Clicks42
lt.news

Veidmainiškas Pranciškus: „Nepainiokite tikinčiųjų“, „teologija privalo klūpėti“

Teologai turėtų diskutuoti akademijose, tačiau „nepainioti tikinčiųjų“, lapkričio 29 d. vykusioje Tarptautinėje teologijos komisijoje teigė Pranciškus.

Jis paaiškino, kad ginčijami klausimai „galėtų supainioti“ tikinčiuosius ir net padaryti neigiamą įtaką „jų Tikėjimui“.

Pranciškus pridūrė, jog gera teologija priklauso nuo teologo dvasinio gyvenimo: „Teologija gimsta ir auga ant kelių“.

Abu Romos vyskupo pareiškimai yra akivaizdžiai veidmainiški. Popiežius pats dažnai pasėja sumaištį, kaip pavyzdžiui teigdamas, jog Dievo širdį malonina klaidingos religijos, dvejodamas Kristaus dieviškumu ir pateisindamas svetimavimą.

Kol Pranciškus paprašė kitų priklaupti, jis niekada to nedaro pats nei per mišias, nei priešais Švenčiausiąjį Sakramentą.

Paveiksliukas: © Mazur, CC BY-SA, #newsCpgwclzpxk