Clicks18
vi.news

Francis Nhà xã hội chủ nghĩa đích thực: Những lời nói lớn - Tiết lộ sự thật

Francis đã tuyên bố trong một thông điệp video vào tháng 10 năm 2017 cho những người tham gia Tuần lễ Xã hội lần thứ 48 của người Công giáo Ý rằng "giết chết" công việc có thời hạn cố định là "trái đạo đức", là "vết thương hở" và luôn bị cấm.

Rõ ràng, ông không có ý nói về atican nơi Điều 11 của Quy định chung của Giáo triều La Mã cho phép những hành động như vậy.

Đầu tháng 10, Tòa án Lao động của Vatican đã xét xử trường hợp của một người phụ trợ, 58 tuổi, bị Vatican sa thải sau gần mười năm với các hợp đồng tạm thời được gia hạn năm này qua năm khác. Được chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, ông từng làm tài xế cho Hồng Y Pell.

Chính quyền của Ban Thư ký Kinh tế đã không gia hạn việc làm của ông. Ông không có đóng góp an sinh xã hội, sẽ phải đợi 10 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu về an sinh xã hội nhưng có gia đình phải chu cấp.

#newsYtmmuxipnf