Clicks1K

VIII . 30 výročie zjavenia sa Pany Márie ne Hore Zvir (Katka Češelková - Vislocká)

Coburg
4
Rozhovor
Anton Čulen
Medzinárodný škandál! Video bolo cenzurované: Don Dominik Chmielewski SDB – Útok diabla na Eucharistiu. Vtedy ho mnohí opustili…(Jn 6, 66) alianciazanedelu.sk/archiv/6775
Markus56
youtu.be/r7wtHGQ6-2c
VIDEO NUE JE BLOKOVANÉ! ORIGINÁL TU NA LINKU HORE...
mariamilucka
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!
F.L.Věk
2 Korintským 11

Žárlím na vás

1Kéž byste ode mě snesli trochu pošetilosti – mějte se mnou prosím strpení. 2Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. 3Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. 4Když totiž …More
2 Korintským 11

Žárlím na vás

1Kéž byste ode mě snesli trochu pošetilosti – mějte se mnou prosím strpení. 2Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. 3Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. 4Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!.................................12V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. 13Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. 14A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! 15Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.