Martin - Patrón Svätý Malachiáš

Sky News Australia: "Sme svedkami vzniku novej Aliance Zla" - Christianitas

10. apríla 2021 Krátke správy - Spoločnosť Zdá sa, že slobodný svet čelí po Osi (národno-socialistické Nemecko, fašistické Taliansko, imperiálne …