Radek33
Jeżeli twierdzisz uparcie, że wschodnie sztuki walki, muzyka elektroniczna i przedmioty magiczne nie oddziałują w żaden inwazyjny sposób na człowieka, to może być to książka dla Ciebie. Pan Robert Tekieli w przystępny i obrazowy sposób wykazał, jak mogą one wpłynąć na psychikę, a nawet na cały organizm człowieka....
www.tolle.pl/pozycja/techno-aikido-amuletyMore
Jeżeli twierdzisz uparcie, że wschodnie sztuki walki, muzyka elektroniczna i przedmioty magiczne nie oddziałują w żaden inwazyjny sposób na człowieka, to może być to książka dla Ciebie. Pan Robert Tekieli w przystępny i obrazowy sposób wykazał, jak mogą one wpłynąć na psychikę, a nawet na cały organizm człowieka....
www.tolle.pl/pozycja/techno-aikido-amulety
Radek33
Sport a duch Sport - wspaniały sposób na życie - może mieć swoje negatywne rozwinięcia. Widać to na przykładzie szalikowców, widać to na przykładzie zjedzonych przez doping i sterydy sportowców, widać to wśród skorumpowanych, spasionych "sportowców" z międzynarodowych organizacji. Niebezpieczeństwem może być też zwrot ku ciału powodujący zapomnienie o duchowości. Rozwój powinien być kompleksowy. …More
Sport a duch Sport - wspaniały sposób na życie - może mieć swoje negatywne rozwinięcia. Widać to na przykładzie szalikowców, widać to na przykładzie zjedzonych przez doping i sterydy sportowców, widać to wśród skorumpowanych, spasionych "sportowców" z międzynarodowych organizacji. Niebezpieczeństwem może być też zwrot ku ciału powodujący zapomnienie o duchowości. Rozwój powinien być kompleksowy. Błyskawiczny przyrost sprawności np. ćwiczenie tylko jednej nogi - powoduje zaburzenia równowagi. Przyrost zdolności fizycznych i psychicznych bez rozwoju religijności powoduje brak równowagi moralnej. Największe niebezpieczeństwo duchowe związane jest z sektami wykorzystującymi sport do krzewienia pokręconych idei. Najczęściej ma to miejsce wśród wschodnich sztuk walki.