TerezaK
122

POSELSTVÍ BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE NADĚJI Z 5. LISTOPADU 2022

"Slib mi, že mě budeš milovat až do konce dnů. Slib mi, že smlouva, kterou jsem s tebou uzavřel, bude trvat. Jste mé děti, dávají děti sliby svým …
TerezaK