poznanieprawdy
13979
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Obecne przesunięcie w życiu Kościoła (a niestety nawet Stolicy Apostolskiej i „Papieża”) w kierunku promowania tego, co naturalne i doczesne, ze szkodą dla rzeczy nadprzyrodzonych i wiecznych, można odpowiednio podsumować słowami jeden z największych papieży, św. Grzegorz Wielki, który powiedział, że pył ziemskich pościgów oślepia oczy Kościoła ( terrena studia Ecclesiae oculos pulvis …More
''(...)Obecne przesunięcie w życiu Kościoła (a niestety nawet Stolicy Apostolskiej i „Papieża”) w kierunku promowania tego, co naturalne i doczesne, ze szkodą dla rzeczy nadprzyrodzonych i wiecznych, można odpowiednio podsumować słowami jeden z największych papieży, św. Grzegorz Wielki, który powiedział, że pył ziemskich pościgów oślepia oczy Kościoła ( terrena studia Ecclesiae oculos pulvis caecat ): „Podczas gdy ziemskie pościgi zajmują umysł księdza, pył zaślepia oczy Kościoła” ( Regula pastoralis II, 7). Poprzez nadmierne skupienie i zajęcie się ziemskimi realiami - nawet do tego stopnia, że ingeruje w sprawy naukowe, techniczne i ekonomiczne, które nie należą do jej kompetencji, takie jak pytania dotyczące klimatu lub flory i fauny konkretnego biomu - Kościół w naszym czasie przekracza granice własnej władzy, popełniając winę nowego rodzaju klerykalizmu.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”, a także Matkę Boską zastępuję Matką Ziemią. Bp Schneider-„Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age..., …More
''(...)Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”, a także Matkę Boską zastępuję Matką Ziemią. Bp Schneider-„Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age..., promuje także masoński naturalizm, będący nie do pogodzenia z wiarą Katolicką .''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Prałat Nicola Bux, wybitny teolog i były konsulat Kongregacji Nauki Wiary podczas pontyfikatu Benedykta XVI, skomentował nową postsynodalną adhortację Querida Amazonia , mówiąc: że dokument ma „problematyczne punkty, które mogą być znacznie większym problemem niż sam celibat”.

Panteizm
pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę)…More
''(...)Prałat Nicola Bux, wybitny teolog i były konsulat Kongregacji Nauki Wiary podczas pontyfikatu Benedykta XVI, skomentował nową postsynodalną adhortację Querida Amazonia , mówiąc: że dokument ma „problematyczne punkty, które mogą być znacznie większym problemem niż sam celibat”.

Panteizm
pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie.pl.wikipedia.org

W dalszych komentarzach włoski teolog wyjaśnia, że w nowej adhortacji dostrzega brak koncentracji na samym Bogu i zbawieniu dusz, a zamiast tego widzi w dokumencie niebezpieczeństwo wprowadzenia do Kościoła „panteizmu, w sposób niedostrzegalny”.
W wezwaniu z 12 lutego F. wypowiada się na temat „rodzimych” symboli i „niektórych praktyk religijnych”, które można interpretować jako obronę przed użyciem kontrowersyjnych posągów „Pachamama” podczas synodu w Rzymie w zeszłym roku.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1671
Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”.
przeciwherezjom
To nie kościół pogrąża się w panteiźmie, tylko część dzieci Kościoła od niego się odłącza w stronę fałszywej religii. Po prostu schizma dowodzona przez fałszywego papieża.