Ostrik
1061K

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako …
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita. 🤗
Ostrik
Takže společná bohoslužba s Židy ti nemůže vadit. ✍️
4 more comments from Ostrik
Ostrik
A co s Židy, to bys drahá sestro Hento dovolila? 🤗
Ostrik
Nejhorší je, když naše úvahy jsou motivovány strachem. Takový způsob myšlení nutně vede k nekontrolovatelné podezíravosti. V lásce není strachu. Kdo miluje Boha a bližního svého, jako sebe samého, ten se netrápí přes míru nezbytně nutnou. 🤗
Ostrik
Netvrdil jsem, že Satan přestal následovníky tříbit. Je tu od počátku a bude tu do konce času. Nemůžeme si však dovolit tvrdit, že církev = Maria = tělo Kristovo, ze samé lásky k Bohu a bližnímu někoho nechá upálit. To není pravé učení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 🤗
Ostrik
Každý podle míry svého chápání... Zkuste udělat o krok víc a při svém přemyšlování nezapomínejte milovat Boha a bližního svého.
Aobubo, pokud ses rozhodl bránit svatost Božího chrámu, pak ti tvé rozhodnutí schvaluji. To však může každý pouze u sebe. Do jiného člověka nelze vtrhnout a vyhnat jeho světské záliby a sklony. Kupčení a službu mamonu. 🤗
aobubo
Ježíš přišel do svého,kde mělo nastat naplnění proroctví a spásné Boží dílo,které se i naplnilo,tak jak o sobě mluví v podobenství o hospodáři, který pronajal svou vinici a posléze dovršuje naplnění skrze kříž.Nějaké mezinárodní spory a zájmy radikálů a prospěchářů neřeší,co chce je,aby v něj uvěřil vyvolený národ,že On je ten mesiáš. Ale nebyl přijat a byl zabit, nebo spíše zavražděn …More
Ježíš přišel do svého,kde mělo nastat naplnění proroctví a spásné Boží dílo,které se i naplnilo,tak jak o sobě mluví v podobenství o hospodáři, který pronajal svou vinici a posléze dovršuje naplnění skrze kříž.Nějaké mezinárodní spory a zájmy radikálů a prospěchářů neřeší,co chce je,aby v něj uvěřil vyvolený národ,že On je ten mesiáš. Ale nebyl přijat a byl zabit, nebo spíše zavražděn,i když to bylo podle chápání izraelských vůdců legitimní. Vymykal se obecné představě mesiáše, a jako beránek šel na porážku.
Už jako dítě prchal před pronásledovateli v náručí Panny Marie.Prchal před vlastními,ale až přišel čas se vrátil,nikdy neopustil svůj národ.
Jednou se vydal do Jeruzaléma , do chrámu,kde ho pro Boží dům snědla Boží horlivost a s bičem v ruce rozházel směnárníkům stoly a vyhnal je i s prodavači holubů a ovcí pryč.
Tomu říkám spravedlivá válka k zachování věrnosti a čistoty Bohu.
Pokud Kristus brání Boží dům,tak je i mou povinností bránit Boží dům,Chrám Ducha svatého,což jsme my všichni co jsme ve svaté církvi.
Samson1
Jo Ostrik a když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného 🤗
janka cpž
Drž se toho Ostriku a neboj se těch, kdo zabíjejí tělo, přesně tak.
Ostrik
Mnozí z vás si dělají zbytečné starosti o tento svět. Zbytečně sami sebe udržujete ve strachu. To je přesně to, co chce kníže tohoto světa.
Pán Ježíš radí opak: nebojte se!
Mt 10:28 :
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle.
A svatý Petr radí to samé.
1P 3:14 :
Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, …More
Mnozí z vás si dělají zbytečné starosti o tento svět. Zbytečně sami sebe udržujete ve strachu. To je přesně to, co chce kníže tohoto světa.
Pán Ježíš radí opak: nebojte se!

Mt 10:28 :
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle.

A svatý Petr radí to samé.

1P 3:14 :
Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jich a nerozrušujte se!

Svatý Pavel radí to samé:

Žd 2:15 :
a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.

Svatý Jan radí to samé:

1J 4:18 :
V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A já vám radím, abyste zdvihli hlavu jako boháč v pekle a zazáří vám naděje. Poslouchejte, co přikazuje Kristus a neuchylujte se k darebákům, kteří Ježíšovo učení zneužili k tomu, abyste slepou poslušností zmnožili jejich pozemské majetky i za cenu ztráty vlastní spásy. 🤗
Ostrik
janka cpž 15:52
Prosím tě, ty budeš někdy pronásledován pro takové řeči? Od koho?
Od některých zdejších uživatelů, kteří si namlouvají, že jsou křesťané.
Pronásledovaní jsou ti, co zlu odporují v jakékoliv podobě. Měj se.
Milá Janko, dá se odporovat zlu zlem?
🤗More
janka cpž 15:52

Prosím tě, ty budeš někdy pronásledován pro takové řeči? Od koho?

Od některých zdejších uživatelů, kteří si namlouvají, že jsou křesťané.

Pronásledovaní jsou ti, co zlu odporují v jakékoliv podobě. Měj se.

Milá Janko, dá se odporovat zlu zlem?
🤗
janka cpž
Prosím tě, ty budeš někdy pronásledován pro takové řeči? Od koho? Pronásledovaní jsou ti, co zlu odporují v jakékoliv podobě. Měj se.
Ostrik
Milá Janko, vím, že jsi na tomto světě trpěla (a ještě trpíš) mnohem více, než jiní lidé. Ubezpečuji tě, že pro tebe platí slova Pána Ježíše Krista o Lazarovi, která ve svém podobenství o zachráněném boháči vložil do úst Abrahamovi:
L 16:25 : Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován…More
Milá Janko, vím, že jsi na tomto světě trpěla (a ještě trpíš) mnohem více, než jiní lidé. Ubezpečuji tě, že pro tebe platí slova Pána Ježíše Krista o Lazarovi, která ve svém podobenství o zachráněném boháči vložil do úst Abrahamovi:

L 16:25 : Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován.
Střezme se toho, abychom se svévolně na tomto světě domáhali dobrého a už vůbec ne násilím!
Znovu opakuji, Pán Ježíš nikoho nenutí, aby šel za ním. Jestliže jste se ale rozhodli, že půjdete za ním, tak přijímejte to, co takové následování Krista obnáší! Ježíš nikomu ze svých následovníků neslíbil pohodičku na tomto světě. POZOR, PRONÁSLEDOVÁNÍ však slíbil. Berte nebo nechte. 🤗
janka cpž
Děti v koncentráku svojí smrtí lidstvo nevykoupily, ale Kristus ano. Nevhodné přirovnání. Mluvíš jako hipík. Není divu, že hipíci mají ve znaku obrácený kříž. Ty taky obracíš pravdu vzhůru nohama.
Ostrik
Milá Janko, odpověď na svou otázku hledej podle svého místa ve společnosti.
Pokud se chceš řídit učením Ježíše Krista, pak máš příklad v události při zatýkání Ježíše Krista. Jak se zachoval neobrácený Petr? Jako člověk z tohoto světa. Je to přirozenost starého člověka, který chce bránit své místo na tomto světě, své blízké na tomto světě, všechno to, co na tomto světě považuje za …More
Milá Janko, odpověď na svou otázku hledej podle svého místa ve společnosti.
Pokud se chceš řídit učením Ježíše Krista, pak máš příklad v události při zatýkání Ježíše Krista. Jak se zachoval neobrácený Petr? Jako člověk z tohoto světa. Je to přirozenost starého člověka, který chce bránit své místo na tomto světě, své blízké na tomto světě, všechno to, co na tomto světě považuje za dobré. Pán Ježíš mu však ukázal, jak se má zachovat jeho následovník. Petr se podvolil a pak se podřídil tomu, co děti světa považují za zlo. Všichni učedníci se rozprchli, jejich Učitele zbičovali a umučili na kříži.
Proč se Ježíš nebránil? Proč se nemáme bránit ani my, proč máme pít tento hořký kalich proti tělesné, sebezáchovné přirozenosti? Protože dokážeme vítězit sami nad sebou. Věčný, ten skutečný život je teprve před námi. 🤗
janka cpž
Milovat bližního znamená ho i bránit. Dočasné autority, kterým jsme byli svěřeni Bohem, nám toto umožňují ba dokonce v případě mobilizace, mohou vyžadovat. Nasytit, ovázat rány bližnímu v koncentračním táboře můžeme až po osvobození dotyčného, však Ostriku? Nebo ho necháme tak a podřídíme se zlu? I ničema nám jednou může poděkovat, že jsme mu zabránili konat zlo.
Ostrik
† Dnes sa splnilo toto Písmo Lk 4,14-22a
Otec Ľubomír Stanček: Svět stále čeká, až se naplní Písmo. Až uvidí osvobozené vězně, hladové nasycené, smutné potěšené. Kristus osobně splnil tuto předpověď jen částečně a dále jí chce plnit prostřednictvím svých vyznavačů - naším prostřednictvím.
To je úkol následovníků Páně. 🤗More
† Dnes sa splnilo toto Písmo Lk 4,14-22a
Otec Ľubomír Stanček: Svět stále čeká, až se naplní Písmo. Až uvidí osvobozené vězně, hladové nasycené, smutné potěšené. Kristus osobně splnil tuto předpověď jen částečně a dále jí chce plnit prostřednictvím svých vyznavačů - naším prostřednictvím.

To je úkol následovníků Páně. 🤗
Ostrik
Milá Janko, skutečně má každý své místo na této zemi. Pokud si to uvědomíme v jisté hloubce, můžeme nahlédnout nevyzpytatelnou vůli Boží. Pokud jsme však byli schopni tuto věc nahlédnout, přijali jsme plnou zodpovědnost za své činy.
Přidám jeden příklad, jak se na zemi uplatňuje Boží vůle.
Gn 15:12-14
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a …More
Milá Janko, skutečně má každý své místo na této zemi. Pokud si to uvědomíme v jisté hloubce, můžeme nahlédnout nevyzpytatelnou vůli Boží. Pokud jsme však byli schopni tuto věc nahlédnout, přijali jsme plnou zodpovědnost za své činy.

Přidám jeden příklad, jak se na zemi uplatňuje Boží vůle.
Gn 15:12-14
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let. 14Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.
Jak lze z textu vysledovat, Egypťané také měli své místo ve společnosti. Bůh jim jejich místo ponechal, ale nakonec propadli Božímu soudu. To stejné platí i dnes. Bůh nikoho nenutí, aby následoval Ježíše Krista. Svatý Petr prohlásil, že pro mnohé by bylo lépe, kdyby s následováním nikdy nezačali.
2 Pt 2:
21 Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno.

Tím přikázáním je:
Mt 22:37+39
Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
Miluj svého bližního jako sebe samého.

Kdo tato přikázání přijal a chce je zachovat, nemůže se jen tak sebrat a jít zabíjet, vždyť i nepřátele jsme povinni milovat stejnou láskou!

Mt 5:44 :
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují...

Jak vidíš, milá Janko, zde není prostor pro výmluvy. Mnozí zde se odvracejí od Krista, aby nemuseli poslouchat jeho přikázání a raději se shání po názorech stejně padlých lidí. O takových řekl Pán Ježíš:

L 9:62 :
Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.“

🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané odpoledne vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Drahá sestro Hento, není třeba se omlouvat. 🤗