkých 🙏🙏🙏
Freddy Gargamel
Súhlas, posledné slovo je vždy u Boha, nie u človeka. Preto sa treba modliť a dúfať.
Len jedna technická poznámka k "ich ríša sa rozsypala ako domček karát".
Ich ríša sa nerozsypala, bola cielene demontovaná, a to ZVNÚTRA. Z dôvodu, že splnila svoj cieľ a začala prekážať ďalšiemu "pokroku" v smere jednej svetovej vlády. Bolo potrebné ukončiť rozdelenie sveta na dva svety. Okrem toho, neskorý …More
Súhlas, posledné slovo je vždy u Boha, nie u človeka. Preto sa treba modliť a dúfať.
Len jedna technická poznámka k "ich ríša sa rozsypala ako domček karát".
Ich ríša sa nerozsypala, bola cielene demontovaná, a to ZVNÚTRA. Z dôvodu, že splnila svoj cieľ a začala prekážať ďalšiemu "pokroku" v smere jednej svetovej vlády. Bolo potrebné ukončiť rozdelenie sveta na dva svety. Okrem toho, neskorý ZSSR sa ukázal byť príliš kultúrne konzervatívnym, čo bránilo zavádzaniu rôznych "inovácií" napr. v oblasti "sexuálnych menšín". Z týchto a ďalších dôvodov bol aktivovaný "Deep State" vnútri Sovietskeho zväzu a pomocou KGB bolo realizované rozloženie štátu. Preto aj po jeho rozpade namiesto návratu k Pravoslávnemu impériu vzniká dnešný oligarchický štát. To len aby sme nepodliehali sebaklamom.
Učeník Pánov
Komunistické impérium sa skutočne rozpadlo ako domček z kariet. Lebo jeho základy noli postavené na piesku(na ateistickej ideológii). To je fakt. Zlý, ktorý však neprestal pracovať (ani nikdy neprestane) proti Kristovej Cirkvi, podryl základy Západnej civilizácie, ktorú po stáročia budovala Katolícka Cirkev. EÚ, ktorú zakladali katolícki kresťania (Schuman a i.) ovládli v postate antikresťanské …More
Komunistické impérium sa skutočne rozpadlo ako domček z kariet. Lebo jeho základy noli postavené na piesku(na ateistickej ideológii). To je fakt. Zlý, ktorý však neprestal pracovať (ani nikdy neprestane) proti Kristovej Cirkvi, podryl základy Západnej civilizácie, ktorú po stáročia budovala Katolícka Cirkev. EÚ, ktorú zakladali katolícki kresťania (Schuman a i.) ovládli v postate antikresťanské sily. Stredná Európa(hlavne Poľsko) sa zdráha prijať rôzne zvrátenosti, ktoré tieto sily salámovou metódou vnucujú. Víťaznú úlohu však nezohrajú veľkí tohoto sveta. Znovu to budú tí, ktorí budú zápasiť v modlitbách o záchranu kresťanského dedičstva, vedení mocnou veliteľkou, Ženou odetou so slnka. Riešenie politiky je iba mrhanie
silamy. Mať nádej v pravoslávne Rusko, a v kgb agenta Putina, ktoré sa utápa vo svojej nenávisti voči Rímskej Cirkvi je ako opierať sa o nalomenú trstinu. Za Rusko a jeho obrátenie je potrebné. naďalej sa modliť, rovnako ako za obrátenie západných národov, ktoré odpadli od Cirkvi. Víťazstvo príde, bolo prisľúbené vo Fatime.
U.S.C.A.E.
reálny profil zakladateľov a mýtus o ich katolicite sú dve veci aj predchodkyňa EU bola zlá aj EU je zlá programovo
Učeník Pánov
Otázka: kto bol Robert Schuman?
Lebo ak už niekoho katolicitu chcem spochybniť (čo je bez reálnych dôkazov iba odočovanie), tak by som mal poznať jeho život, vieru a postoje.
Robert Schuman bol dobrý katolík.
U.S.C.A.E.
ja nič nespochybňujem ja mám istotu bol papierový katolík a nie len on predchodkyňa EU mala na vlas rovnaký cieľ ako má EU len obyvateľstvo ešte vtedy tak neskazili
U.S.C.A.E.
Každopádne Schumannov záujem sa vtedy sústreďoval skôr na uchovanie regionálnych špecifík v Alsasku – Lotrinsku a idea zjednotenej Európy mu bola úplne ľahostajná. Jeho názory sa prudko zmenili po II. svetovej vojne, keď sa ako francúzsky minister zahraničných vecí spoznal s Jeanom Monetom a Paulom – Henrim Spaakom (o nekresťanských otcoch zakladateľoch EÚ budeme hovoriť v pokračovaní Témy …More
Každopádne Schumannov záujem sa vtedy sústreďoval skôr na uchovanie regionálnych špecifík v Alsasku – Lotrinsku a idea zjednotenej Európy mu bola úplne ľahostajná. Jeho názory sa prudko zmenili po II. svetovej vojne, keď sa ako francúzsky minister zahraničných vecí spoznal s Jeanom Monetom a Paulom – Henrim Spaakom (o nekresťanských otcoch zakladateľoch EÚ budeme hovoriť v pokračovaní Témy mesiaca na Christianitas.sk; pozn. red), ktorí sa rozhodli vytvoriť EÚ formou utajenia pravého zámeru a operovania čisto hospodárskymi faktormi a cieľmi európskej spolupráce.

V roku 1948 sa zo Schumana stáva apoštol európskej idei. Táto idea, ktorá bola zamaskovaná do vízie Spoločenstva uhlia a ocele, aby nedráždila podozrievavé obyvateľstvo, dostala pomocou Schumana definitívne kresťanské posvätenie. On sám rád vystupoval ako autor tejto myšlienky a tak býva aj prezentovaný. V skutočnosti to bol ťah, ako zakryť nekresťanský pôvod tohto plánu, za ktorým stáli: komunista Spinelli, socialista Spaak a liberál Monnet.

Schumann bol vybraný ako nevýrazná a ľahko manipulovateľná osoba s katolíckym pozadím. Symbolicky tak vyjadruje celkovú úlohu kresťanskej demokracie na ceste k novému pohanskému svetu. Schumannovou úlohou bolo zakrývať pred kresťanským obyvateľstvom nekresťanské socialisticko-unifikačné idey, ktoré stoja za EÚ. Spolu s ďalšími tromi otcami zakladateľmi, de Gasperim a Adenauerom tak tvoria dokonalú ukážku tzv. užitočných idiotov, ako ich volal súdruh Lenin.

Ich úlohou bolo ukázať kresťanom a predovšetkým katolíkom, že na zachovanie mieru vo svete a v Európe treba obetovať staré postoje, presadzovanie viery, národnú a regionálnu suverenitu a ekonomickú sebestačnosť.

---

nie som si istý tým užitočným idiotstvom lebo už len protirečivý pojem kresťanská demokracia hovorí viac ako dosť lebo sa sám sebou vylučuje
Učeník Pánov
Povechné poznanie ťa neoprávňuje vynášať o ňom súdy. Jeho blízki spolupracovníci ale aj duchovní o ňom vydali iné svedectvo. Tvoje nálepkovanie ľudí ako pspierových katolíkov je iba prejovom arogancie a pýchy.
U.S.C.A.E.
dá sa to napísať aj tak že skutky zjavne neboli katolícke napríklad buď bol ľahkoverná naivka ktorej navraveli aký má význam alebo rovno klamal že je otcom myšlienky ktorá navyše je v zásade proti katolíckej náuke

viem že vytvorená celebrita tá predstava o konkrétnom človeku sa ťažko opúšťa ale stačí si uvedomiť jedinú vec európsku myšlienku nepokazili EU IBA ukazuje svoju skutočnú komunistickú …More
dá sa to napísať aj tak že skutky zjavne neboli katolícke napríklad buď bol ľahkoverná naivka ktorej navraveli aký má význam alebo rovno klamal že je otcom myšlienky ktorá navyše je v zásade proti katolíckej náuke

viem že vytvorená celebrita tá predstava o konkrétnom človeku sa ťažko opúšťa ale stačí si uvedomiť jedinú vec európsku myšlienku nepokazili EU IBA ukazuje svoju skutočnú komunistickú tvár

stačí sa pozrieť pravde do očí že EU nie je unesený dobrý projekt ale vždy bola zo zlým zámerom budovaná

inak skončíme v hádkach typu trockisti fuj stalinisti super a pritom ide furt o komunistov nie odnož je problém ale sám základ ani ten poskytnutý kvázi kresťanský náter na tom nič nemení pri EU a ten už aj tak odpadol
Učeník Pánov
Vývoj v západnej Európe - teda postupné odkresťančovanie by pokračoval rovnako ak nie aj rýchlejšie, sk by EÚ nebola vznikla. Svhumanov zámer bol zabrániť tomu, aby Nemecko bolo po II. svetovej vojne novu ponížené tak ako po prvej a aby znovu nevybuchol vojenský konflikt. Zmieril Francúzsko s Nemeckom, aj keď často bol vo svojom snažení osamotený a odmietaný. Snažiť sa o odpustenie a mier medzi …More
Vývoj v západnej Európe - teda postupné odkresťančovanie by pokračoval rovnako ak nie aj rýchlejšie, sk by EÚ nebola vznikla. Svhumanov zámer bol zabrániť tomu, aby Nemecko bolo po II. svetovej vojne novu ponížené tak ako po prvej a aby znovu nevybuchol vojenský konflikt. Zmieril Francúzsko s Nemeckom, aj keď často bol vo svojom snažení osamotený a odmietaný. Snažiť sa o odpustenie a mier medzi národmi, hlavne po hrôzach vojny, keď nenávisť voči Nemcom bola veľmi rozšírená, to je nanajvýš kresťanské. Schuman počas vojny strávil nejaký čas aj na La Salette, kde žil veľmi zbožne a zanechal na seba dobré spomienky medzi miestnymi kňazmi a rehoľnými sestrami.
V tom čase sa neriešili na Západe také protikresťanské veci ako rozvody, voľná dostupnosť potratov, a neskôr genderová ideológia. Veď Schuman pôsobil v 50-tych rokoch a zomrel v roku 1963. Tzv. sexuálna revolúcia, rozmach uvoľnenia rozvodov, to prišlo po jeho smrti a prišlo by to aj bez toho, či by Európske hospodárske spoločenstvo vzniklo alebo nie. Prevalilo sa to v Amerike alebo v Austrálii, ale aj v štátoch, ktoré sa v EÚ neangažovali. A rovnako aj vo v strednej a východnej Európe veď potraty zaviedli ešte v ZSSR pred vypuknutím vojny alej rozvody.
Zvaľovať toto na Schumana je holý nezmysel.
Schuman brámci toho čo urobiť mohol, urobil napzaj veľa.
Ale ako som v prvom príspevku napísal: najdôležitejšia je modlitba a obety a to hlavne u tých neznámych, navonok slabých a bezvýznamných ale verných nasledovníkov Krista, cez ktorých modlitby Nepoškvrnené srdce Panny Márie zvíťazí, tak ako to bolo prisľúbené vo Fatime.
U.S.C.A.E.
to už je čistá hypotéza keby platí ukázaná a tá ukazuje na nie nekresťanské zámery ale protikresťanské on to Pius XII chcel riešiť inakšie a ďaleko lepšie ako európske OSN pod falošnými sloganmi

áno hneď ukážu agendu bolo treba najprv demoralizovať snáď si nemyslíte že ako hlúpi odkryjú všetky karty naraz pekne postupne salámkou jedno po druhom: problém-reakcia-riešenie, problém-reakcia-…More
to už je čistá hypotéza keby platí ukázaná a tá ukazuje na nie nekresťanské zámery ale protikresťanské on to Pius XII chcel riešiť inakšie a ďaleko lepšie ako európske OSN pod falošnými sloganmi

áno hneď ukážu agendu bolo treba najprv demoralizovať snáď si nemyslíte že ako hlúpi odkryjú všetky karty naraz pekne postupne salámkou jedno po druhom: problém-reakcia-riešenie, problém-reakcia-riešenie...
U.S.C.A.E.
Pius XII má dve veľké škvrny že nezasvätil Rusko čo sa doteraz nestalo a že to druhé nezrealizoval na to druhé nemal tak úplne priamy vplyv ale na to prvé ho mal
Učeník Pánov
Na Piusa XII , anjelského pápeža, nesiahaj. Urobil všetko, čo urobiť mal.
Učeník Pánov
5 more comments from Učeník Pánov
Učeník Pánov
Učeník Pánov
Učeník Pánov
Učeník Pánov
Učeník Pánov
U.S.C.A.E.
@Freddy Gargamel

oni sa už dohodli o NWO čiže forme komunizmu len na každý národ to skúšajú inakšie

Virtuálny Davos 2022: Schwab ma novú knihu, Čína sa hlási k jeho vízii a Gates s Kerrym dekarbonizujú

martina ma blokla tak odpoviem tu. Minule nebol virtuálne v davose voloďa z nudy
U.S.C.A.E.
opravujem blokla všetkých tým že uzavrela celé vlákno čo je vo výsledku jemný rozdiel aj tak zrušila iný pohľad ja som si myslel že len mňa 😊
U.S.C.A.E.
Komentář Eleison DCCLVIII – Putinův zdravý rozum (2022)

on nie je blbý práve preto je nebezpečný on je antitéza ešte aj v rámci Ruska ba dokonca niekedy robí liberálnu antitézu aj sám sebe ono je rovnako dôležité čo zamlčal a síce to že je to ovocie snáh komunistov na rozvrátenie západu
...

Podívejte se například na tento souhrn části jeho proslovu z loňského 21. října na každoročním setkání …More
Komentář Eleison DCCLVIII – Putinův zdravý rozum (2022)

on nie je blbý práve preto je nebezpečný on je antitéza ešte aj v rámci Ruska ba dokonca niekedy robí liberálnu antitézu aj sám sebe ono je rovnako dôležité čo zamlčal a síce to že je to ovocie snáh komunistov na rozvrátenie západu
...

Podívejte se například na tento souhrn části jeho proslovu z loňského 21. října na každoročním setkání Valdajského diskuzního klubu v Soči v Rusku, kde se sešlo skoro 300 účastníků z akademické oblasti, z politiky a médií. Odkaz v anglickém jazyce: Putin´s speech at the plenary session of the 18th Valdai Club – Global Review (global-review.info)

Někteří lidé na Západě jsou přesvědčení, že agresivní odstraňování celých stránek z jejich vlastní historie, „diskriminace naruby“ vůči většině v zájmech jednotlivé menšiny, a požadavek vzdát se tradičních pojmů jako jsou matka, otec, rodina a dokonce i pohlaví, jsou milníky na cestě ke společenské obnově.

Obhájci tzv. „společenského pokroku“ věří, že uvádějí lidstvo do nějakého druhu nového a lepšího vědomí. Jejich recepty však vůbec nejsou nové. Rusko už to zažilo. Po revoluci v roce 1917 bolševici, kteří se spoléhali na dogmata Marxe a Engelse, také říkali, že změní existující způsoby a obyčeje, dokonce i samotný pojem lidské morálky a základů zdravé společnosti. Zničení starobylých hodnot, náboženství a vztahů mezi lidmi až po naprosté odmítnutí rodiny, kdy i ti nejbližší se vzájemně udávali státu, bylo tehdy prohlašováno za pokrok, a bylo široce podporováno ve světě, stejně jako dnes.

Boj za rovnoprávnost a proti diskriminaci v západních zemích se změnil na agresivní dogmatismus hraničící s absurditou. Díla velkých autorů minulosti jako je Shakespeare se na školách a univerzitách už nevyučují. Prohlašuje se, že klasici jsou zaostalí a neznalí důležitosti pohlaví nebo rasy. V Hollywoodu se rozdávají poznámky s tím, kolik postav jaké barvy nebo pohlaví by v nějakém filmu mělo být. To je ještě horší než oddělení Agitpropu v Ústředním výboru komunistické strany Sovětského svazu.

Fanatici těchto nových přístupů jdou dokonce tak daleko, že tyto koncepty chtějí úplně zrušit. Každý, kdo se odváží zmínit, že skutečně existují muži a ženy, což je biologický fakt, je zastrašován úděsným „Newspeakem“, který tento fakt popírá. Není to nic nového. Ve 20. letech 20. století tzv. sovětští „inkulturní pracovníci“ také vynalezli „Newspeak“ a věřili, že vytvářejí nové vědomí a tak mění hodnoty. Nadělali tolik paseky, že z toho má člověk mrazení ještě teď.
Je dnes obludné, když se děti od raného věku učí, že kluk se snadno může stát holkou a naopak. Balancuje to na pokraji zločinu proti lidskosti a děje se to ve jménu a pod vlajkou pokroku. Cena za takové nezdravě koncipované sociální experimenty se někdy nedá odhadnout. Takové kroky mohou zničit nejen materiální, ale i duchovní základy lidské existence a zanechat za sebou takové trosky, kde nebude dlouhou dobu možné nic vybudovat jako náhradu.

---
istá pani sa osype 😊
Stylita
Ukrajina má především právo se rozhodnout, zda chce být neutrální či , zda vstoupí do spolku s nějakou zemí. Přes to nejede vlak. (pozn. Pamatuji si Havlovu prezidentskou počáteční naivitu, kdy navrhoval zrušení Varšavské smlouvy i NATO.)
Pokud jde o náboženství, Ukrajina podobně jako Bělorusko byla křižovatkou západu a východu. Dnes je tu římsko i řecko katolická církev i dvě pravoslavné církve,…More
Ukrajina má především právo se rozhodnout, zda chce být neutrální či , zda vstoupí do spolku s nějakou zemí. Přes to nejede vlak. (pozn. Pamatuji si Havlovu prezidentskou počáteční naivitu, kdy navrhoval zrušení Varšavské smlouvy i NATO.)
Pokud jde o náboženství, Ukrajina podobně jako Bělorusko byla křižovatkou západu a východu. Dnes je tu římsko i řecko katolická církev i dvě pravoslavné církve, jedna spojená s Moskvou a nová samostatná , kterou uznal Konstantinopol. A to nepočítám různé protestantské spolky.
Trepifajksl
Ovšem rozhodnout v referendu, protože jejich vláda nemá důvěru lidí. O tom jsem se přesvědčil rozhovory s mnoha ukrajinci po stavbách. Mnozí z nich mi řekli natvrdo, kdo jim tam vládne a mávali nad nima rukama.
Samson1
No, zemí, které byly připojovány k Ukrajině by se měly do Ruska vrátit. Myslím, že je spoustu Ukrajinců, kteří by o návrat stáli. Myslím, že politika je tam pod nátlakem jak v Oděse. Lidé jsou drženi strachem.
... ... PROKOP
myslím, že ukrajina sama chce zpátky do carského ruska, ale nechce si o to sama říct - snad, že by ještě něco pumpla ze západu.
Trepifajksl
Za cara ukrajina prosperovala, byla obilnicí Evropy, za bolševiků (tedy neslovanských vládců) tam byl vyvolán hladomor. Co chce ukrajinská neslovanská vláda je jasné, co lobyvatelé, může být odlišné.
U.S.C.A.E.
nie je to tak jednoduché práveže na ukrajine sa vždy prelínali aj tie kresťanské vplyvy z oboch strán smutné že aj ten nekresťanský resp. protikresťanský. Takého Nikolaja II si ale vôbec netreba predstavovať ako fanatického antizápadníka ono sa to s pravdou míňa duchovne je vlastne základom Rusi Kyjev a nie Moskva
U.S.C.A.E.
že by mal nad nimi Jurisdikiciu Cár nad celou to je v pohode on to nebude Cár ktorý by mal Katolícku Vieru za herézu kto môžeš pochopiť pochop 😊
Freddy Gargamel
Tak pravoslávna cirkev sa sama nazýva katolíckou, teda VŠEOBECNOU, takže ani prípadný pravoslávny cár by proti katolíckej viere iste nič nemal 😉
Otázkou by bol skôr jeho postoj voči iným cirkvám, napr. voči rímskej cirkvi (tj. bývalému Patriarchátu Ríma a celého Západu).
U.S.C.A.E.
vždy všade a všetkými sa v možnosť rozvodu neverilo nedá sa svietiť 😊 v skutočnosti túto možnosť učiteľský úrad nikdy nehlásal súkromné výplody alebo zbabelosť pastierov sú mi fuk aj v RKC 😊