grafix
5
Depopulacja! Obudźcie się!

06.11.2021 - Niecodziennik demaskatora

Jeśli każdy człowiek na Ziemi miałby zakazić się COVID-em i nie być leczony, wówczas globalna śmiertelność byłaby mniejsza niż 0,5%. W tej chwili …
Tymoteusz
Dr Luc Montagier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie wirusa HIV, powiedział, że”

jest to największe zagrożenie dla ludzkości, i największe zagrożenie ludobójstwem w historii ludzkości. Jeśli byśmy postępowali zgodnie z radami niektórych „globalnych liderów”, jak np. Bill Gates, który w zeszłym roku powiedział, że „należy zaszczepić 7 miliardów ludzi”, wtedy śmiertelność …More
Dr Luc Montagier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie wirusa HIV, powiedział, że”

jest to największe zagrożenie dla ludzkości, i największe zagrożenie ludobójstwem w historii ludzkości. Jeśli byśmy postępowali zgodnie z radami niektórych „globalnych liderów”, jak np. Bill Gates, który w zeszłym roku powiedział, że „należy zaszczepić 7 miliardów ludzi”, wtedy śmiertelność wyniosłaby ponad 2 miliardy ludzi.
Tymoteusz
Zgodnie z Instytutem Salka, kiedy osoba dostaje zastrzyk tej „szczepionki”, jej ciało staje się fabryką wytwarzającą białko kolcowe produkującą biliony kolców, które łączą się z śródbłonkiem naczyniowym, który wyściela wnętrze naczyń krwionośnych. To są malutkie ciernie wewnątrz waszych naczyń krwionośnych. Kiedy komórki przez nie przepływają, wówczas ulegają uszkodzeniom. To powoduje zakrze…More
Zgodnie z Instytutem Salka, kiedy osoba dostaje zastrzyk tej „szczepionki”, jej ciało staje się fabryką wytwarzającą białko kolcowe produkującą biliony kolców, które łączą się z śródbłonkiem naczyniowym, który wyściela wnętrze naczyń krwionośnych. To są malutkie ciernie wewnątrz waszych naczyń krwionośnych. Kiedy komórki przez nie przepływają, wówczas ulegają uszkodzeniom. To powoduje zakrzepy krwi. Jeśli to stanie się w sercu, wtedy mamy atak serca. Jeśli stanie się to w mózgu, wtedy mamy udar.
Jan Zbigniew wojan
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze pieniądze:
MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 260
Uchwała Nr 8 rady Ministrów z dnia 14 …More
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze pieniądze:
MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 260
Uchwała Nr 8 rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 4 oraz art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5)
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. poz. 882).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
Zelotes
Polski, rządowy system informatyczny o ciekawej nazwie: "BeSTi@"
www.gov.pl/web/finanse/system-informatyczny-bestia
Rządowa fascynacja złem?
Tymoteusz
„Polski, rządowy system informatyczny o ciekawej nazwie: "BeSTi@".”

Tak powinno brzmieć to powyższe zdanie :
„Polski, rządowy system informatyczny o diabelskiej nazwie: "BeSTi@".”