pl.news
2515
Jota-jotka
,,Jego ręce były nieco spuchnięte, z kilkoma ranami, jak to bywa w przypadku osób, które nadmiernie używają narkotyków lub alkoholu. Ale był w pełni przytomny".

Ksiądz poprosił ludzi, aby się odsunęli i starał się pozbierać cząstki najlepiej jak potrafił. 19 stycznia została odprawiona Eucharystia przebłagalna.,,

Miłość Boga aż po Krzyż do całkowitego ubezwłasnowolnienia
zdana na łaskę i rzetel…More
,,Jego ręce były nieco spuchnięte, z kilkoma ranami, jak to bywa w przypadku osób, które nadmiernie używają narkotyków lub alkoholu. Ale był w pełni przytomny".

Ksiądz poprosił ludzi, aby się odsunęli i starał się pozbierać cząstki najlepiej jak potrafił. 19 stycznia została odprawiona Eucharystia przebłagalna.,,

Miłość Boga aż po Krzyż do całkowitego ubezwłasnowolnienia
zdana na łaskę i rzetelność Kapłana ...
wacula25wp.pl
Bo jeżeli ja albo ty, którzy jesteśmy chrześcijanami, wcale nie jesteśmy ludźmi odnowionymi i wcale nie nosimy w naszych sercach Jego przykazań i jeżeli Prawo miłości nie zakorzeniło się w nas – może się zdarzyć, że ktoś niewierzący, patrząc na to wzgardzi nie tylko naszą wiarą, ale wzgardzi samym nawet Panem Jezusem. EWANGELIA św.--Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie …More
Bo jeżeli ja albo ty, którzy jesteśmy chrześcijanami, wcale nie jesteśmy ludźmi odnowionymi i wcale nie nosimy w naszych sercach Jego przykazań i jeżeli Prawo miłości nie zakorzeniło się w nas – może się zdarzyć, że ktoś niewierzący, patrząc na to wzgardzi nie tylko naszą wiarą, ale wzgardzi samym nawet Panem Jezusem. EWANGELIA św.--Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w nas mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie wieczne. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha .Jezus w ponad ponoć 200 miejscach Nowego Testamentu zapowiada swój powrót za życia apostołów. Jak wiemy nie powrócił. To jest argument największego formatu, który powinien nas skłonić do zastanowienia się i szukać czytać PISMO św-KK aby pojąć prawdę. Zanim staniesz się Judaszem