Evanjelizacia
Výkupné treba zaplatiť… niekedy aj vlastnou krvou alebo životom

Dilema obety: Kedy sa obetovať a kedy nie? Treba sa obetovať vždy a za každých okolností? Je obeta vôbec potrebná? Načo? Pre koho? Aký má osoh a zmysel? Kto chce či potrebuje obety? Aké, kedy, koľko... a prečo?
...
Nasledujúce objasnenia orientačne podchytávajú základné logoterapeutické myšlienky pochádzajúce od Elisabeth Lukas, …More
Výkupné treba zaplatiť… niekedy aj vlastnou krvou alebo životom

Dilema obety: Kedy sa obetovať a kedy nie? Treba sa obetovať vždy a za každých okolností? Je obeta vôbec potrebná? Načo? Pre koho? Aký má osoh a zmysel? Kto chce či potrebuje obety? Aké, kedy, koľko... a prečo?
...
Nasledujúce objasnenia orientačne podchytávajú základné logoterapeutické myšlienky pochádzajúce od Elisabeth Lukas, ktoré môžu byť smerodajné pri hľadaní a prisudzovaní zmyslu v krízovej situácii...

Výkupné treba zaplatiť… niekedy aj vlastnou krvou alebo životom

Dilema obety: Kedy sa obetovať a kedy nie? Treba sa obetovať vždy a za každých okolností? Je obeta vôbec potrebná? Načo? Pre koho? Aký má osoh a …