Desivá štúdia: Nanočastice mRNA z vakcíny kolujú v celom tele – v mozgu, srdci, pečeni a inde

Desivá štúdia: Nanočastice mRNA z vakcíny kolujú v celom tele – v mozgu, srdci, pečeni a inde (Mike Adams, Naturalnews.comnedeľa) – Nie je prekvapením, že všetko, čo nám establišment hovorí o …More
Desivá štúdia: Nanočastice mRNA z vakcíny kolujú v celom tele – v mozgu, srdci, pečeni a inde
(Mike Adams, Naturalnews.comnedeľa) – Nie je prekvapením, že všetko, čo nám establišment hovorí o vakcínach proti ochoreniu covid, je vykalkulovaná lož. Jedna z najväčších a najzáludnejších lží je, že „injekcie mRNA vakcíny zostávajú v paži (mieste vpichu) a nešíria v tele nanočastice“.
Teraz vieme, že je to úplná lož, keďže nový výskum vykonaný v Japonsku ukazuje, že lipidové nanočastice (LNP) obsahujúce kód mRNA po očkovaní vo veľkom cirkulujú v tele, dostávajúc sa do mozgu, sleziny, hrubého čreva, srdca, pečene, pľúc, vaječníkov, semenníkov a ďalších orgánov.
Prírodná liečba cukrovky
Pfizer označil štúdiu ako dôvernú (tajnú)
Štúdia, pôvodne napísaná v japončine a automaticky preložená do angličtiny, sa dá nájsť na tomto linku serverov Natural News.
Slovenskí katolíci – kresťanská etika a očkovanie proti Covid 19
Štúdia, označená ako „Pfizer dôverné“, je známa ako biodistrubučná štúdia, …More
Unam Sanctam SK
Nesmierne dôležitý článok o chráme Božom, do ktorého sa pred koncom sveta posadí Antikrist. Ide o Baziliku sv. Petra vo Vatikáne! Lebo Antikrist príde, aby zviedol katolíkov a takmer celý kresťanský svet.
vatikankatolicky.com/chram-bozi-antikrist/
Libor Halik shares this
399
Japonský výzkum po očkovaní ukazuje, že lipidové nanočastice (LNP) obsahujúce kód mRNA vo veľkom cirkulujú v tele, dostávajúc sa do mozgu, sleziny, hrubého čreva, srdca, pečene, pľúc, vaječníkov, semenníkov a ďalších
U.S.C.A.E.
Sväté prijímanie na ruku - mýlil som sa s tým dišpenzom je to diskutabilné (nesúhlasím a aj tak ho fakticky doteraz nezrušili) ale tí čo ich vystrašili aj tak chodiť nebudú tak či onak snímam klobúk pred pokorou
Hermenegild
Všimol som si, že kňazi, ktorý propagujú prijímanie laikov na ruku sú väčšinou zaočkovaní a napr. nepoužívajú kadidlo pri monštrancii, či zhadzujú vélum z cibória v tabernákule, lebo im tam zavadzia, nenosia kňazskú sutanu atď.