Clicks1.4K
Frog
6
Kromobyčejné nasemenění / Extraordinary: The Seeding (2019) V tomto americkém dokumentárním filmu jsou shromážděny rozhovory s mnoha lidmi, kteří o sobě tvrdí, že prožili únos mimozemšťany. Podle …More
Kromobyčejné nasemenění / Extraordinary: The Seeding (2019)

V tomto americkém dokumentárním filmu jsou shromážděny rozhovory s mnoha lidmi, kteří o sobě tvrdí, že prožili únos mimozemšťany. Podle uvedených statistik tuto zkušenost prý má každý padesátý dospělý Američan. Mužům je odebíráno sperma a ženy jsou naopak buď uměle oplodňovány, anebo přímo znásilňovány bytostmi, připomínající reptiliány, ale s použitím čehosi, co lze přirovnat k holografické projekci, navenek vypadají jako krásné lidské bytosti nordické rasy. Pokud jeden "marťan" provádí znásilnění, ostatní "marťani" tomu z povzdálí mlčky upjatě přihlížejí. Ženy pak mívají lékařsky potvrzené těhotenství, ale obyčejně po třech měsících jsou znovu uneseny a plod je jim operativně odebrán. Přitom u nich není registrován ani umělý ani spontánní potrat, a z medicínského hlediska se to jeví, jako by plod byl pohlcen samotným tělem ženy, aniž by vyšel ven.

Lidé, kteří měli takové zážitky, trpí pak celá léta příšernými depresemi, ztrácejí kontakt s okolím i s vlastními rodinami, protože jim nikdo nevěří. Ptají se stále dokola: Proč zrovna já? Proč se to muselo právě mně stát? Často si ani nemohou vzpomenout, co se s nimi vlastně přihodilo. Vědí jen, že to bylo něco příšerného, ale paměť jim byla po zákrocích vždy vymazána. Jejich detailní zážitky vyplavávaly na povrch až po aplikované regresivní hypnóze. Jejich trauma dokáže zmírnit jen skupinová psychoterapie, kde se sejde pohromadě vícero obětí takových únosů. Tam si mohou své zkušenosti vyměňovat bez rizika, že by se jim někdo smál.

Nemusí být vše pravda, co tito lidé tvrdí, jak je to i ve filmu komentováno s přirovnáním k signálu a šumu. Někdo může zveličovat nebo se neadekvátně zviditelňovat, a to je ten šum, který je potřebné odseparovat od pravého signálu. I sama koncepce celého dokumentárního filmu je dosti zavádějící, neboť
a) vše je vysvětlováno z pozice evoluční teorie;
b) není zde jediná zmínka o tom, že se jedná ve skutečnosti o působení démonických sil, které za oněmi "mimozemšťany" stojí - film reflektuje toliko materialistickou víru v UFO a mimozemské civilizace;
c) obětem je psychologicky podsouváno vyšší poslání jejich předchozího utrpení pro budoucnost lidstva, které údajně dosáhlo svého jedinečného historického mezníku v podobě navázání styku s mimozemskými civilizacemi, jež jsou daleko před námi. Nad tím by zajásal i sám Bergoglio, vždyť ten se již před několika lety chlubil, jak se těší, až bude jednou křtít mimozemšťany.

I z komentářů k filmu na IMDb
imdb.com/title/tt10648648/
je vidět, že zcela absentuje spirituální pohled na věc. Film vysoce hodnotí ti, kteří věří na "mimozemšťany", a úplně zatracují ti, kteří to celé považují za trapné sci-fi, a nic mezi tím.

Film byl natočen těsně před vypuknutím korona plandemie. Dnes jej tedy můžeme vidět z úplně jiného pohledu:
1) Z jakých potraceným dětských embryí jsou skutečně vyráběny vakcíny? Nechce se mi věřit oficiálním verzím, kde jeden názor toto vše popírá a druhý říká, že se jedná o půl století staré zmrazené plody. Jestliže se ví, že záměr vakcinace je změnit lidské DNA, jak to souvisí s lidskými embryi? Jedině embrya hybridů démonů a lidí ve vakcínách mohou způsobit lidskou mutaci do podoby oněch hybridů.
2) Pro příchod Antikrista by bylo nepostačující, kdyby nějaká změna DNA proměnila lidi pouze v nějaká otrocká zvířata. Antikrist nebude diktátor typu Hitlera, Stalina či Maa. Jeho význam jako někoho, kdo stojí proti Kristu, je druhořadý. Prvořadý je však význam "na místo Krista", tedy bude to ten, koho většina lidstva bude skutečně považovat za spasitele, který přišel ve slávě v doprovodu "nebeských andělů" (ve skutečnosti pekelných démonů). Ale ty klamné "nebeské anděly" budou moci lidé vidět, až když se z nich stanou hybridi pomocí vakcín.
3) Zj 14:11 říká: "A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího." Proč tu není dána žádná možnost pokání? Proč je proces přijetí znamení šelmy ireversibilní? Pakliže se někdo stane hybridem, je automaticky vyloučen ze spásy. Kristus, který přijal tělo z Marie Panny, zemřel za spásu toliko synů Adamových, ale nemůže spasit křížence lidské rasy s padlými anděly.
4) Mt 24:37: "Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka." Proč Písmo přirovnává čas Druhého Kristova příchodu ke dnům Noemovým? Před potopou byla celá země zaplavená nespasitelnými kříženci - Nephilim. A snahou ďábla dnes je tyto nespasitelné křížence vyrobit pomocí vakcín z co možná největší části lidstva.

Nahrál jsem na Glorii k filmu anglické titulky pro případné nezřetelné dialogy (zmáčknout CC). Vícero titulků je zde zatím nemožné, snad by mohli na to zodpovědní administrátoři upozornit technickou podporu. Pro koho jsou příhodnější německé nebo španělské titulky, najde film s volitelnými trojjazyčnými titulky na Uložto:
Extraordinary¦ The Seeding (2019) HEVC 720p HE-AACv2 EN,GE,SP subs.mkv

ulozto.cz/…20p-he-aacv2-en-ge-sp-subs-mkv
Má to 459 MB, na H265 encoding je to při dané resoluci pro dokumentární film zbytečně velký soubor, stačil by poloviční bitrate. Není to můj rip, tak předávám tak, jak jsem dostal.
Trepifajksl
Kdesi jsem četl, že lidi takto postižené, když jim byl odebrán terapeutem hypnotický blok, tak najednou začli vidět místo šediváků lidi ve vojenských uniformách.
Vernher Von Braun řekl své sektretářce v 70. letech, že je to všechno pozemský podvod a že poslední představení bude falešná mimozemská invaze. Klidně bych tomu i věřil. Falešnou pandemii jsem už zažil. Stačí mít pod palcem média a jde …More
Kdesi jsem četl, že lidi takto postižené, když jim byl odebrán terapeutem hypnotický blok, tak najednou začli vidět místo šediváků lidi ve vojenských uniformách.
Vernher Von Braun řekl své sektretářce v 70. letech, že je to všechno pozemský podvod a že poslední představení bude falešná mimozemská invaze. Klidně bych tomu i věřil. Falešnou pandemii jsem už zažil. Stačí mít pod palcem média a jde udělat prakticky cokoliv. Vystrašení lidé budou pak sami požadovat otrocký systém a celesvětovou republiku.
Párkrát jsem tzv.UFO viděl a myslím si, že se jedná o tajné armádní projekty.
Určitě však lidé s těmito traumaty hrozně trpí a neví, co se s nima vlastně děje.
Každopádně UFO, ať je cokoliv, není nic kladného a pozitivního. Patří to na druhou stranu.
ekans
new age jako prase ač sem došla parta charismatika Dohnala @Martina Bohumila Luterova
Stylita
Frog
To je velmi výstižně napsáno. Ocituji zde z Otce Serafima nejdůležitější body:

Tatáž mohutná síla, která měla vliv na lidský rod v minulosti, působí na něj dnes opět. V křesťanském jazyce to znamená: na lidský rod se valí nový vpád běsů. Vycházejíce z křesťanských apokalyptických názorů můžeme shledat, že moc, která až do naší doby zadržovala poslední a nejhroznější projev démonské činnosti na …More
To je velmi výstižně napsáno. Ocituji zde z Otce Serafima nejdůležitější body:

Tatáž mohutná síla, která měla vliv na lidský rod v minulosti, působí na něj dnes opět. V křesťanském jazyce to znamená: na lidský rod se valí nový vpád běsů. Vycházejíce z křesťanských apokalyptických názorů můžeme shledat, že moc, která až do naší doby zadržovala poslední a nejhroznější projev démonské činnosti na zemi, již »odstoupila z prostředka«; křesťanský světový názor už více neexistuje jako jednotný celek a satan je »osvobozen ze svého žaláře«, kde ho držela blahodať Církve Kristovy, aby »obelstil a svedl národy« a připravil je ke klanění se Antikristu na konci časů. Je možné, že ještě nikdy od začátku éry Kristovy se běsové neobjevili tak otevřeně a na všech místech jako dnes. Teorie „hostů z kosmu“ je všehovšudy jen jednou ze záminek, pomocí kterých se démoni snaží vnuknout lidem myšlenku, že se „vyšší bytosti“ od nynějška připravují vzít na sebe starost o budoucí osud lidstva.

Za druhé, UFO je bez pochyb pouze nejnovější formou mediálních spojení, kterými ďábel získává stoupence svého okultního světa. Jsou strašným příznakem toho, že se současný člověk stal přístupným démonickému působení, jako nikdy předtím v dobách křesťanských. V 19. století bylo obvykle nevyhnutelné vyhledat tmavou místnost pro seance, jejichž účelem bylo vejít v kontakt s běsy. Nyní stačí pouze vzhlédnout k nebi (pravda, obyčejně v noci). Lidstvo poztrácelo vše, co ještě zůstávalo ze základů křesťanského chápání, a teď se pasivně vydává k disposici libovolným „silám“, které mohou sestoupit s nebe.

Za třetí, hle, co je smyslem „mise“ UFO -- připravit cestu Antikristu. Spasitel světa odpadlíků přichází, aby nad ním vládl. Je možné, že on sám přijde s nebes, aby se úplně podobal Kristu. Možná, že „hosté z kosmu“ přistávají všem na očích jenom proto, aby vykonali „kosmickou poklonu svému vládci“, možná, že »oheň s nebe« bude jenom součástí velikých běsovských inscenací posledních časů. Ať to bude jakkoliv, poselství k současnému člověku je takovéto -- očekávat osvobození, ale nikoliv křesťanským zjevením a vírou v neviditelného Boha, ale od kosmických návštěvníků.
Coburg
Na čo je to dobré na tejto stránke, Frog?
Frog
@Coburg Těmito fenomeny je snad lepší se vůbec nezabývat a za normálních okolností bych to sem ani nedával. Proč jsem to sem tedy dal? Řeknu to asi takto: Kdyby sem někdo třeba v roce 2019 uploadoval nějaké sci-fi o globální virové pandemii a lockdownu, jistě by se našel někdo druhý s dotazem, proč se to sem dává. Teď tu máme hodně nezodpovězených otázek ohledně vakcín. Ví se, že se na jejich …More
@Coburg Těmito fenomeny je snad lepší se vůbec nezabývat a za normálních okolností bych to sem ani nedával. Proč jsem to sem tedy dal? Řeknu to asi takto: Kdyby sem někdo třeba v roce 2019 uploadoval nějaké sci-fi o globální virové pandemii a lockdownu, jistě by se našel někdo druhý s dotazem, proč se to sem dává. Teď tu máme hodně nezodpovězených otázek ohledně vakcín. Ví se, že se na jejich výrobu používají potracené dětské plody. Ví se, že záměr je změnit lidské DNA. A teď se ptejme: O jaké potracené plody se ve skutečnosti jedná? A co se má na lidské DNA změnit? Tu najednou dává obsah tohoto filmu smysl, aniž bychom se přitom ztotožňovali s jeho New Age záměrem ohledně interpretace popsaných fenomenů. Dříve se ty "UFO" kontakty týkaly jen lidí s vykolejenou duchovní orientací. Ale teď to zasáhne celou skupinu lidí, kteří přijmou vakcínu. Jaký je smysl vakcíny? Vždyť na individuální úrovni nikoho nechrání. Sám Bill Gates přece řekl, že i po vakcinaci je nutné nosit psí náhubky, dodržovat rozestupy, dotyčný může i přes vakcínu covidem dále onemocnět nebo nemoc sám šířit. Hovoří se stále o požadovaném dosaženém poměru očkovaných lidí, jako kdyby očkování mělo podvodně zastoupit kolektivní imunitu. Jestli to bude 60, 70, 80 % proočkované populace, nevím, ale jasné je, až bude dosaženo toto kritické množství, cosi se spustí, co bude pro celé lidstvo větším šokem než celá plandemie samotná. Celý Vatikán na čele s Bergogliem na to čeká, až budou vítat "mimozemšťany". Pak lockdown skončí, jak se vyjádřil světově známý rabín Mendel Kessin ihned na začátku plandemie - globální lockdown bude trvat tak dlouho, dokud se nezjeví náš Mesiáš (Antikrist).