Clicks1.9K

Tornádo na 40. výročie Medžugoria – heretici z NE-konzervatívneho DENNÍKA POSTOJ propagujú falošné zjavenia

Tento článok reakciou na klamstvá a lži v článku Radoslava Šaškoviča zverejnenom v denníku Postoj.

Nebezpečná lož z článku: „Nezáleží na tom, aký máme postoj k zjaveniam a posolstvám. Ak sa nimi inšpirujeme, nič nepokazíme.“ (toto je hneď na začiatku článku)

Toto je nebezpečný blud. Podľa tohto bludného tvrdenia, ktoré vo všeobecnosti hovorí o zjaveniach, „nezáleží na tom, aký máme postoj k zjaveniam a posolstvám.“ Podľa tohto nezáleží na tom, aký postoj zaujmeme voči falošným zjaveniam a falošným proroctvám! Ako by mohol katolík niečo takéto napísať? Radoslav Šaškovič nie je katolík.

Nič nepokazíme, keď sa inšpirujeme diablovými posolstvami, falošnými posolstvami? Však o to ide, že existujú aj falošné zjavenia a posolstvá a tieto musia katolíci odmietnuť, nie inšpirovať sa nimi. K „posolstvám“ zjavení treba zaujať postoj na základe katolíckej viery a učenia Katolíckej Cirkvi (a potom je ešte potrebné cirkevné schválenie). Takže na tom postoji záleží! Okrem toho by katolíci nemali prikladať (veľkú) váhu zjaveniam, ktoré neboli oficiálne schválené Katolíckou Cirkvou, a to predovšetkým dnes, v dobe masového apokalyptického odpadnutia od katolíckej viery, kedy sú prakticky všetky zjavenia – myslím tým úplne všetky novodobé zjavenia, ktoré sú verejne propagované (a o žiadnych pravých novodobých zjaveniach neviem) – falošné.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846, opravdivé zjavenie schválené Katolíckou Cirkvou: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

Proroctvo Marie-Julie Jahenny, bretónskej stigmatičky (1891): „Počas doby príchodu trestov oznámených v La Salette sa z pekla vynorí bezmedzné množstvo falošných zjavení sťa roj múch; posledný pokus satana zadusiť a falošnými zjaveniami zničiť vieru v tie pravé.“

Posolstvo z La Salette nám hovorí, že Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Toto sa splnilo. Ríma sa zmocnili antikristovskí antipápeži, z ktorých traja antikristovsky zapreli Ježiša Krista v synagóge. Okrem toho Ján Pavol II. hlásal evanjelium Antikrista; že každý človek je Ježiš Kristus. A je tu toho viac, ale v tomto článku sa o tomto nechcem príliš rozpisovať.

Dnes žijeme v dobe veľkého odpadnutia od viery predpovedanom Bibliou ako aj katolíckymi proroctvami. Nielenže žijeme v dobe pred koncom sveta, ako povedala sestra Lucia v roku 1957 (pravá sestra Lucia, nie falošná), ale sme už v jej záverečnej etape, ako potvrdzuje aj proroctvo sv. Malachiáša. Ríma sa prostredníctvom heretických antipápežov a revolúcie II. vatikánskeho koncilu zmocnila kacírska falošná cirkev, neviestka babylonská.

Nebudem reagovať na všetky veci v článku, na všetky veci, ktoré sú nesprávne alebo zavádzajúce, lebo to by zabralo príliš veľa času a strán, ale len na niektoré, ktoré sú v istom ohľade zaujímavé alebo nepravdivé. Autor článku sa zmieňuje o vojne v Juhoslávii a potom v súvislosti s touto občianskou vojnou uvádza:

Článok: „Existuje mienka, podľa ktorej nemôže byť žiadna náhoda, že táto hrozná občianska vojna sa začala desať rokov po tom, ako v Medžugorí zaznela výzva: „Pokoj, pokoj, pokoj, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa, postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy.“

Žena, ktorá vyslovila tieto slová, sa predstavila ako Kráľovná pokoja. Desať rokov modlitieb za pokoj však nedokázalo zabrániť zbytočnej vojne.“

Takže podľa autora sa vo falošných zjaveniach v Medžugorí uvádza, že „medzi ľuďmi navzájom“ musí zavládnuť pokoj. Avšak „Desať rokov modlitieb za pokoj však nedokázalo zabrániť zbytočnej vojne“. Je zaujímavé, že v článku Šaškoviča sa objavilo zrovna toto posolstvo z Medžugoria (ak toto aj je posolstvo z Medžugoria, lebo zdroj autor neuvádza), pretože zaujímavá je nielen tá možná paralela s vojnou v Juhoslávii, ale predovšetkým to, že „Panna Mária z Medžugoria“ hovorí, že „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy.“ Nuž, je to len iba úplná zhoda náhod, že práve v deň, kedy bol zverejnený tento nehorázny článok na Postoji, presne 40 rokov od prvých zjavení v Medžugorí, bolo Česko zasiahnuté jednou „z najhorších prírodných katastrof v histórii Moravy“, [1] tornádom kategórie F4, ktoré kriticky zasiahlo 7 obcí, poškodilo aspoň 2000 domov (z čoho bolo veľmi poškodených asi 1600 [2]) spôsobilo škody za minimálne 15 miliárd českých korún, pripravilo o život aspoň 6 ľudí a „Se změřenou intenzitou F4 se také jedná o historicky nejsilnější bezpochybně evidované tornádo na českém území – jediný doklad o podobně ničivém tornádu je z Kosmovy kroniky české pro území Prahy a den 30. července 1119.“ [3]

V tejto súvislosti si prečítajte tento článok: Znamenie od Boha ako súčasť Apokalypsy? Novus ordo kostoly doničené tornádom, veža a strecha obrátené v trosky.

Článok: „Vo večerných hodinách 24. júna 1981, teda presne pred 40 rokmi, uvideli dve mladé dievčatá zjavenie prekrásnej pani s dieťaťom v náručí. Na druhý deň sa v rovnakom čase na rovnaké miesto vybrali znova, tentoraz však išlo už o skupinku šiestich detí. Všetky pochopili, že ide o Pannu Máriu, ktorá sa v miestnom jazyku nazýva Gospa.“

Je to náhoda, že to tornádo sa Českom prehnalo okolo 19:20 24. júna 2021, presne 40 rokov od falošného zjavenia v Medžugorí, ktoré bolo „vo večerných hodinách“ a ktoré nám oznámilo, že môžeme „zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy“?

„Na druhý deň sa v rovnakom čase na rovnaké miesto vybrali znova, tentoraz však išlo už o skupinku šiestich detí. Všetky pochopili, že ide o Pannu Máriu, ktorá sa v miestnom jazyku nazýva Gospa.

Zaujímavé je, že viaceré zdroje uvádzajú, že tornádo zabilo šesť ľudí. [4] Na wikipédii som sa tiež dočítal, že medzi obete patrili štyri osoby ženského pohlavia.

Od toho dňa sa štyri dievčatá a dvaja chlapci stali „anjelmi Panny Márie“, ktorá prostredníctvom nich už 40 rokov volá farnosť Medžugorie i celý svet k pokoju, obráteniu a posilneniu viery skrze modlitbu a pôst.“

Naozaj volá „Panna Mária“ z Medžugoria k „obráteniu“?

Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [i] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová

Toto je totálne heretické a doslova satanské. Ako môže vidieť každý, kto má oči, „Panna Mária“ z Medžugoria nevyzýva ľudí k obráteniu na katolícku vieru. Dokonca hovorí, že satanizmus a voodoo náboženstvo „sú milé“ „jej a jej Synovi“.

Takéto diabolské bludy nepochádzajú od Panny Márie a dokazujú, že ide o falošné zjavenie, v ktorom však podľa Šaškoviča „nie je nič, čo by ju spochybňovalo.“ („ju“ sa vzťahuje na čo?) V súvislosti s týmito satanskými bludmi majte na pamäti to, čo Šaškovič uviedol hneď na začiatku svojho článku: „Ak sa nimi inšpirujeme, nič nepokazíme.“

„Hoci cirkev zatiaľ nemôže potvrdiť pravosť týchto zjavení, dosiaľ v nich nie je nič, čo by ju spochybňovalo.“

„Šesť detí, ale aj ich rodičia a súrodenci boli niekoľko týždňov policajnými orgánmi vypočúvaní, zastrašovaní, ba aj týraní. V novinách o nich písali škaredé veci, pri výsluchoch na nich naliehali, aby sa priznali, že si to všetko vymysleli. Deti boli pod obrovským tlakom... (...) Tieto ich hrozné zážitky a nepríjemné skúsenosti sú najlepším priamym dôkazom, že udalosti, ktoré sa odohrali pred 40 rokmi, sa vo svetle všetkých okolností javia ako autentické.“

Wow. Takže to, čo autor uviedol predtým, čo napísal tento lživý nezmysel, je „priamym dôkazom“ autentickosti falošných zjavení v Medžugorí. Nie, v žiadnom prípade! A už vôbec to nie je „priamym“ dôkazom. Naopak, ten diabolský blud, ktorý som uviedol vyššie, je priamym dôkazom, že sa jedná o falošné zjavenie. Možno by som mal uviesť ďalšie veci, ktoré spadajú do kategórie „okolností“, vo svetle ktorých sa zjavenia pred presne 40. rokmi podľa Šaškoviča javia ako „autentické“.

„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.“ [ii] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

„Madona povedala, že náboženstvá sú na zemi odlúčené, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom.“ [iii] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

Toto sú ďalšie diabolské herézy z Medžugoria, ktoré dokazujú, že Šaškovič je klamárom alebo píše o veciach, ktoré nemá dostatočne naštudované.

Článok: „Netreba zabúdať, že medzi „fanúšikov“ Medžugoria patril aj svätý Ján Pavol II., vnímaný aj ako mariánsky pápež pre svoj hlboký vzťah k Panne Márii. Pri viacerých súkromných stretnutiach mal vyjadriť svoj kladný postoj i osobnú túžbu navštíviť Medžugorie. Ako pápež sa však musel zdržať konania, ktoré by mohlo byť interpretované ako vyjadrenie oficiálneho postoja Katolíckej cirkvi.“

Je pochopiteľné, že hereziarcha a odpadlík Ján Pavol II. Antikrist bol fanúšikom falošných diabolských zjavení v Medžugorí. Ale asi to nechcel so svojou podporou prepáliť, aby sa podporou týchto diabolských zvodom príliš neprezradil, i keď vzhľadom na to, že sa dopustil odpadlíctva v synagóge, mešite a pohanskom budhistickom chráme, sa jasne ukázal ako heretik a odpadlík. A potom z tých horších a rúhavejších vecí, ktoré vyriekol, je tu jeho výrok „Nech svätý Ján Krstiteľ ochraňuje islam [falošné náboženstvo rúhajúce sa Kristovi a Najsvätejšej Trojici a vedúce ľudí do zatratenia]”.

Článok: „Pokiaľ ide o Benedikta XVI., jeho súkromný názor na Medžugorie je známy niekoľkým teológom, ktorých mená sú spojené s Medžugorím.“

Čo si myslí odpadlík Benedikt XVI. nič nezmení na fakte, že správy z Medžugoria sú falošné a v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi.

„V súlade s učením cirkvi

Platí všeobecný princíp, že kým údajné zjavenia trvajú, nie je možné k nim zaujať jednoznačné kladné stanovisko. Negatívne stanovisko je možné zaujať, ak sa objaví zjavný rozpor s učením cirkvi. Jedným z kritérií pravosti je totiž práve súlad obsahu údajných súkromných zjavení s oficiálnym učením Magistéria.“

Keď vieme, že sú v Medžugorí vyššie uvedené herézy, pre katolíka nemožné k nim zaujať kladné stanovisko; ihneď sa musia odmietnuť ako falošné. Nielenže „je možné zaujať“ negatívne stanovisko, ale je povinnosťou tak urobiť, lebo diabolské bludy z Medžugoria nie sú v súlade s oficiálnym učením Magistéria, ako som dokázal vyššie. Tiež si všimnite, že tuto autor hovorí o kritériách pravosti a naznačuje, že je možné, že v zjaveniach môže byť „zjavný rozpor s učením cirkvi“, a napriek tomu vo svojom článku dôrazne napísal, že „Nezáleží na tom, aký máme postoj k zjaveniam a posolstvám. Ak sa nimi inšpirujeme, nič nepokazíme.“ Takže podľa autora „nič nepokazíme“, ak sa inšpirujeme posolstvami v zjavnom rozpore s učením cirkvi, a nezáleží na tom, či tak urobíme. Toto je doslova satanské.
„Inými slovami: hoci cirkev zatiaľ nemôže potvrdiť pravosť týchto zjavení, dosiaľ v nich nie je nič, čo by ju spochybňovalo.“

„V posolstvách z Medžugoria si môžeme všimnúť aj jeden veľmi dôležitý detail. Nikdy v nich nenájdeme slovné spojenie „ja a môj Syn“ alebo konštatovanie, že niečo je „moje a môjho Syna“. Pri takomto nesprávnom poradí, keď by Panna Mária „predbehla“ Božieho a svojho Syna, treba okamžite spozornieť, lebo sú neklamným znakom, že ide o falošné posolstvá a falošné zjavenia.“

A teraz zlatý klinec na záver?

Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [iv] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová

Je to úplná zhoda náhod, že práve v tom najrúhavejšom posolstve z Medžugoria (aké bolo odhalené na vatikankatolicky (už 12. júna 2020)), že VŠETKY náboženstvá sú milé Panne Márii a jej Synovi (čo zahŕňa napr. aj satanizmus, voodoo, animizmus), sa uvádza zrovna v tomto poradí „jej a jej Synovi“? To je pravý opak toho, čo tvrdí autor článku! Vo svojom článku píše, že v posolstvách z Medžugoria „nikdy“ nenájdeme „„ja a môj Syn“ alebo konštatovanie, že niečo je „moje a môjho Syna“. Pri takomto nesprávnom poradí...“ Ako je teraz už zrejmé, toto je totálne klamstvo. Nielenže sa to tam nachádza, ale nachádza sa to v najrúhavejšom posolstve z Medžugoria, aké poznám. A to „niečo“, čo je vraj Panny Márie a jej Syna, je čo? Podľa posolstva z Medžugoria je to to, že „všetky náboženstvá sú milé“ Blahoslavenej Márii a jej Synovi. Toto je totálne rúhanie.

Ešte dodám, že podľa mňa poradie „ja a môj Syn“ alebo „mne a môjmu Synovi“ samo osebe nie je „neklamným znakom, že ide o falošné posolstvá a falošné zjavenia.“ Tým neklamným znakom nebolo toto, ale to, čo bolo obsahom celej vety, kde sa tieto slová nachádzali („jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá“).

Zamyslite sa nad týmto: aká je pravdepodobnosť, že by sa autor vôbec rozhodol niečo takéto, čo nie je až tak podstatné, vôbec zahrnúť do svojho článku. A zamyslite sa, aká je pravdepodobnosť, že sa práve toto, na základe čoho povedal, že by išlo o falošné zjavenia, bude vyskytovať práve v tej v najrúhavejšej vete z Medžugoria, aká bola odhalená.

Zamyslite sa, aká je pravdepodobnosť, že niekto zverejní článok na 40. výročie falošných zjavení, ktorý obsahuje množstvo lží (a sám si odporuje) a ktorý propaguje doslova satanské zjavenia, a že zrovna v ten čas sa preženie Českom najničivejšie tornádo, aké bolo kedy zaznamenané. A zamyslite sa, aká je pravdepodobnosť, že sa všetky tieto veci (ako aj ďalšie veci) udejú v takejto spojitosti, zrovna v ten istý deň a v takom presnom načasovaní.

A keď si prečítate môj článok Znamenie od Boha ako súčasť Apokalypsy? Novus ordo kostoly doničené tornádom, veža a strecha obrátené v trosky, zistíte, že v tom článku sú uvedené azda ešte omnoho ohromujúcejšie skutočnosti, ako tieto „zhody okolností“, ktoré som uviedol v tomto článku. (Tie skutočnosti naznačujú jasnú pravdu, ktorú neomylne vieme na základe katolíckej viery, t. j. že novus ordo je neplatná a že ľudia musia vystúpiť zo sekty II. vatikánskeho koncilu, neviestky babylonskej. Tí, ktorí si neboli vedomí, že sa jedná o falošnú a heretickú cirkev, musia proste zmeniť svoj postoj a zariadiť sa tak, ako to Boh od nich teraz vyžaduje.) Podľa mňa existuje medzi všetkými týmito udalosťami a skutočnosťami jasná spojitosť. A to som ešte niektoré veci nespomenul a možno ich ešte spomeniem.

Zaujímavé je aj to, že tento otrasný článok o Medžugorí čítali tisíce ľudí a dostal cca. 2,8 tisíca like-ov. To je dôkazom toho, ako veľa ľudí je zlej vôle a ako veľa ľudí žije v ozajstnej temnote. Zrejme nemali žiaden problém s týmto bludným vyjadrením:

Nezáleží na tom, aký máme postoj k zjaveniam a posolstvám. Ak sa nimi inšpirujeme, nič nepokazíme.“

Keď sú ľudia v takej temnote a tak zlej vôle, je pochopiteľné, že Boh umožnil, že v Česku nastane taká katastrofa.

Tento článok som z veľkej časti už mal napísaný a prakticky som bol pripravený zverejniť ho už omnoho skôr, docela krátko potom, čo sa to stalo, potom, čo to vyšlo, ale nakoniec sa tak nestalo.

[1] imeteo.sk/…viac-ako-150-zranenych-dalsi-ludia-su-pod-troskami
[2] wikipedia.org/wiki/Tornádo_na_Břeclavsku_a_Hodonínsku
[3] wikipedia.org/wiki/Tornádo_na_Břeclavsku_a_Hodonínsku
[4] wikipedia.org/wiki/Tornádo_na_Břeclavsku_a_Hodonínsku

[i] Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin's Press, August, 1992.
[ii] The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
[iii] The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
[iv] Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin's Press, August, 1992.
Sedevakantistický kanál
Nielen tie tornáda v Česku, ale aj rozbitie historickej sochy Sedembolestnej Panny Márie môže byť vyjadrením Božieho hnevu nad Slovenskom alebo teda Slovákmi, ktorí sa hlásia ku katolicizmu. Jednak mnoho z takýchto Slovákov podporuje falošné zjavenia, druhak označujú bozkávača koránu, JP II., za svätého a do toho má otvorený modlár, antipápež František, v blízkej budúcnosti prísť na Slovensko.

More
Nielen tie tornáda v Česku, ale aj rozbitie historickej sochy Sedembolestnej Panny Márie môže byť vyjadrením Božieho hnevu nad Slovenskom alebo teda Slovákmi, ktorí sa hlásia ku katolicizmu. Jednak mnoho z takýchto Slovákov podporuje falošné zjavenia, druhak označujú bozkávača koránu, JP II., za svätého a do toho má otvorený modlár, antipápež František, v blízkej budúcnosti prísť na Slovensko.

Ľudia vidia sedevakantistické články a odkazy na glorii, články zdieľané i na facebooku, články na pravde, na hlavných správach a hlavnom denníku a aj tak je to mnoho ľuďom jedno. Mnohí mávnu rukou nad modlárstvom a zlom, ktoré prichádza z Ríma a povedia si "nejak bude". Hovoria si nejak bude a či je, alebo nie je arci-heretik František pápežom ich nezaújma.