csk.news
42.7K
Laco Bajzo
Strašná misia svedkov Dohnalových: Až do konca dávať falošné nádeje v obrátenie zapredaného ,zradného kléru neviestky, v očakávaní jej obrátenia.... Dohnal a jeho vladykovia majú takú obrovskú "vieru" a veria ,že aj soľ ,ktorá stratila svoju chuť sa môže opäť stať soľou zeme ,že ani hriechy proti Duchu Svätému nie sú prekážkou na obrátenie zapredaných kardinálov ,biskupov a dokonca aj satanistu …More
Strašná misia svedkov Dohnalových: Až do konca dávať falošné nádeje v obrátenie zapredaného ,zradného kléru neviestky, v očakávaní jej obrátenia.... Dohnal a jeho vladykovia majú takú obrovskú "vieru" a veria ,že aj soľ ,ktorá stratila svoju chuť sa môže opäť stať soľou zeme ,že ani hriechy proti Duchu Svätému nie sú prekážkou na obrátenie zapredaných kardinálov ,biskupov a dokonca aj satanistu Bergoglia . Je to ale falošná viera vo vízie pomýleného človeka ,nie viera v neomylné Božie slovo.
Veria takýmto nezmyselným fantáziám ,lebo to verí ich guru Dohnal,ktorý vraj komunikuje priamo s Bohom,ako Mojžiš.
Nič ich neodradí,ani to,že sa doteraz neobrátil ani jeden kňaz,ani jeden biskup. Uletení dohnalovci zostanú až do konca pri týchto falošných víziách.
Za nesplnenie nezmyselných ,Božiemu slovu odporujúcich vízií Dohnala samozrejme vinia tých ,ktorí jeho výzvy neposlúchli :)
BKP: Adventní výzva k pokání pro arcib. Jana Graubnera Jinými slovy ka…
Martina Bohumila Lutherová
Častější než sama posedlost je ovládnutí člověka prostřednictvím zevních sil démonické vůle. Jako příklad nám může posloužit Jidáš. Slova evangelia "satan vešel do Jidáše" nelze chápat tak, jakoby se Jidáš stal posedlý v plném významu toho slova. Sv. Jan Theolog říká, že přes chamtivost satan pronikl do duše učedníka (Jan 12, 6) a později ovládl jeho srdce (Jan 13, 27). Vidíme tady zjevný příkla…More
Častější než sama posedlost je ovládnutí člověka prostřednictvím zevních sil démonické vůle. Jako příklad nám může posloužit Jidáš. Slova evangelia "satan vešel do Jidáše" nelze chápat tak, jakoby se Jidáš stal posedlý v plném významu toho slova. Sv. Jan Theolog říká, že přes chamtivost satan pronikl do duše učedníka (Jan 12, 6) a později ovládl jeho srdce (Jan 13, 27). Vidíme tady zjevný příklad postupného ovládnutí duše hříšníka démonem pomocí zvyšující se chtivosti peněz.
orthodoxia.cz/andele.htm

Ano bylo mu nedovoleno prodávat výhodně lék na vsjo a tak se pokorně sklonil,
ovšem moc a chtivost peněz ho vyhnala ven mimo dosah svatých.


on ví, že je to o něm
Laco Bajzo
Presne tak ovládol démon Dohnala a presvedčil ho ,že je veľkým prorokom,ktorý má napriek proroctvám Písma zachrániť pred Božím trestom Česko ,Slovensko ,V4.Europu, ,Ameriku ,aj celú zem.
Preto nahovoril hrstku dôverčivých veriacich,že keď budú poslúchať jeho príkazy a vyjdú na jeho "prorocké slovo" do ulíc, zvíťazia za túto slepú poslušnosť už prvým hodeným kamienkom,presne tak ,ako Dávid nad …More
Presne tak ovládol démon Dohnala a presvedčil ho ,že je veľkým prorokom,ktorý má napriek proroctvám Písma zachrániť pred Božím trestom Česko ,Slovensko ,V4.Europu, ,Ameriku ,aj celú zem.
Preto nahovoril hrstku dôverčivých veriacich,že keď budú poslúchať jeho príkazy a vyjdú na jeho "prorocké slovo" do ulíc, zvíťazia za túto slepú poslušnosť už prvým hodeným kamienkom,presne tak ,ako Dávid nad Goliášom.
Preto títo úbožiaci zbúrali múry duchovného Jericha v Žiline ,nahádzali všetkých démonov do ohnivého jazera a vyhnali svojimi pochodmi všetkých teritoriálnych démonov.
Takže Slovensko ,Česko ,aj V4 sú zachránené a vďaka tomuto veľkému "prorokovi" si dnes môžete užívať toto oslobodenie od NWO :)
Veľa úspechov prajem do ďalších víťaztiev vo vašej fantázií :)
Martina Bohumila Lutherová
Zítra 1.12.2021 generální stávka v celé EU, nevycházet ven, nenakupovat, být v klidu a modlit se.