Clicks77

IX. 30 výročie zjavenia sa Panny Márie na Hore Zvir v LItmanovej (5. augusta 2020)

Coburg
Matka Všetkých nás