Views by countries

 1. 12

  Poland
 2. 9

  Slovenia
 3. 4

  Italy
 4. 1

  Spain
 5. 1

  United States
 6. 1

  Czechia
 7. 1

  Austria