Františkova falošná cirkev je nejednotná a rozdelená; ľudia v nej veria, či v jej "hierarchii" alebo laici, v najrôznejšie herézy - schvaľovanie homosexuality, potratov, odmietanie rôznych katolíckych dogiem, považovanie heretikov za katolíkov alebo aj nesúhlas v postojoch týkajúcich sa odpadlíctva v "Cirkvi". V článku sú mnohé katolícke citáty, ktoré objasňujú jednoduché katolícke učenie na …More
Františkova falošná cirkev je nejednotná a rozdelená; ľudia v nej veria, či v jej "hierarchii" alebo laici, v najrôznejšie herézy - schvaľovanie homosexuality, potratov, odmietanie rôznych katolíckych dogiem, považovanie heretikov za katolíkov alebo aj nesúhlas v postojoch týkajúcich sa odpadlíctva v "Cirkvi". V článku sú mnohé katolícke citáty, ktoré objasňujú jednoduché katolícke učenie na túto tému.
Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 9), 6. január 1928, o jednote Cirkvi: „...táto jednota môže vzniknúť len z jednej učiteľskej autority, jedného zákona viery a jednej viery kresťanov.“
Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302: „... jedno mystické telo... A v tomto ‘jeden Pán, jedna viera, jeden krst’ (Ef 4:5).“
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 10), 29. jún 1896: „...jednota viery je nevyhnutnosťou žiadaná čo do jednoty Cirkvi, keďže ňou je to telo veriacich...“
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 4), 29. jún 1896: „Okrem toho vznešenosť Cirkvi vyplýva z jej jednoty ako princípu jej zriadenia – jednoty prevyšujúcej všetko ostatné a nemajúcej ničoho jej podobného alebo rovného.“
Unam Sanctam SK

Pozor na Františkovu rozdelenú „Cirkev“

Tento článok je prepis k videu nižšie: V nedávnom posolstve nekatolíkom František vyhlásil, že všetci pokrstení sú údmi tela Krista. Po tretie, a …