Clicks27
Peter(skala)

4.Deň Novény k Duchu Svätému : Trpezlivosť

4. deň – Trpezlivosť

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.

O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom a tak,

s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar trpezlivosti v nás.

O Duchu Svätý, ty dávaš štedro tým, ktorí si pýtajú.

Prosíme, daj nám trpezlivosť Svätých, ktorí sú teraz s tebou v Nebi. Pomáhaj nám vydržať všetko s večnou trpezlivosťou, ktorá je možná iba s tvojou pomocou.
Amen.


Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa:

Večný Bože,

Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.