Clicks557

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží - 17. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Žijete v čase, kde Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží budú vystupovať a budú známi. Budú Odhalení a Osvetlení. Mnohí sa odhaľujú stále viac a viac, to kto skutočne sú a že Nie sú to, čo zvykli predstierať, že sú, v týchto zlých dňoch. Nebudú už schopní sa ďalej skrývať. Vy ste buď Moje Deti Svetla Alebo satanove deti tmy. Mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Strom je poznať podľa jeho ovocia. Takto ich spoznáte a rozpoznáte. Budete Nenávidení, Prenasledovaní a niektorí Zabití tými Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží.

Vyvarujte sa Nenávidiacich Pravdu, milovníkov lží, oni sú všade. Dni sú zlé a smerujúc ko Koncu sa to zhorší. Takýto je Čas, v ktorom ste. satan, ich otec, vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. chce aby boli Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží. zničil už mnohých a zničí ďalších v týchto zlých dňoch, ak Včas neučinia Pokánie a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Moje Milované Deti, Nesužujte sa kvôli Nenávidiacim Pravdu, milovníkom lží. Ich dni sú rátané. Pomsta je Moja, Ja Odplatím. Bude to pre nich Hrozná Vec Padnúť Do Mojich Rúk. Ja Som Láska, ale Som aj Stravujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Vaši nepriatelia sú aj Mojimi Nepriateľmi. Beda im, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu.

Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k Pokániu, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. To Nie je Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby všetci Činili Pokánie, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Je to Voľba. Vy všetci máte Slobodnú Vôľu. Kajajte sa Teraz, Inak Zahyniete.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. satan nechce, aby Nenávidiaci Pravdu, Milovníci Lží, boli Slobodní a pritom Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie jeho lži. Hľadajte Pravdu a Nájdete Pravdu, ak chcete byť Slobodní. Ak vás Ja Oslobodím, potom budete Skutočne Slobodní. Milujem vás a Starám sa o vás. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou. Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Nebuďte Ani Nezostávajte Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží, pretože to vedie len k Večnému Zatrateniu a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=9RNQUvF8zjE