U.S.C.A.E.
Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen. (Rim 9,5)

mám chuť familárne poďakovať svätému Apoštolovi Pavlovi za tento verš ktorý bol samozrejme napísaný pod inšpiráciou Duchom Svätým kto pochopí ten pochopí čo sa ním vyjadruje
U.S.C.A.E.
Trojica - antitrinitárne herézy a bludy

Všetky herézy a bludy, ktoré popierajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice, majú svoj pôvod a zdroj v probléme stojacom pred ľudským rozumom: Ako pochopiť a uviesť do súladu jednotu Božej prirodzenosti s Trojicou božských osôb. Vznikali z nepochopenia základných pojmov alebo z prehnaného racionalizmu, usilujúceho sa odstrániť toto tajomstvo.

Všetky tieto heréz…More
Trojica - antitrinitárne herézy a bludy

Všetky herézy a bludy, ktoré popierajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice, majú svoj pôvod a zdroj v probléme stojacom pred ľudským rozumom: Ako pochopiť a uviesť do súladu jednotu Božej prirodzenosti s Trojicou božských osôb. Vznikali z nepochopenia základných pojmov alebo z prehnaného racionalizmu, usilujúceho sa odstrániť toto tajomstvo.

Všetky tieto herézy a bludy, ktoré sa vyskytli v priebehu dejín, možno rozdeliť do dvoch skupín:

P r v á - popiera priamo alebo nepriamo jednotu Božej prirodzenosti (Triteizmus).

D r u h á - popiera Trojicu osôb v Bohu dvojakým spôsobom:

a/ popiera reálny rozdiel medzi božskými osobami (Monarchianizmus, modalizmus);

b/ popiera pravé božstvo druhej alebo tretej osoby (Subordinacianizmus).

Na vysvetlenie treba povedať, že autorom kresťanského staroveku nestačilo prijať vieru v najsvätejšiu Trojicu, ale na základe gréckej terminológie sa pokúšali hlbšie preniknúť do vzťahov, ktoré vznikajú medzi jednotlivými osobami. A práve toto bola príležitosť k vzniku rôznych bludov. Pomohlo to však presne formulovať dogmu o Najsvätejšej Trojici.

www.zoe.sk

vždy sú k téme trojičnej náuky dobré zdroje tie od našich súvercov Katolíkov byzantského obradu (myslím tie bez modernizmu atď lebo Bohužiaľ aj tam sa rozmáha tento mor duší) oni sú ukutí v bojoch o trojičné učenie to je snáď hlavný dôvod prečo tak trvajú na epikléze tam na východe sa museli vysporiadať zo silným heretickým prúdom popierania Božstva Ducha Svätého

popiera reálny rozdiel medzi božskými osobami (Monarchianizmus, modalizmus) však pán 2xs

to že je niečo nadrozumové neznamená že je niečo protirozumové Božie Tajomstvá presahujú náš konečný rozum aké to prekvapenie ja to beriem tak ako to je som tvor konečný práve to je na Vtelení to Božské (v zmysle tajomstva) že má Boh Matku sa nedá plne pochopiť to neznamená že je to nemožné
2xs
Nechej si svoje kopírované plácanice o dogmatech a raději se zamysli.
U.S.C.A.E.
pravdu nemusím vysloviť ja aby bola platnou také myslenie je Pýcha alebo ešte ináč že každá myšlienka musí byť originál ale to si je človek sám sebe normou a luciferovo krédo má práve tento jediný článok verím v seba

ja že budete rozporovať prípadnú chybu zrejme tam žiadna nie je keď ste nič také neurobili
U.S.C.A.E.
nie je žiadna tajnosť že židia v dobe nášho Pána Ježiša Krista nevyslovovali Meno Božie a používali zástupné výrazy jedným z nich je aj Adonaoi a oni to takto robia vlastne dodnes a Adonaoi znamená Pán čo vlastne znamená Boh resp. Jahve či v písanej forme tetragram JHVH čiže ústami alžbety cez zástupný výraz bolo v DOSLOVNOM zmysle vyslovené čím som si zaslúžila že Matka môjho Boha prichádza ku …More
nie je žiadna tajnosť že židia v dobe nášho Pána Ježiša Krista nevyslovovali Meno Božie a používali zástupné výrazy jedným z nich je aj Adonaoi a oni to takto robia vlastne dodnes a Adonaoi znamená Pán čo vlastne znamená Boh resp. Jahve či v písanej forme tetragram JHVH čiže ústami alžbety cez zástupný výraz bolo v DOSLOVNOM zmysle vyslovené čím som si zaslúžila že Matka môjho Boha prichádza ku mne?
U.S.C.A.E.
to nehovorím ja že Boh Syn má Matku ale Tretia Božská Osoba skrz Alžbetu ako je to zaznamenané v svätom Písme resp. upresnene to vraví skrz Dogmu a samozrejme aj tam aj tam "hovorí" to isté ako ináč a ja Boha Ducha Svätého nenazvem tak odporne ako vy 2xs vy ste tak nenazvali totiž len mňa a ostatných ktorí vám oprávnene odporujú ale v konečnom dôsledku Boha Ducha Svätého pozor na to
2xs
>Ducha Svätého nenazvem tak odporne ako vy
---co to žvatláš za nesmysly?! já jsem Ducha svatého nijak nenazval, a už vůbec ne odporně. =jsi lhář, tj. ve spojení s tím Zlým.
Kecáš nesmysly, že Bůh mluví skrze Alžbětu nebo skrze dogmata. Ne, když Bůh chtěl něco říct, hovořil sám, třeba jako hlas z nebe (nejméně 3x v evangeliích) anebo poslal posly, proroky, kteří řekli "toto je výrok Hospodina": …More
>Ducha Svätého nenazvem tak odporne ako vy
---co to žvatláš za nesmysly?! já jsem Ducha svatého nijak nenazval, a už vůbec ne odporně. =jsi lhář, tj. ve spojení s tím Zlým.
Kecáš nesmysly, že Bůh mluví skrze Alžbětu nebo skrze dogmata. Ne, když Bůh chtěl něco říct, hovořil sám, třeba jako hlas z nebe (nejméně 3x v evangeliích) anebo poslal posly, proroky, kteří řekli "toto je výrok Hospodina": ... ... ... Nakonec (když nepomohli proroci), poslal svého JEDINÉHO Syna (ducha), vtěleného do lidského těla, a ten nám objasnil vše potřebné. Bůh není zapomnětlivý, že by pak potřeboval, aby za něj nějaký chytrácký člověk dopověděl, co Syn zapomněl - že by třeba musel nechat lidi dotvářet v dogmatech "pravdy" a zjevení o Bohu... ...a už vůbec nepotřebuje, aby někdo dogmaty mluvil za Boha a vymýšlel si oslavné kraviny o člověku-Marii a dělal z toho dogmata.
U.S.C.A.E.
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? z Božieho slova na dnes pani Eva a to píšete aké je nádherné ale zjavná nepozornosť z vašej strany akého to Pána myslela Alžbeta žeby BOHA? tak a máme to na dlani sama Alžbeta pri naplnení Duchom Svätým povedala že jej príbuzná je MATKOU BOHA niekedy dostanú bludné siahodlhé traktáty takúto prostú ranu a pár slovami sa rozsype síce veľmi …More
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? z Božieho slova na dnes pani Eva a to píšete aké je nádherné ale zjavná nepozornosť z vašej strany akého to Pána myslela Alžbeta žeby BOHA? tak a máme to na dlani sama Alžbeta pri naplnení Duchom Svätým povedala že jej príbuzná je MATKOU BOHA niekedy dostanú bludné siahodlhé traktáty takúto prostú ranu a pár slovami sa rozsype síce veľmi sofistikovaný satanský ale stále domček z karát

Sláva buď Bohu Naveky. Amen.
2xs
A že tím Pánem je Ježíš, bohočlověk, to tě jako vysvětlení nenapadlo?
Ježíš Kristus je Pán! - to tě ještě čeká, abys toto pochopil a vyznal?

Jsi extrémně tupý provokatér, pokud si myslíš, že Bůh (a je jen JEDEN Bůh Otec i Syn i Duch svatý) má matku, že něco bylo ještě před Bohem, Stvořitelem všeho, nebe i země i člověka-Marie.
A jako ještě tupější mi připadá tvá úvaha, že to nižší (stvoření) by …More
A že tím Pánem je Ježíš, bohočlověk, to tě jako vysvětlení nenapadlo?
Ježíš Kristus je Pán! - to tě ještě čeká, abys toto pochopil a vyznal?

Jsi extrémně tupý provokatér, pokud si myslíš, že Bůh (a je jen JEDEN Bůh Otec i Syn i Duch svatý) má matku, že něco bylo ještě před Bohem, Stvořitelem všeho, nebe i země i člověka-Marie.
A jako ještě tupější mi připadá tvá úvaha, že to nižší (stvoření) by mohlo být rodičem něčeho vyššího (Stvořitele). VŽDY vyšší tvoří nižší - člověk maluje obraz, ne naopak, člověk staví dům, ne že dům staví člověka. Lidé plodí lidi (díky Bohu a díky Božímu přispění, vložení nesmrtelné lidské duše). Lidé neplodí Boha ani bohy, stejně jako se z ještěrek nerodí lidé.
2xs
@Joske ---další hlupák, který reaguje, aniž nejprve četl, pochopil, vstřebal...
Další, kdo nepochopil, že bohočlověk Ježíš je ten Pán (v době výroku Alžběty se vyvíjel jako lidský zárodek s božskou duší Boha-Syna).
Ale klidně si mysli, že nekonečný velký Bůh bez jakéhokoliv ohraničení se zmenšil a izoloval do vnitřností jednoho člověka a teprve v roce 0 se pak ten Bůh narodil ze stvořené lidské …More
@Joske ---další hlupák, který reaguje, aniž nejprve četl, pochopil, vstřebal...
Další, kdo nepochopil, že bohočlověk Ježíš je ten Pán (v době výroku Alžběty se vyvíjel jako lidský zárodek s božskou duší Boha-Syna).
Ale klidně si mysli, že nekonečný velký Bůh bez jakéhokoliv ohraničení se zmenšil a izoloval do vnitřností jednoho člověka a teprve v roce 0 se pak ten Bůh narodil ze stvořené lidské ženy a začalo se jí proto korektně říkat Matka Boha. Budeš za osla, ale to ti zjevně nevadí.
7 more comments from 2xs
2xs
@Joske Můžeš třeba i zuřivě řvát do konce života ty svoje bludy "Maria je skutečně Matkou Boží" a dupat u toho vztekle nožičkou. A stejně se žádný člověk nikdy nestane matkou Boha.
Marie porodila lidské tělo, do něhož Bůh vložil ducha Božího Syna = Marie porodila bohočlověka Ježíše. Ale nestala se tím matkou Boha. Fakt ne. Definitivně.
2xs
@Joske ---jsi fakt hlupák, nejen že jsi to nepochopil sám, ani ti to během života nevysvětlili rodiče nebo jiní lidé, ale nestačí ti ani moje dvojí vysvětlení, o jakém Pánovi ta Alžběta hovořila. A jsi otravný tupec, který do omrzení otravuje bezduchým opakováním téhož, aniž máš schopnost se zamyslet.
Ne, není bohorodička (Bůh je duch, toho nikdo nerodil, tím spíše že nebyl nikdo existující, …More
@Joske ---jsi fakt hlupák, nejen že jsi to nepochopil sám, ani ti to během života nevysvětlili rodiče nebo jiní lidé, ale nestačí ti ani moje dvojí vysvětlení, o jakém Pánovi ta Alžběta hovořila. A jsi otravný tupec, který do omrzení otravuje bezduchým opakováním téhož, aniž máš schopnost se zamyslet.
Ne, není bohorodička (Bůh je duch, toho nikdo nerodil, tím spíše že nebyl nikdo existující, kdo by Boha mohl rodit).
Ne, není matkou ani Matkou všech učedníků - ti měli své rodiče. JEDINÝ, komu byla formálně dána Marie za matku je Jan, a Jan byl dán Marii za syna. Tečka - nikoho dalšího do toho příčetný člověk nebude plést. Jen pitomec si myslí, že co je řečeno Janovi, to je řečeno všem, a co je řečeno Petrovi, je řečeno všem, co je řečeno Jidášovi, je řečeno všem, atd. Absurdní! Nesmysl. Bůh oslovuje jednotlivé různé lidi s různými úkoly. Ne hromadně všechny stejně... blbe. A proto nejsi papežem ty ani tvoje ségra, když Ježíš řekl Petrovi "Ty jsi Petr, to je skála... tobě dávám klíče....".

Takže naposled: zkus pochopit rozdíl mezi nesmyslem "bohorodička" a mezi správným označením rodička našeho Pána, Ježíše Krista. --pokud ani teď ti to nedojde, vezmi si prášek a už mě neotravuj.
2xs
@Rosario33 ---a ty si běž hodit růženec. Neotravuj mě a nelep ty své nesmysly dvojmo-trojmo všude, kde mě uvidíš. Takový překlad jsem za několik desítek let v katolické církvi neviděl ani neslyšel. Mohl bych ti vyfotit bibli schválenou katolickou církví, mohl bych ti najít desítky odkazů s mým zněním, jak jsem ti už poslal, ale proč bych to dělal? pro otravného magora?
2xs
@Rosario33 ---kolikrát a jakým jazykem ti musí být řečeno, že jsi otravný, že diskutuješ od počátku nesmyslně ad personam, a že mě nemáš obtěžovat spamem? úchyle.
2xs
Když je někdo debilní provokatér jako @Joske, tak bude jako šílenec opakovaně psát "bohorodička" a bude si přitom myslet, že je normální a snad se i domýšlet, jak je svatý :D
Jsi lhář, není v tobě pravdy a pravda tě ani nezajímá. jen meleš a meleš. chudáku...
2xs
@Rosario33 ---jen jeden z nás nepochopil - debil, kterému nestačí ani 5x říct, že je obtížnej a nežádoucí. stejně se bude cpát a otravovat. mimořádně primitivní debil. a taky takovej svatoušek :D
2xs
>prečo tu s nami hlupákmi strácaš svoj drahocenný čas..
---s tebou bych já neztrácel čas ani sekundu, jen se mi cpeš do soukromých zpráv, sem se lepíš do diskusí, které se tě netýkají... prostě chováš se jako debil a jsi debil. lepivé hovno. ano, tebe nemůžu urazit... tak nízko jsi.
Kallistratos
Hezká komedie v tomto vláknu. Vzorně sehraná. Zřejmě k větší poctě Panny Marie. Zoufalci neuctiví.😆
Jinak dnes v TV primas Duka se vyjadřoval k mariánskému sloupu a moc dobré. Jeho zájem je tmelit lidi a ne si paní redaktorkou nechat vnucovat termíny o dvou táborech.... a podílet se na polarizaci. Vemme si příklad z primase a hledejme společné dobro...👍
Pavol IV
Theodorá-Máriá Mna by mila Thea velmi zaujimalo, co by ti asi na tieto tvoje 'mudra', ktorymi tu na glorii urazas nielen diskutujucich ale najme Boha, povedali vl. Timotej, Metodej, alebo pat. Elias.
Strážce
FLVěk, 2xs, MariaTheodora, Kalisratos, jeden multinick. Schizofrenik lanškrounský. 🤑
Kallistratos
Strážce přemilý, žes hanlivá trumpetka s nevalným zvukem je známo dlouho. Stejně tak to, že nemáš jen reg. Strážce.🤐 Ale abych byl to, co uvádíš to bych musel být velké psycho.😆 Zobej dál z nůše nevšedního vkusu a nezamaž si trusem pusu.🙃
Strážce
To víš, že jo, Kastráte. Všichni jsou hanlivé trumpetky, jenom ty jsi multinick schizofrenik lanškrounský. 🤑
Kallistratos
Když prohlédnu si koment @Strážce, hned vím, že došlo k mozku srážce. Pán má moudré komentáře, když čteš je, dojem - božské záře... On velkou moudrost v sobě pojí, kudy chodí, tudy hnojí... Sám se ale trochu bojí a tak na stráži vždy stojí, "osamělý", ať sám poví.

Já přečetl si komentáře, co na Glorii od něj byly, ten šarm, ten švih, ten odhad smělý, kéž takových bychom víc měli. Pak k ničemu …More
Když prohlédnu si koment @Strážce, hned vím, že došlo k mozku srážce. Pán má moudré komentáře, když čteš je, dojem - božské záře... On velkou moudrost v sobě pojí, kudy chodí, tudy hnojí... Sám se ale trochu bojí a tak na stráži vždy stojí, "osamělý", ať sám poví.

Já přečetl si komentáře, co na Glorii od něj byly, ten šarm, ten švih, ten odhad smělý, kéž takových bychom víc měli. Pak k ničemu by kompasy my měli a hodiny na věžích zbytečně by zněly... Těch Strážců by tu bylo jako plísně a na každého tvářili se přísně a Zem v rotaci by zastavili. O Strážcové vy naši milí.... 😬
Strážce
Co dodat? Má cenu se dohadovat se schizofrenikem? 🤑
2xs
...a má smysl se dohadovat s paranoidním "strážcem", který trpí bludy o tom, že se někdo rozdělil na 3 identity? :D Tady na diskusích tohoto webu je nejméně 95% pacientů... jen jednotky lidí jsou tu normální a myslící, pro zbytek to tady slouží jen jako terapie... aby se vystříkali ze svého duševního utrpení a představ.
U.S.C.A.E.
a teraz ešte čo je to Dogma a kto je istoiste Heretik a neriešim či nižšieho stupňa materiálny či ten horší stav formálny heretik a nie Katolík

Dogma je výrok, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery a ktorý Cirkev výslovne prostredníctvom riadneho Učiteľského úradu, pápežským výrokom, alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za Bohom zjavený tak, že jeho popretie je herézou.
2xs
Zaprvé, miláčku, jsem nic nepopřel. „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení"- přesně tak to chápu i já. Jen do té lidské přirozenosti nemíchám nějakou druhou, lidskou duši. Boží duch se s tím přijatým lidským tělem nesmísil (ani s jinou lidskou duší), nebyl od toho těla oddělen během života ani později při pohřbu nebo vzkříšení. Byl s tím tělem dokonale integrován, ale jeho duše …More
Zaprvé, miláčku, jsem nic nepopřel. „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení"- přesně tak to chápu i já. Jen do té lidské přirozenosti nemíchám nějakou druhou, lidskou duši. Boží duch se s tím přijatým lidským tělem nesmísil (ani s jinou lidskou duší), nebyl od toho těla oddělen během života ani později při pohřbu nebo vzkříšení. Byl s tím tělem dokonale integrován, ale jeho duše nezemřela, protože Bůh-duch je nesmrtelný, nekonečný.
Já prostě poctivě uvažuji. Rozvažuji o Bohu. (což sis ty zakázal a tvoje dogma ti cokoliv dalšího zakazuje, blokuje).
Zadruhé je třeba poslouchat Boha více než lidské chytrosti (které se často vyvíjí, jako všechno poznání bývá překonáno novým).
Zatřetí, k tomu že je Ježíš s tělem i duchem Božím (Syna) v nebi po pravici Otcově (v jednotě s Duchem svatým), to samozřejmě zastávám - ale jde již o jeho tělo oslavené, nové, k nepoznání změněné tak, že jej nepoznávali ani nejbližší - Marie Magdalská ani jeho učedníci. Nejde tedy o to tělo z Marie.
Závěrem jen zopakuji: Maria není matkou Boha. Bůh nemá matku, nikdo a nic nebylo před Bohem, aby mohl nebo musel být zplozen nebo jinak vytvořen.
A Ježíš za svého života ani po vzkříšení NIKDY lidstvu nesdělil, že by měl Bůh matku... ani Otec, ani Duch, ani tentýž Bůh-Syn. Protože to je dost zásadní věc, nezapomněl by. Ale později přispěchali chytráci z lidí a hned by chtěli být chytřejší než Ježíš a definovat to, kodifikovat nějakými lidskými výroky-dogmatami a svázat lid jako jej svazovali povinnostmi farizeové. Dost nechutné a hodně opovážlivé, když nižší tvor jménem člověk o tom nemůže nic autoritativně říct z prostého důvodu - že o tom nic neví.
U.S.C.A.E.
Kristus vstúpil do neba s telom i dušou a sedí po pravici Otca. (De fide)
5 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Nie iba ako Boh, ale tiež aj ako človek, je Ježiš Kristus prirodzeným Synom Božím. (De fide)

Bohočlovek Ježiš Kristus má byť velebený jediným spôsobom uctievania: absolútnym klaňaním, ktoré patrí iba Bohu. (De fide)
U.S.C.A.E.
vám je to na smiech pani Eva ale zistite si ktorých 7 pravoslávie uznáva smiech vás prejde 😊 a na ten protiobrazoborecký si dopredu pýtali povolenie od Pápeža nie že bol schválený "Rímom" dodatočne ale prosba o povolenie ho zvolať šla k Pápežovi dopredu
U.S.C.A.E.
ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. (1Tim 3,15) a Cirkev prehovorila ono tu platí aj: Roma locuta, causa finita aj keď sa to na prvý pohľad nezdá Koncil uznala hlava Rímskej cirkvi Matky a Učiteľky ostatných ako efezský tak aj chalcedónsky veď to je tá irónia že pravoslávie to po veľkej schzime uznáva za ekumenické …More
ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. (1Tim 3,15) a Cirkev prehovorila ono tu platí aj: Roma locuta, causa finita aj keď sa to na prvý pohľad nezdá Koncil uznala hlava Rímskej cirkvi Matky a Učiteľky ostatných ako efezský tak aj chalcedónsky veď to je tá irónia že pravoslávie to po veľkej schzime uznáva za ekumenické koncily či synody práve a len tie ktoré potvrdil a "odklepol" "Rím"
U.S.C.A.E.
Bohorodička

věrouka, mariologie, christologie

Bohorodička

(řecky: Theotokos)

Bohorodička (řecky Theotokos - Θεοτοκος) neboli Matka Boží je titul, který byl slavnostně přiznán Panně Marii na obecném církevním sněmu v Efezu (r. 431) proti bludnému učení Nestoria. Lidská přirozenost, počatá v Panně Marii z Ducha Svatého, byla v Kristu spojena s přirozeností božskou v jedné …More
Bohorodička

věrouka, mariologie, christologie

Bohorodička

(řecky: Theotokos)

Bohorodička (řecky Theotokos - Θεοτοκος) neboli Matka Boží je titul, který byl slavnostně přiznán Panně Marii na obecném církevním sněmu v Efezu (r. 431) proti bludnému učení Nestoria. Lidská přirozenost, počatá v Panně Marii z Ducha Svatého, byla v Kristu spojena s přirozeností božskou v jedné osobě Syna Božího. Z jednoty osoby v Kristu (viz heslo hypostatická unie) plyne, že Maria je matkou Krista nejen jako člověka, nýbrž i jako Boha, tedy Bohorodičkou.

- viz též heslo Theotokos nebo článek Panna Maria - Matka Boží a další (viz odkazy níže).

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php

a Matka Božia samozrejme že zásluhy mala pri vyslovení Staň sa Eva povedala Bohu nie nová Eva čiže Matka Božia Panna Mária povedala Bohu áno jedna vedome a dobrovoľne tým priniesla smrť druhá Život ja viem kto znižuje zásluhy Panny Márie ten ktorý neznesie že skrze Ženu je porazený. Pekelník sám chce aby bola znižovaná a nakoniec úplne odvrhnutá

pramatka Eva bola tiež bez hriechu ale ona bola stvorená a mala mimoprirodzené dary mala obe možnosti mohla si vybrať aj to že povie satanovi NIE a Bohu Áno
U.S.C.A.E.
Bludy proti náuke o Boho-človekovi
Náuka – jedna osoba, dve prirodzenosti – čelila dvom extrémom: deleniu Krista na dve osoby
(nestorianizmus); alebo zlučovaniu dvoch Kristových prirodzeností (monofyzitizmus).
1. Nestorianizmus (5. stor.). Nestórius tvrdil, že koľko je v Kristovi prirodzeností (dve), toľko
musí byť aj osôb. Efezský koncil odsúdil nestorianizmus r. 431.
2. Monofyzitizmus (5. stor.…More
Bludy proti náuke o Boho-človekovi
Náuka – jedna osoba, dve prirodzenosti – čelila dvom extrémom: deleniu Krista na dve osoby
(nestorianizmus); alebo zlučovaniu dvoch Kristových prirodzeností (monofyzitizmus).
1. Nestorianizmus (5. stor.). Nestórius tvrdil, že koľko je v Kristovi prirodzeností (dve), toľko
musí byť aj osôb. Efezský koncil odsúdil nestorianizmus r. 431.
2. Monofyzitizmus (5. stor.). Monofyzitizmus (jedna prirodzenosť) je kristologický názor, že Ježiš
Kristus mal iba jednu prirodzenosť: a to buď celkom božskú, v ktorej sa ľudská „rozpustila“;
alebo akúsi novú „obojakú“. Kristus „je fúzia dvoch prirodzeností“, učil carihradský
kňaz Eutyches (+456). Nesprávne učenie zamietol Chalcedónsky koncil r. 451.
U.S.C.A.E.
Hypostatická unie

věrouka, christologie

Hypostatická unie

(z řeckého υποστασις [hypostasis], hypostaze - „podstata", „osoba", a latinského unio - „sjednocení").

V christologii je tímto termínem formulován vztah dvou přirozeností Ježíše Krista, tedy přirozenosti zcela lidské a přirozenosti zcela Boží, kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení"…More
Hypostatická unie

věrouka, christologie

Hypostatická unie

(z řeckého υποστασις [hypostasis], hypostaze - „podstata", „osoba", a latinského unio - „sjednocení").

V christologii je tímto termínem formulován vztah dvou přirozeností Ježíše Krista, tedy přirozenosti zcela lidské a přirozenosti zcela Boží, kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení" (z definice víry Chalcedonského koncilu z r. 451) sjednoceny (unio) jediným subjektem (osobou, hypostazí) Božího odvěkého Syna. Tato pravověrná formulace má dalekosáhlé důsledky pro teologii.

revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php

zapovedal som sa že nebudem komentovať ale tu sa ináč nedá už ten blud že človek s Bohom vo vnútri to je Kristologická HERÉZA ako vráta Kristus je Bohočlovek to jest má dve prirodzenosti v jednej Božskej Osobe

ešte doplním vy pani Eva údajne beriete pravoslávie no tí by vám dali za také otázky ale 2xs ide na to ukážkovo satansky pravovernosť používa ako vozidlo na ktorom dovezie blud čisto satanské a neučených čo stále pokukujú kade tade to aj zvedie opýtajte sa pána dohnala novohusitu či by si dovolil poprieť hypostatickú úniu

a samozrejme že Kristus je aj človekom aj v nebi keby bol iba Boh tak by jedením ryby po zmŕtvychvstaní klamal to vaše odvolávanie sa na slovo Božie pani Eva a ani toto nepoznáte ja ho tiež nejak extra neviem ale ja sa ním neustále neoháňam a nešermujem ním
2xs
Není to hereze jako vrata, je to jediné logické vysvětlení, že Bůh věčný, nekonečný, od věčnosti do věčnosti trvající SE VTĚLIL DO LIDSKÉHO TĚLA.
Velmi nepravděpodobné je, že by se v tom těle svářily dvě duše - lidská s tělem + božský duch vtělený. Proč se nevtělil do člověka s lidskou duší? Protože by ve Vyznání víry nebylo přijal tělo z Marie panny, ale bylo by tam "vstoupil do člověka". Jenže …More
Není to hereze jako vrata, je to jediné logické vysvětlení, že Bůh věčný, nekonečný, od věčnosti do věčnosti trvající SE VTĚLIL DO LIDSKÉHO TĚLA.
Velmi nepravděpodobné je, že by se v tom těle svářily dvě duše - lidská s tělem + božský duch vtělený. Proč se nevtělil do člověka s lidskou duší? Protože by ve Vyznání víry nebylo přijal tělo z Marie panny, ale bylo by tam "vstoupil do člověka". Jenže on PŘIJAL pouze TĚLO z Mariina buněčného dělení. Proto tam byla jen jedna duše, a to Boha-Syna, a to v lidském těle. Proto také byl Ježíš výjimečný. Tělesně byl jako každý z lidí, ale nikdy se nedopustil hříchu... tedy svatý Boží. A kromě toho "mocí svého ducha", mocí Boží působil mezi lidmi, konal zázraky.
Také by bylo sporné, co že to bylo za člověka, který by svou duší, přítomnou v Ježíšově těle současně s duchem Boha-Syna, byl vlastně tím obětujícím se člověkem, který za nás (spolu s božskou duší) zemřel na kříži. Sám Bůh-Syn se musel obětovat, podle milostivého úradku Boha-Otce a zachránit touto cestou lidstvo, které by se jinak zachránit nemohlo, hříchem by víc a víc upadalo a bylo by zmařeno... což Bůh nechtěl dopustit, tak nás miloval, že k naší spáse poslal SVÉHO Syna a JEDINÉHO Syna, aby nás svou smrtí vykoupil a na věky spasil... tedy neposlal kombinaci svého Syna a ještě nějakého člověka s lidskou duší. Byl to prostě trik proti ďáblovi - když to nemohl udělat člověk s hříchem narušenou duší, musel zasáhnout sám Bůh, že do lidského těla nevložil jako vždy lidskou duši, ale udělal výměnu, poslal božskou duši svého Boha-Syna, který to mohl dokázat. A který také jako jediný spravedlivý mohl být adekvátní výkupnou cenou za hříchy všech lidí, všeho světa.
2xs
Kdo má tu satanskou potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a tak mást jiné lidi? KAŽDÝ poctivý, pravdivý a do bájí a tradic neuchýlený katolický křesťan (nebo křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, musí vědět, jaká je pravda - je to tam velmi přesně, precizně, pečlivě a správně formulováno: "který se zrodil z Otce přede všemi věky". Co je zrozeno přede …More
Kdo má tu satanskou potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a tak mást jiné lidi? KAŽDÝ poctivý, pravdivý a do bájí a tradic neuchýlený katolický křesťan (nebo křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, musí vědět, jaká je pravda - je to tam velmi přesně, precizně, pečlivě a správně formulováno: "který se zrodil z Otce přede všemi věky". Co je zrozeno přede všemi věky, to pochopitelně není teprve plozeno či rozeno. Je zrozen. Už je. Hotovo. Každý věřící asi absolvoval nějaké hodiny základů křesťanského náboženství, MUSELI mu říct, kdo je Bůh - že je to duch, ne člověk. Duch je jak Otec, tak i Syn, tak i Duch svatý. Ne že jen jeden nebo dva, ale komplet celá trojice je duch. Dále by nikomu v hodinách náboženství nemělo uniknout, že Bůh je věčný, od věčnosti do věčnosti, a že tedy nemohl stvořit svět dříve, než by Bůh existoval, ale naopak Bůh byl dříve než celý svět (to říká i Bible) a ten svět tvořil pochopitelně právě v době, kdy už existoval Bůh Otec i Syn i Duch svatý (i Syn je Bůh-duch, který už od počátku existoval: "neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho" [Kol 1,16] ... to znamená nerovná se tělesný Ježíš, který je vtělením, bohočlověkem). Když je tvořen svět později (a člověk úplně na konci toho tvoření světa, šestého dne), tak je logicky nevyhnutelné, že Bůh je Stvořitelem, rodičem/zdrojem, otcem lidí, a NIKOLIV že by nějaký z jím stvořených lidí byl rodičem Boha. Tím spíše to platí o Marii, která se narodila (=začala existovat) až po XY generacích lidstva, po tisících let, a to z Jáchyma a Anny. Marie tedy není Matka Boží (Bůh nemá matku, nevznikl porodem z někoho dřívějšího, nic před Ním nebylo) a není tedy ani Boho-rodička. Tohle by asi měl pochopit každý průměrný, mentálně zdravý člověk.
Malinko obtížnější je to s bohočlověkem a vtělením. Ve Vyznání víry se pregnantně uvádí: "přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem". Tedy Marie mu poskytla jen to tělo! Znamená to tedy s absolutní přesností to (a nic než to), že již existující všudypřítomný Bůh-Syn PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY. To znamená že se jako již dávno z Otce zrozený, =existující, nekonečný duch Bůh-Syn VTĚLIL do lidského těla... byl Bohem a pak se načas STAL člověkem. To Bůh provedl syntézu božského ducha s hmotným, molekulárním objektem vzniklým dělením buněk v těle lidské ženy Marie, působením Boha-Ducha svatého výjimečně bez lidské spermie. Marie tedy udělala všeho všudy toto: souhlasila s Bohem na nějakém jeho plánu (to je chvályhodné, udělaly to minimálně stovky jiných lidí). Dále v ní bez jejího jiného přispění začalo buněčným dělením růst lidské tělo a do toho lidského těla se vtělila božská duše Boha-Syna, který se tím vtělením božského do lidského těla stal kombinací obojího = bohočlověkem. Marie tedy porodila bohočlověka, nikoliv Boha. Proto nemůže být bohorodičkou ani matkou Boží / matkou Boha. Je (krutě řečeno) jen inkubátorem, v němž dělením buněk rostlo a vyrostlo lidské tělo, do něhož Bůh výjimečně vložil nikoliv pouhou lidskou duši, ale svého božského ducha, konkrétně ducha druhé božské osoby = Syna.
Když pak ten bohočlověk zemřel po umučení krutou smrtí, zemřelo jeho lidské tělo s božským duchem Syna uvnitř, ale protože víme, že Bůh je duch, a duch je nesmrtelný (tím spíše Božský duch, když i lidská duše je nesmrtelná =jedna ze 6 základních pravd víry), tak nezemřel Bůh (nemohl, je nesmrtelný), ale zemřelo jen tělo s momentální přítomností ducha Boha-Syna, který samozřejmě to utrpení prožíval, protože byl s tím tělem dokonale propojen (ze své vůle a dle milosrdného plánu se snížil k omezené bílkovinné lidské existenci). A proto, že je nesmrtelný, vstal z mrtvých a všem nám ukázal, že i my (jelikož i naše duše je nesmrtelná) můžeme jako on vstát z mrtvých a budeme žít navěky (v nebi nebo v pekle). To Ježíšovo lidské tělo z Marie zemřelo a bylo vzkříšeno v podobě oslavené (k nepoznání).
Marie je tedy jen lidská osoba vůči Bohu poslušně spolupracující na Božím plánu - vyprodukovala pro to (bez svého extra přičinění, dle Bohem daných přírodních procesů) lidské buněčné tělo. Bůh "zažehl" jak to dělení buněk lidského těla, tak si to tělo sám Bůh také naplnil svým božským duchem Syna. A ona tu syntézu jen v sobě nosila a porodila, jako každá matka každé jiné lidské dítě. Marie se tedy jen a pouze, díky božímu působení, stala rodičkou Ježíše = bohočlověka. Byla poctěna Bohem, tím, že v ní jaksi intenzivněji přebývala jeho božská duše v lidském těle. Ne že ona měla nějaké zásluhy - vše učinil Bůh. A pak už jen působila jako starající se pečovatelka/matka pro lidské potřeby tohoto "člověka s Bohem uvnitř".
2xs
---musíš si vybrat mezi pravdou a mezi dogmaty. mezi Božím slovem a mezi lidskými bajkami.
co je první? Bůh! ten má prvenství ve všem, je absolutní priorita.
obyčajná veriaca žena
2xs, veľmi sa mýliš!Zaba to napísal krásne! Nikdy nebude dosť oslavy na Pannu Máriu! Žila v Božej mysli už od vekov, lebo Boh o všetkom vedel ako to dopadne s jeho stvoreniami. Boh nevie bez nej žiť, taká je vzácna a krásna v Božích očiach! Treba čítať mystikov! Najsvätejšia Panna bola tu na zemi, ako prvý človek pred pádom. Komunikovala s Bohom ako Adam a Eva. Bola kécharitomene- milostiplná! …More
2xs, veľmi sa mýliš!Zaba to napísal krásne! Nikdy nebude dosť oslavy na Pannu Máriu! Žila v Božej mysli už od vekov, lebo Boh o všetkom vedel ako to dopadne s jeho stvoreniami. Boh nevie bez nej žiť, taká je vzácna a krásna v Božích očiach! Treba čítať mystikov! Najsvätejšia Panna bola tu na zemi, ako prvý človek pred pádom. Komunikovala s Bohom ako Adam a Eva. Bola kécharitomene- milostiplná! Nie ,,obyčajná žena´´ ako my, hriešnici.
Bola jedinou príčinou zaľúbenia od čias Adama. Nevesta, ktorá sa teší z manželských práv a výsad, má právo na svojho ženícha, patrí jej, spolu s ním sa stáva vlastníčkou aj celého jeho majetku. Vstupuje s ním do jednoty srdca a duše, ducha, mysle a vôle, vo všetkom sa stávajú jedno, z toho vyplýva, že má účasťna jeho zámeroch, nariadeniach a na jeho diele. Takto sa Boh Otec, ako svätý a verný ženích, chce zjednotiť s Pannou Máriou, Aby sa v plnosti tešila z jeho osoby, aby užívala jeho celé vlastníctvo, poklady a slávu, chce s ňou uskutočňovať všetky svoje zámery.
(Jean Jacques Olier, Máriin vnútorný život)
Kallistratos
Zaba to napsal moc pěkně, to ano, ale přiznám se, že ač pannu Marii přijímám, tak příliš velké spekulace nemám v lásce a mezi ně patří i to výše citované. Rád bych živil tu věcnou střízlivost jakou měli i apoštolové a ctitelé Krista. Rád se vyhnu tak trochu přeslazené duchovní marmeládě, která otupuje něco co bychom neměli přehlédnout. Například Ducha svatého, Ducha Kristova... a nechat se jím …More
Zaba to napsal moc pěkně, to ano, ale přiznám se, že ač pannu Marii přijímám, tak příliš velké spekulace nemám v lásce a mezi ně patří i to výše citované. Rád bych živil tu věcnou střízlivost jakou měli i apoštolové a ctitelé Krista. Rád se vyhnu tak trochu přeslazené duchovní marmeládě, která otupuje něco co bychom neměli přehlédnout. Například Ducha svatého, Ducha Kristova... a nechat se jím vyučovat a vést. Před lety mi jedna mariánská respektovaná ctitelka sdělila, že Ducha svatého mají jen kněží a biskupové. Byl jsem tázající se konvertita a to byl jeden rys, kterým mne hrubě neuspokojila. Ale to bylo už 30 let zpět. Dnes se na věci dívám střízlivěji a zabedněnců a fanatiků se stranim a miluji přirozenou krásu nesvázanou do kozelce klišé, póz a křečí. Pravá krása vystoupí vždy sama na povrch.... 🌼
2xs
NE PO CHO PÍM, proč má někdo potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a mást jiné lidi. Pokud jsi katolická křesťanka (nebo křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, tak musíš vědět, jaká je pravda - je tam velmi přesně, precizně a správně řečeno "který se zrodil z Otce přede všemi věky". Co je zrozeno přede všemi věky, to pochopitelně není teprve plozeno. Je …More
NE PO CHO PÍM, proč má někdo potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a mást jiné lidi. Pokud jsi katolická křesťanka (nebo křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, tak musíš vědět, jaká je pravda - je tam velmi přesně, precizně a správně řečeno "který se zrodil z Otce přede všemi věky". Co je zrozeno přede všemi věky, to pochopitelně není teprve plozeno. Je zrozen. Už je. Hotovo. Dále pokud jsi absolvovala nějaké hodiny základů křesťanského náboženství, MUSELI ti říct, kdo je Bůh - že je to duch, ne člověk. Duch je jak Otec, tak i Syn, tak i Duch svatý. Ne že jen jeden nebo dva jsou duch, ale komplet celá trojice. Dále ti v hodinách náboženství nemělo uniknout, že Bůh je věčný, od věčnosti do věčnosti, a že tedy nemohl stvořit svět dříve, než by Bůh existoval, ale naopak Bůh byl dříve než celý svět a ten tvořil pochopitelně právě v době, kdy už existoval... Otec i Syn i Duch svatý. Když je tvořen svět později (a člověk úplně na konci toho tvoření světa, šestého dne), tak je logicky nevyhnutelné, že Bůh je Stvořitelem, otcem lidí, a NIKOLIV že by nějaký z jím stvořených lidí byl rodičem Boha. Tím spíše to platí o Marii, která se narodila až po X tisících let existence lidstva, a to z Jáchyma a Anny. Tohle by zatím došlo i průměrnému mentálně zdravému dítěti školkového věku. Malinko obtížnější je to s bohočlověkem a vtělením. Ve Vyznání víry se pregnantně uvádí "přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem". Tedy Marie mu poskytla jen to tělo! Znamená to tedy s absolutní přesností to (a nic než to), že již existující všudypřítomný Bůh-Syn skrze nějaké mimořádné působení Ducha svatého speciálním způsobem PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY, to znamená že se jako již dávno z Otce zrozený, nekonečný duch Bůh-Syn VTĚLIL do lidského těla... provedl syntézu božského ducha s hmotným, molekulárním objektem vzniklým dělením v těle Marie, působením Boha-Ducha svatého výjimečně bez lidské spermie. Marie tedy udělala všeho všudy toto: souhlasila s Bohem na nějakém jeho plánu (to je chvályhodné, udělaly to minimálně stovky jiných lidí), dále v ní začalo buněčným dělením růst lidské tělo a do toho lidského těla se vtělila božská duše Boha-Syna, který se tím vtělením božského do lidského těla stal kombinací obojího = bohočlověkem. Marie tedy porodila bohočlověka, nikoliv Boha. Proto nemůže být bohorodičkou ani matkou Boží / matkou Boha. Je (krutě řečeno) jen inkubátorem, v němž dělením buněk rostlo a vyrostlo lidské tělo, do něhož Bůh výjimečně vložil nikoliv pouhou lidskou duši, ale svého božského ducha, konkrétně ducha druhé božské osoby = Syna.
Když pak ten bohočlověk zemřel po umučení krutou smrtí, zemřelo jako lidské tělo s božským duchem Syna uvnitř, ale protože víme, že Bůh je duch, a duch je nesmrtelný (tím spíše Božský duch, když i lidská duše je nesmrtelná =jedna ze 6 základních pravd víry), tak nezemřel Bůh (nemohl, je nesmrtelný), ale zemřelo jen tělo s momentální přítomností ducha Boha-Syna, který samozřejmě to utrpení prožíval, protože byl s tím tělem dokonale propojen. A proto, že je nesmrtelný, vstal z mrtvých a všem nám ukázal, že i my (jelikož i naše duše je nesmrtelná) můžeme jako on vstát z mrtvých a budeme žít navěky (v nebi nebo v pekle). To lidské tělo Ježíšovo zemřelo a bylo vzkříšeno v podobě oslavené.
Marie je tedy jen lidská osoba vůči Bohu poslušně spolupracující na Božím plánu - vyprodukovala pro to (bez svého extra přičinění, dle Bohem daných přírodních procesů) lidské buněčné tělo. Bůh "zažehl" to dělení buněk lidského těla, a to tělo si sám Bůh také naplnil svým božským duchem Syna. A ona tu syntézu jen nosila a porodila, jako každá matka každé jiné lidské dítě. Marie se tedy jen a pouze, díky božímu působení, stala rodičkou Ježíše = bohočlověka. Byla poctěna Bohem, tím, že v ní jaksi intenzivněji přebývala jeho božská duše v lidském těle. Ne že ona měla nějaké zásluhy - vše učinil Bůh. A pak působila jako starající se matka pro lidské potřeby tohoto "člověka s Bohem uvnitř".
Kallistratos
2xs: Zdánlivě logické, ale příliš pragmatické a chladné vysvětlení v kterém absentuje zcela "malý" detail. VZTAH A LÁSKA. Mám jiný názor na roli Panny Marie...💓
2xs
...jenže věci nejsou podle libosti nebo líbivosti, ale podle pravdy. na souhlas nějakého Kallistrata sere pes...
Kallistratos
HAF 🐕
zaba
Jenomže Panna Maria je reálně Matkou Božího vtělení, tedy Ježíše Krista. Bůh Syn byl od věčnosti neboť je plozen od věčnosti Otcem, ale jeho vtělení začalo v čase. Pro nás i pro anděli bude Pán Ježíš Kristus králem a vládcem a tak nás opět napojí v novém nebi a zemi na vyzařování vlastní Božské přirozenosti, kterou je vlastně Duch sv.. Boží vtělení Boha Syna -Ježíš Kristus se patrně stal pro …More
Jenomže Panna Maria je reálně Matkou Božího vtělení, tedy Ježíše Krista. Bůh Syn byl od věčnosti neboť je plozen od věčnosti Otcem, ale jeho vtělení začalo v čase. Pro nás i pro anděli bude Pán Ježíš Kristus králem a vládcem a tak nás opět napojí v novém nebi a zemi na vyzařování vlastní Božské přirozenosti, kterou je vlastně Duch sv.. Boží vtělení Boha Syna -Ježíš Kristus se patrně stal pro anděli zkouškou, Panna Maria pak Boží odpovědí, jak se andělé měli v té zkoušce zachovat. Pro nás pak je Pán Ježíš cestou do Boží lásky (Duch sv.) a Panna Maria je pro nás univerzálním příkladem a z Boží milosti velkou pomocí pro to, abych z té naší lidské strany jsem se dostatečně umenšili (zpokorněli) a tak mohli být zachyceni Kristovou cestou spásy.
F.L.Věk
Aha, takže spolu se Synem byla zrozená i Matka .))))))))))))))) Kam až budete naslouchat syčení satana??
Segal
Zase jeden satanista, co tvrdošíjně odmítá biblicky blahoslavit Matku našeho Pána! 😈👿👹👺💀☠️👻👽👾💩
Kallistratos
Zabo, velmi zajímavě napsáno, děkuji... Dílek mozaiky, která se mi líbí...🌄
2xs
@zaba ---NE PO CHO PÍM, proč má někdo potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a mást jiné lidi. Jsi v žoldu satana, který skrze ty nepřesnosti touží zasévat do JEDNOZNAČNÉ věci nejasnost a nedorozumění mezi lidmi? Pokud jsi katolický křesťan (ale i křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, tak musíš vědět, že se tam nikde nehovoří o nějakém "plození od …More
@zaba ---NE PO CHO PÍM, proč má někdo potřebu lhát, klamat, psát nepřesnosti a mást jiné lidi. Jsi v žoldu satana, který skrze ty nepřesnosti touží zasévat do JEDNOZNAČNÉ věci nejasnost a nedorozumění mezi lidmi? Pokud jsi katolický křesťan (ale i křesťan obecně), který zná a minimálně každou neděli vyznává svou PRAVOU víru, tak musíš vědět, že se tam nikde nehovoří o nějakém "plození od věčnosti Otcem", ale je tam velmi přesně, precizně a správně řečeno "který se zrodil z Otce přede všemi věky". Co je zrozeno přede všemi věky, to pochopitelně není teprve plozeno. Je zrozen. Už je. Hotovo. Dále pokud jsi absolvoval(a) nějaké hodiny základů křesťanského náboženství, MUSELI ti říct, kdo je Bůh - že je to duch, ne člověk. Duch je jak Otec, tak i Syn, tak i Duch svatý. Ne že jen jeden nebo dva jsou duch, ale komplet celá trojice. Dále ti v hodinách náboženství nemělo uniknout, že Bůh je věčný, od věčnosti do věčnosti, a že tedy nemohl stvořit svět dříve, než by Bůh existoval, ale tvořil jej pochopitelně právě v době, kdy už existoval... Otec i Syn i Duch svatý. Když je tvořen svět později (a člověk úplně na konci toho tvoření světa, šestého dne), tak je logicky nevyhnutelné, že Bůh je Stvořitelem, otcem lidí, a NIKOLIV že by nějaký z jím stvořených lidí byl rodičem Boha. Tím spíše to platí o Marii, která se narodila až po X tisících let existence lidstva, a to z Jáchyma a Anny. Tohle by zatím došlo i průměrnému mentálně zdravému dítěti školkového věku. Malinko obtížnější je to s bohočlověkem a vtělením. Ve Vyznání víry se pregnantně uvádí "přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem". Znamená to tedy s absolutní přesností to (a nic než to), že již existující všudypřítomný Bůh-Syn skrze nějaké mimořádné působení Ducha svatého speciálním způsobem PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY, to znamená že se jako již zrozený nekonečný duch Bůh-Syn VTĚLIL do lidského těla... provedl syntézu božského ducha s hmotným, molekulárním objektem vzniklým dělením v těle Marie, působením Boha-Ducha svatého, výjimečně bez lidské spermie. Marie tedy udělala všeho všudy toto: souhlasila s Bohem na nějakém jeho plánu (to je chvályhodné, udělaly to minimálně stovky jiných lidí), dále v ní začalo růst lidské tělo a do toho lidského těla se vtělila božská duše Boha-Syna, který se tím vtělením božského do lidského těla stal kombinací obojího = bohočlověkem. Marie tedy porodila bohočlověka, nikoliv Boha. Proto nemůže být bohorodičkou ani matkou Boží / matkou Boha. Je (krutě řečeno) jen inkubátorem, v němž dělením buněk rostlo a vyrostlo lidské tělo, do něhož Bůh výjimečně vložil nikoliv pouhou lidskou duši, ale svého božského ducha, konkrétně ducha druhé božské osoby = Syna.
Když pak ten bohočlověk zemřel po umučení krutou smrtí, zemřelo jako lidské tělo s božským duchem Syna uvnitř, ale protože víme, že Bůh je duch, a duch je nesmrtelný (tím spíše Božský duch, když i lidská duše je nesmrtelná =jedna ze 6 základních pravd víry), tak nezemřel Bůh (nemohl, je nesmrtelný), ale zemřelo jen tělo s momentální přítomností ducha Boha-Syna, který samozřejmě to utrpení prožíval, protože byl s tím tělem dokonale propojen. A proto, že je nesmrtelný, vstal z mrtvých a všem nám ukázal, že i my (jelikož i naše duše je nesmrtelná) můžeme jako on vstát z mrtvých a budeme žít navěky (v nebi nebo v pekle). Tělo zemřelo a bylo vskříšeno v podobě oslavené.
Marie je tedy jen Boha poslušná spolupracující osoba na Božím plánu - vyprodukovala pro to (bez svého extra přičinění, dle Bohem daných procesů) lidské buněčné tělo, a to tělo si sám Bůh naplnil svým božským duchem Syna. A ona tu syntézu porodila, jako každá matka každé jiné lidské dítě. Marie se tedy jen a pouze díky božímu působení stala rodičkou Ježíše = bohočlověka. A pak působila jako starající se matka pro lidské potřeby tohoto "člověka s Bohem uvnitř".
2xs
@Segal ---jsi dost drzý, nazývat někoho satanistou, aniž ho vůbec znáš... nic nevíš. "Nesuďte, abyste nebyli souzeni"... "Jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno i vám".
Kallistratos
2xs na to vše jsi přišel sám a nebo radila ségra? Máš tam drobnou chybu, ale asi nejsi katolík, ale pouhý vulgární vztekloun na důchodě. 🤠
zaba
@2xs: Ve 4. století popírali Ariáni Ježíšovo božství. Božství Ježíšovo vrátil do hry až Athanáš a Nicejský koncil, řešením o dvojí přirozenosti Krista. V 7. století zase papež Honorius I. popřel kvalitu Ježíšovy lidské přirozenosti, tím že popřel dvojí vůli působící v JK a přiřkl mu jen tu vůli příslušící jeho božské přirozenosti. Následní papežové a koncil označili tento názor za bludný a …More
@2xs: Ve 4. století popírali Ariáni Ježíšovo božství. Božství Ježíšovo vrátil do hry až Athanáš a Nicejský koncil, řešením o dvojí přirozenosti Krista. V 7. století zase papež Honorius I. popřel kvalitu Ježíšovy lidské přirozenosti, tím že popřel dvojí vůli působící v JK a přiřkl mu jen tu vůli příslušící jeho božské přirozenosti. Následní papežové a koncil označili tento názor za bludný a potvrdili dvojí vůli v osobě JK s tím, že lidská vůle Kristova je v dokonalé jednotě s jeho vůlí Syna Božího (jak Vy říkáte, jako ducha nebo asi lépe v jeho božské přirozenosti). Kristus je pro nás stejně plnohodnotně Bohem, jako je i Synem Božím (druhou Božskou osobou). PJK je pak pro nás ustanoveným božským vůdcem do Božství (Trojice Otec, Syn a Duch sv.)

Je-li Kristus Bohem, pak Panna Maria tedy skutečně porodila Boha, tedy je Bohorodička- Matka Boží. To je přece jednoduchá logická úvaha.

I když Jan ve svém listu připomíná, že mezi námi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus, tedy zase Bůh sám, tak ale to neznamená, že i když Kristus je dán, tak můžeme snadno čerpat jeho božskou sílu v našem světě. Z naší strany musíme stát o to: obrazně řečeno, stát se Marií, abych se následně stal Kristovým údem, jak on požadoval. Křesťané od prvopočátku právě rozpoznali tuto důležitost Mariiny pozice, bez které Kristovo dílo se stává neúčinné. Vše co můžeme těžko pochopit, tak ještě můžeme snadno vyzkoušet: Všude, kde byla Matka Boží PM opravdově uctivě pochopena a vzývána o pomoc jako náš bližní, tak se mnozí její ctitelé stali svatými daleko snáze než bez ní. U katolických bílých světců (ne mučedníci) všichni byli zároveň Mariánskými ctiteli, aby úplně jednoduše a prakticky se mnohem snáze stali Kristovými. Právě u protestantů (a to vy určitě jste) si všimněte, že žádné osobnosti dosahující hrdinských ctností, jako v katolickém a provoslavném prostředí, prostě nejsou.

Jako je dokonale spojena Kristova vůle s jeho božskou vůlí Syna Božího, tak je dokonale spojena Mariina vůle s vůlí Kristovou, tím se pro nás stává nejen příkladem, ale z Boží vůle i klíčovou pomocí ke statutu křtu: nežít už pro sebe, ale pro Krista, jako Maria.

Všimněte si, že církev posledních časů bude muset mít Mariin charakter, viz 12kap. Janova Zjevení a jenom jako taková bez úhony přečká pod Boží ochranou běsnění Antikrista. Můžete se na to dívat i tak, že mít Mariino znamení přináležitosti k Ní a tomu odpovídající její pokoru, znamená zároveň přitáhnout Boží pomoc a odpudit ďábla, jakožto strůjce mé neposlušnosti vůči Bohu- hřích. Bůh nakonec dá novou zemi po apokalyptické očistě jen těm, kdo budou mít Mariino srdce, jenom totiž ono ve své pokoře naprosto odpuzuje ďábla v jeho pýše a tak bude moci být konečně ďábel vyhnán z této země- splnění předpovědi o porážce ďábla ženou v knize Genesis.
2xs
Kallistratos je štěkající debil.
2xs
@zaba ---co píšeš je k úvaze. Ale ty si naopak udělej jasno v tom, jaký je rozdíl mezi Bohem-Synem (nesmrtelným duchem od věčnosti do věčnosti), mezi bohočlověkem Ježíšem a mezi Kristem.
Každopádně člověk Marie neporodil Boha. Bůh je nekonečný, Marie je konečná (a měla i nějaký začátek teprve někdy). Marie prostě dala tělo člověka k dispozici pro BOŽÍ VTĚLENÍ se do toho těla. Takže přesně platí …More
@zaba ---co píšeš je k úvaze. Ale ty si naopak udělej jasno v tom, jaký je rozdíl mezi Bohem-Synem (nesmrtelným duchem od věčnosti do věčnosti), mezi bohočlověkem Ježíšem a mezi Kristem.
Každopádně člověk Marie neporodil Boha. Bůh je nekonečný, Marie je konečná (a měla i nějaký začátek teprve někdy). Marie prostě dala tělo člověka k dispozici pro BOŽÍ VTĚLENÍ se do toho těla. Takže přesně platí text Vyznání víry: "...přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem."
One more comment from 2xs
2xs
>I když Jan ve svém listu připomíná, že mezi námi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus, tedy zase Bůh sám, tak ale to neznamená, že i když Kristus je dán, tak můžeme snadno čerpat jeho božskou sílu v našem světě.
---sračka! jen tvoje dojmy. Ježíš vyzývá modlit se přímo k Bohu-Otci, tedy dokonce bez prostředníka. Jindy říká: "o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu, dá vám to". NIKDY,…More
>I když Jan ve svém listu připomíná, že mezi námi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus, tedy zase Bůh sám, tak ale to neznamená, že i když Kristus je dán, tak můžeme snadno čerpat jeho božskou sílu v našem světě.
---sračka! jen tvoje dojmy. Ježíš vyzývá modlit se přímo k Bohu-Otci, tedy dokonce bez prostředníka. Jindy říká: "o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu, dá vám to". NIKDY, opakuji NIKDY neřekl nic o Marii nebo že bychom si z ní měli brát příklad nebo že bychom se "měli stát Marií", A UŽ VŮBEC NIKDY NEVYZVAL K MODLOSLUŽBĚ - modlení se k člověku místo k Bohu. A jak MNOHO katolíků se toho hnusu dopouští - modlí se k Marii, dokonce hrdě a ještě to ve své ujetosti dávají na odiv jako svou přednost. "Chlubí se tím, za co by se měli stydět". Místo milování Boha z CELÉHO SVÉHO SRDCE, a ze VŠÍ své síly, se obracejí raději na stvoření, na člověka, místo na Stvořitele a Boha. Jí věnují svou pozornost a do ní vkládají svou naději - to je ZÁSADNĚ ŠPATNĚ. Ale v kolika katolických písních to tak je? "Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria".
Kallistratos
Jé děkuji 2xs, tak milý titul. Hned jsem si myslel, že jsi skromný, slušný a dobře vychovaný mládenec. 👼
2xs
Takhle se vyjadřuje tupec, kallistrate. Nemáš ani jeden argument, tak se v neschopnosti otočíš alespoň proti osobě. Místo podstaty řešeného tě hrózně moc, přímo nejvíc zajímá jakási stupidní záminka.
Kallistratos
Já tě nenutím chápat mé argumenty, natož komentáře. 😁
2xs
Není matka Boží (Bůh je duch, je odvěků do věků, dávno přes stvořením světa a člověka), Marie je matka Ježíše - Bůh-Syn je zrozen z Otce přede všemi věky (tehdy u toho Marie nijak neasistovala, ani nemohla, ještě neexistovala), a skrze pannu Marii přijal Bůh Syn pouze tělo člověka - tedy Marie mu dala jen tělo, stala se nutným PROSTŘEDKEM ke vtělení Boha do těla lidského. --TOTO JE PRAVÁ VÍRA …More
Není matka Boží (Bůh je duch, je odvěků do věků, dávno přes stvořením světa a člověka), Marie je matka Ježíše - Bůh-Syn je zrozen z Otce přede všemi věky (tehdy u toho Marie nijak neasistovala, ani nemohla, ještě neexistovala), a skrze pannu Marii přijal Bůh Syn pouze tělo člověka - tedy Marie mu dala jen tělo, stala se nutným PROSTŘEDKEM ke vtělení Boha do těla lidského. --TOTO JE PRAVÁ VÍRA KATOLICKÁ. Nemaťte lidi nepřesnostmi a exaltovanou oslavou člověka Marie.
Christophor
Coburg
2xs ty si ďaľší protestantský vrták, choď na svoje husitské stránky.
F.L.Věk
2xs - Přesně tak. Činit z člověka matku Boha je satanovo rouhačské zaklínadlo. Člověk NIKDY nemůže dát BOŽSTVÍ. Je padlý v padlém světě, bídný hříšník, který potřebuje Mesiáše. Tak, jako ho potřebovala i biblická dívka Maria. KRÁLOVNA NEBES JSOU SATANSKÁ ZJEVENÍ.
F.L.Věk
Christophor - Prosímtě nedávej za vzor vědění mága a prožrance Aquinského:)))) Aquinského jsem četl celého již ve svých sedmnácti letech. Po přelouskání tlustých knih už víte, že nečtete nic jiného, než kosmologii, filozofii, astrologii a magii. Přidaná hodnota vztažnosti k "Bohu" je pouze kouřová clona.
zaba
Možná jste jen filosofii Tomášovu tehdy nepochopil, jako zatím nechápete roli Matky Boží. Život mě naučil moc se vehementně proti něčemu, co přesahuje moji mozkovou kapacitu, nebouřit, protože časem mně ledacos, před tím nepochopitelné, došlo. Vždyť i bible nás varuje, aby to co se nám ve věcech Božích zdá pošetilé, se časem neukázalo jako moc moudré. Tím samozřejmě nepopírám vehementně se …More
Možná jste jen filosofii Tomášovu tehdy nepochopil, jako zatím nechápete roli Matky Boží. Život mě naučil moc se vehementně proti něčemu, co přesahuje moji mozkovou kapacitu, nebouřit, protože časem mně ledacos, před tím nepochopitelné, došlo. Vždyť i bible nás varuje, aby to co se nám ve věcech Božích zdá pošetilé, se časem neukázalo jako moc moudré. Tím samozřejmě nepopírám vehementně se postavit proti evidentní nepravdě, snadno logicky vyvrátitelné.

V náboženských věcech bych byl ale o to více opatrný na nějakou přílišnou vehemenci vůči cestám druhých, spíše bych se snažil nezvratně motivovat svoji vlastní vůli jít po cestě spásy.
Christophor
Ad FLV:
Oslovuji Vás poprvé a doufám patrně i naposledy:

1/ Co sem budu dávat, nepodléhá (Bohu dík) právě Vašemu schválení.
2/ Chcete-li zde veřejně demonstrovat svoji nabubřelou aroganci a/nebo ignoranci, bránit Vám v tom nemohu a ani nebudu.
3/ Vaše tykáni jsem tentokráte přehlédl, nicméně nevykládejte si to jako schválení.
(S lidmi Vašeho ražení si jakýkoliv náznak blízkosti rád odepřu, děkuj…More
Ad FLV:
Oslovuji Vás poprvé a doufám patrně i naposledy:

1/ Co sem budu dávat, nepodléhá (Bohu dík) právě Vašemu schválení.
2/ Chcete-li zde veřejně demonstrovat svoji nabubřelou aroganci a/nebo ignoranci, bránit Vám v tom nemohu a ani nebudu.
3/ Vaše tykáni jsem tentokráte přehlédl, nicméně nevykládejte si to jako schválení.
(S lidmi Vašeho ražení si jakýkoliv náznak blízkosti rád odepřu, děkuji předem).
F.L.Věk
Žaba, jen jsem nevyměnil lidské převalování slov za Písmo od Boha.))) Ano, odpovědět sám sobě, že to druhý nechápe, je velmi bystrý úkon!.)))))))))))))))))))
2xs
@Christophor ---já nic neschvaluji, jen (díky Bohu) přemýšlím o skutečnosti, na rozdíl od tebe. F.L.Věk má o člověku-Marii pravdu. Jen doplním, že i kdyby byla Marie zcela bez hříchů, pořád je jen člověkem, něčím nekonečně menším (a pozdějším) než Bůh, a pochopitelně menší netvoří něco většího, člověk netvoří Boha (ani ho nerodí), odvozené netvoří originál, obraz nerodí vzor/pra-zdroj všeho.
More
@Christophor ---já nic neschvaluji, jen (díky Bohu) přemýšlím o skutečnosti, na rozdíl od tebe. F.L.Věk má o člověku-Marii pravdu. Jen doplním, že i kdyby byla Marie zcela bez hříchů, pořád je jen člověkem, něčím nekonečně menším (a pozdějším) než Bůh, a pochopitelně menší netvoří něco většího, člověk netvoří Boha (ani ho nerodí), odvozené netvoří originál, obraz nerodí vzor/pra-zdroj všeho.
Nabubřelou aroganci ve vyjadřování jsi projevil ty právě teď a zde. A kromě toho se v rozporu s Bohem a jeho vůlí nesnášenlivě odděluješ od ostatního lidstva, přičemž jsme jedno, vše je jedno v Bohu (asi budeš muset , pro svou nesnášenlivost, trávit věčnost jinde, někde, kde je rozdělení, oddělenost a nenávist základním principem... věčně).
2xs
@Coburg ---hlupáku, jsem poctivý přemýšlivý katolík, tedy nikoliv protestant a už vůbec ne husita - pošli tedy sebe na jiné stránky... nebo klidně i do prde|e.
Zedad
2xs mluv slušně
2xs
@Zedad ---až nebudu hloupě a bez nejmenší znalosti o mně napadán hlupákem, že prý nejsem tím co jsem (a nebude si vymýšlet, co podle něj jsem), tak nebudu mít ani potřebu nazývat věci pravými jmény - hlupáka nazývat hlupákem.
to není neslušné, to je zákonité. realita. jiný než hloupý člověk by mi tak nesmyslně (jako Coburg) nepsal.
2xs
@Rosario33 ---a proč to sem (zcela irelevantně) vkládáš? On na tom někdo něco zpochybňoval? Ano, Bůh shlédl na svou NEPATRNOU služebnici (sama Marie chápe svou nepatrnost, dnešní blázniví, zvrhlí katoličtí extrémisté už ne), a ano, za její odnošení dítěte a porození dítěte, které se projevilo jako Spasitel světa (=za její zprostředkování), ji skutečně jiní lidé nazývají a budou nazývat …More
@Rosario33 ---a proč to sem (zcela irelevantně) vkládáš? On na tom někdo něco zpochybňoval? Ano, Bůh shlédl na svou NEPATRNOU služebnici (sama Marie chápe svou nepatrnost, dnešní blázniví, zvrhlí katoličtí extrémisté už ne), a ano, za její odnošení dítěte a porození dítěte, které se projevilo jako Spasitel světa (=za její zprostředkování), ji skutečně jiní lidé nazývají a budou nazývat BLAHOSLAVENOU... tedy ne svatou, ne matkou Boha. a sama Marie říká, že vše učinil "ten, který je mocný", tedy Bůh. - Jemu buď VEŠKERÁ čest a chvála!
3 more comments from 2xs
2xs
@Rosario33 ---naštěstí mi může být úplně ukradené tvoje hodnocení... co ty "bys nepovedal"...
2xs
@Rosario33 ---a ještě bych tě upozornil na fakt, že to o sobě prohlásila jen lidská žena. Není to výrok Boha. Je to asi na úrovni, že malé dítě v zápalu hry vykřikne: "a já budu Supermanem!" Ani učedník Petr, když o sobě něco unáhleně prohlásil, nebylo to realitou, nýbrž ukázala se jeho slabost a vratkost jeho mínění.
Blahoslavit dobrého člověka za dobré skutky je samozřejmě možné, ale je VELMI …More
@Rosario33 ---a ještě bych tě upozornil na fakt, že to o sobě prohlásila jen lidská žena. Není to výrok Boha. Je to asi na úrovni, že malé dítě v zápalu hry vykřikne: "a já budu Supermanem!" Ani učedník Petr, když o sobě něco unáhleně prohlásil, nebylo to realitou, nýbrž ukázala se jeho slabost a vratkost jeho mínění.
Blahoslavit dobrého člověka za dobré skutky je samozřejmě možné, ale je VELMI k zamyšlení, zda je to zásluha toho člověka, nebo Boha, který toho člověka stvořil právě takto a dal mu veškeré pozitivní vlastnosti i sílu rozhodnout se správně. Bez Boha nejsme nic, ani bychom vůbec nebyli. - KOMU tedy patří prvotní a nekonečně větší úcta i dík? BOHU! - dáváš mu ji nekonečně-krát větší, než Marii? Asi ne, protože bys musel po celý život jen ve svatém obdivu jektat "Bože, jsi nekonečně veliký a dobrý" a na Marii by ti nezbyla ani sekunda času... oproti té nekonečnosti Boha, který je vlastně jediný, který koná, a který vše ve všech působí (viz Bible).
O jediném člověku sám náš Pán, Ježíš řekl, že je největší z lidí narozených ze ženy: o Janu Křtiteli. Marii nikdy nevyvyšoval, a to ani když k tomu dostal příležitost, narážku od někoho z lidí. Ve čtyřech případech se k Marii naopak zachoval velmi tvrdě - jistě věděl proč to dělá, asi tím chtěl zvýraznit, že NEMÁ žádné extra zásluhy nebo postavení, a že nemá být ctěna, nemá jí být dávána pozornost a úcta, čímž by pak logicky byl o totéž kvantum času, pozornosti, lásky a úcty ve stejném čase okrádán Bůh, jemuž patří VEŠKERÁ sláva, chvála, úcta i čest.
1) po několikadenním hledání po pouti do Jeruzaléma: "Pohleď, tvůj otec a já jsme tě s bolestí hledali.“ A on jim řekl: „Proč jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že musím být v tom, co je mého Otce?“"
2) při svatbě v Káni Galilejské: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." -Nebo-li odmítnutí a postavil ji na správné místo: nebude to podle tebe, ty nic neurčuješ, ale až já budu chtít, až bude podle mě správný čas.
3) při návštěvě matky s příbuznými v čase Ježíšova kázání lidem: "Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: "Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.""
4) jindy při Ježíšově kázání zástupům: "Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: "Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!" On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.""

---TAKŽE ANI JEDNOU nevyužil příležitosti vyvýšit lidskou ženu Marii. Právě naopak! Protože k tomu měl dobrý důvod - jako by říkal: neslavte bezdůvodně jiné lidi a nedávejte nějakému člověku nesmyslně úctu, kterou si zasluhuje jen Bůh - vy buďte v pozici služebníka bez nároků, čekejte, naslouchejte Božímu slovu, zachovávejte ho, plňte vůli nebeského Otce... - pouze to! Ne nějaké lidské oslavování jiného člověka a drmolení k němu jako by byl bohem. Nikdo z vás nemá přednostní pozici.

Tady ti pro ilustraci vložím úsek z textu výše - abys pochopil, co pouze udělala Marie:
>>Marie tedy udělala všeho všudy toto: souhlasila s Bohem na nějakém jeho plánu (to je chvályhodné, udělaly to minimálně stovky jiných lidí). Dále v ní bez jejího jiného přispění začalo buněčným dělením růst lidské tělo a do toho lidského těla se vtělila božská duše Boha-Syna
2xs
@zaba >>Tím samozřejmě nepopírám vehementně se postavit proti evidentní nepravdě, snadno logicky vyvrátitelné.
---a to jsem právě udělal. máte evidentní nepravdu a lze ji snadno logicky vyvrátit. Bůh je první, nic před ním nebylo, tedy ani žádná jeho matka. tím spíše, že člověk nemůže rodit Boha, tvor netvoří tvůrce všehomíra, něco nižšího nemůže tvořit vyšší (tedy rozhodně ne Nejvyššího). a …More
@zaba >>Tím samozřejmě nepopírám vehementně se postavit proti evidentní nepravdě, snadno logicky vyvrátitelné.
---a to jsem právě udělal. máte evidentní nepravdu a lze ji snadno logicky vyvrátit. Bůh je první, nic před ním nebylo, tedy ani žádná jeho matka. tím spíše, že člověk nemůže rodit Boha, tvor netvoří tvůrce všehomíra, něco nižšího nemůže tvořit vyšší (tedy rozhodně ne Nejvyššího). a také tím spíše, že Marie existovala až dlooouho poté, co Bůh už dávno byl a tvořil celý svět.
Zedad
2xs jsi na křesťanském webu, i když je tu rozličnost názorů.
2xs
@Zedad >>jsi na křesťanském webu, i když je tu rozličnost názorů
---a co jako? vždyť ta tvá věta nedává ani smysl. Druhou větou vyvracíš tu první, a to zpochybňující vazbou?
Zedad
2xs prostě se vyjadřuj slušně a ne jako debil
2xs
@Zedad ---prostě se nevyjadřuj vůbec, debile. když nezvládáš diskutovat na téma, a proto musíš jen uboze štěkat ad personam, tak si nechej nevyžádané poučování od cesty - 100 let ti nebylo, v Rusku jsi taky nebyl, svatej nejsi, takže žádná autorita ani příklad - tak si peskuj doma svá nebohá děcka nebo svého čokla... ten tě ještě, chudák, musí poslouchat. jinak na tebe každej kašle.
Zedad
2xs jsi chudák