Clicks1.2K
ľubica
19

Pápež, ktorý zaútočil na tri sviatosti v Amoris Laetitia. :(((

Semín: Amoris Laetitia – papežské požehnání situační etice

PŘÍSPĚVKY OD HODIE 8.4.2016

Papež František svojí apoštolskou exhortací Amoris Laetitia (Radost lásky) opět potvrdil, že naděje, jež do něj revolucionáři vkládají, nejsou nikterak liché. V příštích dnech přineseme detailnější analýzu toho, co exhortace obsahuje, po prvním letmém seznámení se s jejím obsahem (260 stran místy velmi rozvleklého textu byl zveřejněn jen před několika hodinami) lze však učinit předběžný závěr, že se František v některých ohledech rozešel nejen s tradičním učením Církve, ale i svých pokoncilních předchůdců Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Papež v AL přebírá pasáže ze synodních zpráv, včetně těch, jež byly kritizovány „konzervativními“ kruhy. Hned v úvodu tvrdí, že ne všechny naukové, morální či pastorační problémy vyžadují intervenci učitelského úřadu. A to i proto, že některé aspekty morálního učení církve prý nemají jednoznačný výklad. Z tohoto důvodu se František domnívá, že nejvhodnější formou aplikace morálního učení je s přihlédnutím k místním zvyklostem. Po inkulturaci liturgické, jež v některých koutech světa „obohatila“ pokoncilní liturgii tancem, pohanskými obřady či do půli těla obnaženými lektorkami, přichází nyní ke slovu inkulturace morální. Lepší návod na relativizaci mravního zákona František hledat nemusel.

Ve shodě se synodními zprávami, také apoštolská exhortace mlčí o hříchu a nebezpečí ztráty věčného života v případech, kdy lidé žijí v cizoložství (ani tento termín exhortace neužívá). O vztazích, objektivně hříšných, dokument výlučně hovoří jen jako o „neregulérních“. A to včetně oněch uvozovek. Klíč k pochopení se skrývá v paragrafu 301, v němž František tvrdí, že nelze tvrdit o všech, kteří v těchto vztazích žijí, že se nacházejí ve stavu hříchu. Proto volá, opět ve shodě se synodními závěry, po individuálním hodnocení jednotlivých případů, po „pastoračním rozlišování“, „doprovázení“ a „integraci“ těchto osob do života Církve. Jde dokonce tak daleko, že o nich hovoří jako o živých údech církevního společenství.

Skandální je rovněž paragraf 298, týkající se situace osob, žijících v druhém „manželství“, vychovávajících děti. V přímém protikladu k exhortaci Familiaris consortio papeže Jana Pavla II., v němž je v souladu s tradičním postojem církve požadováno, aby spolu daný pár žil výhradně jako „bratr se sestrou“, František uvádí, že tento požadavek je obtížně realizovatelný, neboť jeho plnění ohrožuje vzájemnou věrnost i samotné dobro dětí!

Jen na základě těchto několika pasáží lze oprávněně tvrdit, že touto exhortací papež František požehnal situační etice, odsouzené mj. Janem Pavlem II. v encyklice Veritatis splendor.

Je samozřejmé, že v tak dlouhém dokumentu jsou i pasáže, jimž není co vytknout. Papolatristé je jistě budou hojně citovat a s jejich využitím tvrdit, jak je exhortace ve skutečnosti přínosná. I nadále budou strkat hlavu do písku a tvářit se, jako by se nic vážného nestalo. Jenomže ono se stalo. Máme papeže, jenž se domnívá, že někteří lidé, žijící v „neregulérním“ svazku, mohou žít jako plnohodnotní manželé, aniž by tím hřešili, čímž jim zametá cestičku k dosud zapovězenému svatému přijímání.

Přesně tak, jak požadovala Kasperova revoluční garda.

Máme papeže, který touto exhortací zaútočil nikoli jen na jednu svátost, ale hned na tři – vedle manželství i na svátost pokání a Nejsvětější svátost oltářní.


Jsme opět svědky toho, čeho všeho lze dosáhnout bez toho, že dojde k výslovnému popření katolické nauky, v tomto případě nerozlučitelnosti manželství.

Povýšení „pastoračních ohledů“ nad učení podle modernistického hesla „život je víc než strnulé dogma“ umožní Františkovi a jeho spojencům v Církvi i mimo ní dosáhnout požadovaných změn nikoli přímou změnou nauky, ale prostřednictvím její „milosrdné“ aplikace.

Různým aspektům právě vyšlé exhortace se budeme věnovat i v následujících dnech a týdnech, stejně jako v příštím čísle tištěného Te Deum.
ľubica
Změna na postu prefekta Kongregace pro nauku víry nehrozí bezprostředně, nicméně projevuje se již něco jako její „gradualita“. Je zřejmé, že nástupce kardinála Ratzingera sleduje zcela jinou linii než nástupce papeže Benedikta XVI.

I když sporné otázky kolem rozvodu, druhého manželství a přijímání pro znovusezdané rozvedené se bezprostředně týkají nauky víry, prefekt příslušné kongregace při …
More
Změna na postu prefekta Kongregace pro nauku víry nehrozí bezprostředně, nicméně projevuje se již něco jako její „gradualita“. Je zřejmé, že nástupce kardinála Ratzingera sleduje zcela jinou linii než nástupce papeže Benedikta XVI.

I když sporné otázky kolem rozvodu, druhého manželství a přijímání pro znovusezdané rozvedené se bezprostředně týkají nauky víry, prefekt příslušné kongregace při všech mediálně účinných momentech, v nichž církev komunikovala s veřejností, musel zůstat stranou.

Je zcela zřejmé že kardinál Müller a František zastávají v této věci zcela protichůdné linie. Stačí porovnat Františkovy projevy a Müllerovy spisy----


www.lumendelumine.cz/index.php
7 more comments from ľubica
ľubica
„Revoluční metodou“ nového dokumentu jsou záměrně nepřesné nejednoznačné formulace, které si má dopřesnit každý sám. Není se čemu divit! Je to metoda, kterou nastolil 2. vatikánský a která dále bují a kvete.

Když k tomu připojíme, že autor exhortace z 19. března 2016 připojil svůj zcela nekritický souhlas ke školní sexuální výchově, k oněm plánům a kampaním, s nimiž máme ty nejbolestnější …
More
„Revoluční metodou“ nového dokumentu jsou záměrně nepřesné nejednoznačné formulace, které si má dopřesnit každý sám. Není se čemu divit! Je to metoda, kterou nastolil 2. vatikánský a která dále bují a kvete.

Když k tomu připojíme, že autor exhortace z 19. března 2016 připojil svůj zcela nekritický souhlas ke školní sexuální výchově, k oněm plánům a kampaním, s nimiž máme ty nejbolestnější zkušenosti, asi nebudeme sdílet rozjařený smích dvou kardinálů, prezentujících dokument jako los, který vyhrál milion.

Opět se tedy potvrzuje, že tento pontifikát jako ryba vodu potřebuje mlhu a kouřmo.

více:www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Dr. Radomír Malý | 9.4.2016 z 14:32 |

Pí mgr. Cekotové:
Tvrzení o „dlouholeté praxi, kterou předchozí papežové nikdy nezpochybňovali“, tj. podávání sv. přijímání těm, kteří byli ve svědomí přesvědčeni o neplatnosti svého prvního manželství, je ovšem další obrovská lež. V 90. letech (dobře si na to vzpomínám) 3 němečtí biskupové (Kasper, Lehmann a Seier) vydali prohlášení, že „ke sv. přijímání …More
Dr. Radomír Malý | 9.4.2016 z 14:32 |

Pí mgr. Cekotové:
Tvrzení o „dlouholeté praxi, kterou předchozí papežové nikdy nezpochybňovali“, tj. podávání sv. přijímání těm, kteří byli ve svědomí přesvědčeni o neplatnosti svého prvního manželství, je ovšem další obrovská lež. V 90. letech (dobře si na to vzpomínám) 3 němečtí biskupové (Kasper, Lehmann a Seier) vydali prohlášení, že „ke sv. přijímání mohou přistoupit všichni znovusezdaní rozvedení, kteří jsou ve svědomí přesvědčeni, že jejich první manželství je nulitní“. Vatikánská Kongregace pro nauku víry vydala prohlášení, že toto odporuje katolické nauce a zakázala to, papež JPII. to poté připomenul na audienci německým biskupům. Pokud němečtí duchovní navzdory tomuto zákazu udělovali sv. přijímání nadále i těmto lidem žijícím v neregulérním manželství, byla to trestuhodná neposlušnost a ne „dlouholetá praxe, kterou ani JPII. ani Benedikt XVI. nikdy nezpochybnili“. Oni ji totiž více než zpochybnili, oni ji přímo odsoudili, co nám chce kard. Schoenborn, který prezentoval Františkovu adhortaci, tady nabulíkovat? Nejspíš jak správně říkáte: Stokrát opakovaná lež…. to hlásali jak Voltaire, tak i Goebbels.
ľubica
Pripájam 2 komentáre z TE DEUM dnes 9.4.2016 a vždy doplním novými, bez možnosti zasahovať do nich komentovaním ....ak chcete a cítite potrebu vyjadriť svoj názor, zájdite si na TD a vpíšte to tam, prajem požehnanú sobotu:
Dr. Radomír Malý | 9.4.2016 z 11:21 |

Ti neomodernisté lžou jak starý husar. Kard. Schoenborn podle dnešní zprávy na radiovaticana tvrdí, že prý JPII. ve Familiaris Consortio…More
Pripájam 2 komentáre z TE DEUM dnes 9.4.2016 a vždy doplním novými, bez možnosti zasahovať do nich komentovaním ....ak chcete a cítite potrebu vyjadriť svoj názor, zájdite si na TD a vpíšte to tam, prajem požehnanú sobotu:
Dr. Radomír Malý | 9.4.2016 z 11:21 |

Ti neomodernisté lžou jak starý husar. Kard. Schoenborn podle dnešní zprávy na radiovaticana tvrdí, že prý JPII. ve Familiaris Consortio neodmítá přístup znovusezdaných rozvedených, pokud subjektivně považují své první manželství za neplatné, ke svátostem. Říká doslovně:
„Svatý Jan Pavel II.tu mluví o třech různých situacích. Třetí nastává v případě, kdy jsou znovusezdaní morálně přesvědčení o tom, že jejich první manželství nebylo platné. Nevyvodil z toho žádné důsledky. Osobně se však domnívám, že existují situace, pro které nelze nalézt kanonické řešení, ale ve kterých – za morální jistoty a vědomí, že první manželství nebylo svátostné – tito lidé přistupovali ke svátostem. Je to dlouholetá praxe, kterou ani papež Jan Pavel II. ani Benedikt XVI. nikdy nezpochybnili.“
To je vyložené dělání z lidí blbce neumějící číst. Jak to, že „nezpochybnili“? Čl. 84 FC mluví naprosto jasně, když předtím vypočítává různé formy neregulérního soužití lidí včetně těch, kteří pokládají své první a řádné manželství uzavřené v kostele za neplatné, že je nelze připustit ke sv. přijímání, každý si může FC najít a čl. 84 pozorně přečíst. Zde je vidět, jak tito vnitrocírkevní rozvratníci se neštítí sahat i k podvodům v naivní víře, že nikdo se do FC nepodívá.

Lucie Cekotová | 9.4.2016 z 12:38 |

Kard. Schoenborn se ocitá v rozporu s elementární logikou. Jak, „nelze nalézt kanonické řešení“? Pokud dotyční mají morální jistotu a vědomí, že první manželství nebylo platné, je snad logické se obrátit na příslušný církevní soud. Po reformě anulací bych řekla, že nic jednoduššího už snad ani existovat nemůže (jestli to je dobře, je jiná otázka). To ale JE kanonické řešení. V opačném případě není problém v tom, že kanonické řešení nelze nalézt, nýbrž v tom, že kanonické řešení neexistuje, protože první manželství bylo platné. Tvrzení o „dlouholeté praxi“, kterou předchozí papežové údajně nikdy nezpochybňovali, je samozřejmě nesmysl, ale jak jsme se ve 20. století mnohokrát přesvědčili, stokrát opakovaná lež se přečasto začne považovat za pravdu. Nejde o naivní víru, že se nikdo nepodívá do příslušných dokumentů, naopak, naivního v tom není zhola nic. Je to propaganda jako každá jiná. Když se bude opakovat dostatečně často na dostatečně početných fórech, najde se dost a dost těch, kteří si ji osvojí jako pravdu, aniž by je napadlo pátrat, jak na to vlastně přišli.
ľubica
...............touto exhortací papež František požehnal situační etice, odsouzené mj. Janem Pavlem II. v encyklice Veritatis splendor.

Je samozřejmé, že v tak dlouhém dokumentu jsou i pasáže, jimž není co vytknout. Papolatristé je jistě budou hojně citovat a s jejich využitím tvrdit, jak je exhortace ve skutečnosti přínosná. I nadále budou strkat hlavu do písku a tvářit se, jako by se nic …More
...............touto exhortací papež František požehnal situační etice, odsouzené mj. Janem Pavlem II. v encyklice Veritatis splendor.

Je samozřejmé, že v tak dlouhém dokumentu jsou i pasáže, jimž není co vytknout. Papolatristé je jistě budou hojně citovat a s jejich využitím tvrdit, jak je exhortace ve skutečnosti přínosná. I nadále budou strkat hlavu do písku a tvářit se, jako by se nic vážného nestalo. Jenomže ono se stalo. Máme papeže, jenž se domnívá, že někteří lidé, žijící v „neregulérním“ svazku, mohou žít jako plnohodnotní manželé, aniž by tím hřešili, čímž jim zametá cestičku k dosud zapovězenému svatému přijímání. Přesně tak, jak požadovala Kasperova revoluční garda. Máme papeže, který touto exhortací zaútočil nikoli jen na jednu svátost, ale hned na tři – vedle manželství i na svátost pokání a Nejsvětější svátost oltářní. 🤨 🥴 🙄