Clicks109

Maryjo bez grzechu poczęta-O Maria, sine labe.- AKT STRZELISTY -TRADYCJA

O

O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus
et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus
et commendatis Tibi.

Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie.