Clicks816
Coburg
1

Slovensko ako koncentrák alebo Gulag

Domov

Aktivity

Výstupy

Kontakt


Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho
systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením
vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred
izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu,
vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít.

Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov,
mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.

Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných, voľne
stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť.

Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry.

Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ
aj jeho testovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov
ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery.

Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude
závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne
nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú
psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

KAMERA

Kamera s Full HD rozlíšením, nočné videnie, mikrofón, detekcia pohybu

LORA

Bezdrôtový prenos dát s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie

SENZORY

Senzory vlhkosti, teploty, ultrazvukový a laserový senzor, presný fluxgate senzor

INS/GNSS

Trojosový akcelerometer, magnetometer a gyroskop, barometer, GNSS prijímač

FOTOVOLTAICKÝ PANEL

Vlastná výroba elektrickej energie zo slnka

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV

Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení

AKRONYM

MOVIR


PRIJÍMATEĽ

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
04200 Košice

PARTNER

Centrum výcviku Lešť


VÝŠKA NFP

3 603 671.77 €

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Banskobystrický kraj, Pliešovce, okr. Zvolen
Košický kraj, Košice, Rampová 7


ITMS KÓD PROJEKTU

313011AUP1

ITMS LINK PROJEKTU

Detail projektu na stránke ITMS


DOBA REALIZÁCIE

3/2021 – 6/2023

OPERAČNÝ PROGRAM

Operačný program integrovaná infraštruktúra


KÓD VÝZVY

OPII- VA/DP/2020/9.4.-01

ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

112/2021/OPII/VA


ČÍSLO PARTNERSKEJ ZMLUVY

112/2021/OPII/VA/PZ

Informácie o Operačnom programe

INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020

nájdete na


www.opii.gov.sk

DÔLEŽITÉ LINKY

Centrálny koordinačný orgán

Technická univerzita v Košiciach

Letecká fakulta

PROJEKT MOVIR
Karta projektu

NAJNOVŠÍ ČLÁNOK

Overview of Safety Measures at Selected Airports during the COVID-19 Pandemic
29. júla 2021 - 18:59


ZNAČKY
tuke.sk