Clicks1.3K
Varovanie

NEJEDNEJTE BEZ ROZMYSLU

Poselství Matky spásy ze dne 20. listopadu 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NEJEDNEJTE BEZ ROZMYSLU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí a na celé zemi bude vládnout Trojičná Láska.
Země bude dávat mléko a med
[Num 13, 27] a děti Nejsvětější Trojice budou jejím odrazem.
Milované děti:
ČAS NADEŠEL! Dostaly jste se do zvrácených rukou. "Protijedem" je přemítání ve fantazii o osudu, který vám určil Satan a jeho pozemské legie.
Velká část mých bělovlasých dětí postupně zmizí, aniž by to byla vůle Věčného Otce. Tlačí na ně (*), pokračují na středním věku. Neznámé nemoci vznikají z nepředvídatelných událostí. Jak sténá srdce této Matky, kolik je všude nářku!
VYZÝVÁM VÁS K OPRAVDOVÉ, VĚDOMÉ, HLUBOKÉ A PŘESVĚDČENÉ VÍŘE.
Obrácení lidských bytostí musí nastat nyní, je naléhavé, abyste rozeznaly správnou cestu a nebyly jako farizeové, protože zlo vás využívá, aby proniklo tam, kam samo nedosáhne.
Lidé mého Syna, milovaní mého Neposkvrněného Srdce:
Tolik strachu jste si přivodili ve světském životě, protože jste pohrdli mým Synem... To vás nutí jednat bez rozmyslu.
Lid mého Syna se musí bez přestání modlit svatý růženec, bez přestání přijímat mého Syna ve svaté eucharistii, po náležité přípravě na svátost smíření.
Kdo neudržuje své srdce a své činy na cestě Boží pravdy, nebude schopen vidět realitu... Musíte se obrátit!
Všichni v tomto lidu mají svěřené úkoly. Běda těm, kdo jsou povoláni k určitému poslání a neberou je vážně, mé ubohé děti!

Pokora je korunou nynějšího času, pýcha je had, který se obrací proti těm, kdo jsou jejími nositeli.

Připravte se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se srdcem:
Modlete se, děti, modlete se za Německo, bude žít v bolesti.

Modlete se, děti, modlete se za Francii, společnost povstává a bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, bolest nezmizí.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, utrpení je příliš velké.
Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho půda se třese.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, lidstvo ho odsoudí.
Příroda povstává a způsobí spoušť.
Nad vší lidskou bídou a vzpourou vás jako Matka všech lidí miluji, chovám vás ve svém Neposkvrněném Srdci, Arše spásy.
Žehnám vám, nabízím vám můj mateřský plášť a pod jeho ochranou najdete velké učení, které je stopou mého Božího Syna, odhalující Boží milosrdenství.
NEBOJTE SE, JSEM VAŠE MATKA, MILUJI VÁS.

ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS.

Matka Maria

(*) Poznámka překladatele: "pull strings", doslova "tahat za provázky", znamená v americké angličtině "řídit, ovládat něco ze zákulisí"

poselstvi-zbytku.org/html1/1793.html