Milovať znamená rozhodnúť sa žiť inak - vdýchnuť ľuďom dych vlastného srdca, a tak ich prebudiť k životu...

Rozprávaj mi o láske...

Milovať znamená rozhodnúť sa žiť inak - vdýchnuť ľuďom dych vlastného srdca, a tak ich prebudiť k životu... Zasnené predstavy, túžobné očakávania, …