Clicks219

„Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz.2 z 16).

Poniższy film ukazuje przygotowanie ołtarza i bezpośrednie przygotowania kapłana do odprawienia tajemnic Ofiary Mszy Świętej. Rytuały obmycia dłoni kapłana a potem przywdziania kolejnych szat, którym…More
Poniższy film ukazuje przygotowanie ołtarza i bezpośrednie przygotowania kapłana do odprawienia tajemnic Ofiary Mszy Świętej.
Rytuały obmycia dłoni kapłana a potem przywdziania kolejnych szat, którym towarzyszy modlitwa, uświadamia, jak wielką Tajemnicą i skarbem Kościoła jest przeistoczenie kawałka chleba i odrobiny wina w Ciało i Krew Boga, który prawdziwie staje się obecny.
Czynności te, wykonywane tak misternie i godnie, oddają, jak wielkim szacunkiem i czcią powinno się otaczać misteria Męki i Śmierci Zbawiciela. Uświadamiają wagę tego, co za chwilę się dokona i wielkość Tego, dla którego przyjścia tak godnie należy się przygotować...

Oglądaj dalej: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/przed-nim-krocz…