mk2017
1419

Rozalia od Serca Jezusowego

Często rozmyślała o tym, jak zostać świętą i jedyna odpowiedź, która zawsze przynosiła jej pokój, brzmiała: „Kochać Pana Jezusa do szaleństwa, do zupełnego zapomnienia …
mk2017
Dziś Rozalia nosi tytuł czcigodnej Służebnicy Bożej. Kościół wydał już dekret o heroiczności jej cnót. Aby otrzymać tytuł błogosławionej potrzebny jest cud za jej wstawiennictwem, który uznają władze kościelne.