Clicks63

Екзорцизм - папи Лева XIII (Латинська)

Екзорцизм, опублікований за наказом папи Лева XIII проти сатани та полеглих ангелів. Джерело: гора КармельMore
Екзорцизм, опублікований за наказом папи Лева XIII проти сатани та полеглих ангелів.

Джерело: гора Кармель