Clicks41

Běda pastýřům Izraelským, kteříž pasou sami sebe

Běda pastýřům Izraelským, kteříž pasou sami sebe. Zdaliž pastýři nemají stáda pásti? [...] ... ale přísně a tvrdě panujete nad nimi.More
Běda pastýřům Izraelským, kteříž pasou sami sebe. Zdaliž pastýři nemají stáda pásti?
[...] ... ale přísně a tvrdě panujete nad nimi.