Coburg
Laco Bajzo - nie je to celkom pravda, mnohé mystičky mali veľmi konkrétne "informácie" , aj blahoslavená Helena Aiolo, ktorá mala posolstvá, že Rusko vtrhne do Vatikánu, kde bude revolúcia a že Rusi za zastavia až na Rýne a Nemecko bude v krvi a podobne. Aj Panna Mária vo Fatime presne označilo Rusko - nie Lenina, preetože asi Lenin v Rusku nebo,l jediná zločinec a Panna Mária nám tu všetkých …More
Laco Bajzo - nie je to celkom pravda, mnohé mystičky mali veľmi konkrétne "informácie" , aj blahoslavená Helena Aiolo, ktorá mala posolstvá, že Rusko vtrhne do Vatikánu, kde bude revolúcia a že Rusi za zastavia až na Rýne a Nemecko bude v krvi a podobne. Aj Panna Mária vo Fatime presne označilo Rusko - nie Lenina, preetože asi Lenin v Rusku nebo,l jediná zločinec a Panna Mária nám tu všetkých nebude vymenovávať. Okrem toho VŠETCI sú jej deti,a ona nedáva najavo žiadnu nelásku voči konkrétnym osobám, pomenováva iba zlo. Čo sa týka "pápeža Panny Márie" ona jasne hovorí Don Gobbimu, že "JEJ pápež" je sv. Ján Pavol II". POsolstvá Gobbimu skončili v roku 1999. Nevyjadrovala sa o všetkých pápežoch, ale menovite vždy hovorila o Jánovi Pavlovi II - tu je citát z Modrej knihy:

«…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.

V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať.»
1. januára 1979

Ochrancovia Bergoglia s vždy odvolávajú na Pannu Máriu že povedala že vždy treba byť v jednote s pápežom, teda kvázi aj s ostatnými, ale Ona hovorí len o Jánovi Pavlovi II. Prečo? Pretože v inom posolstve hovori toto:

Salzburg (Rakúsko), 13. mája 1991

Výročie prvého zjavenia vo Fatime

Pápež môjho tajomstva

„Dnes ste zhromaždení tu, v tejto mojej ctihodnej svätyni, v tak hojne navštívenom večeradle kňazov a veriacich môjho Mariánskeho kňazského hnutia. Pripomínate si výročie môjho prvého zjavenia vo Fatime 13. mája 1917. V duchu sa cítite úzko spojení s mojím pápežom, Jánom Pavlom II., s týmto drahocenným darom, ktorý vám dalo moje Nepoškvrnené Srdce a ktorý sa v týchto chvíľach modlí v Cova da Iria, aby mi poďakoval za mimoriadnu materskú ochranu, ktorú som mu poskytla, keď som mu zachránila život pri krvavom atentáte, ktorý sa stal pred desiatimi rokmi na námestí sv. Petra.

Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva, pápež, o ktorom som hovorila s deťmi pri zjaveniach, pápež môjho srdca a mojej bolesti.

S veľkou odvahou a nadľudskou silou navštevuje všetky končiny sveta, nedbajúc námah a mnohých nebezpečenstiev, aby utvrdil všetkých vo viere a tak spĺňa svoju apoštolskú službu nástupcu Petrovho, zástupcu Krista a univerzálneho Pastiera svätej Katolíckej cirkvi, založenej na skale mojím synom Ježišom.

Pápež prináša všetkým Kristovo svetlo v týchto dobách veľkej temnoty. Mocne utvrdzuje v pravdách viery v týchto dobách všeobecného odpadu. Volá na cestu lásky a pokoja v týchto dobách násilia, nenávisti, neporiadkov a vojen.

Moje Nepoškvrnené Srdce je ranené, keď vidí, ako sa okolo neho šíri prázdnota a ľahostajnosť, odboj zo strany niektorých mojich úbohých synov biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich, pyšná opozícia voči jeho učiteľskému úradu. Preto je dnes moja Cirkev trhaná hlbokým rozkolom, je ohrozená stratou pravej viery, je presiaknutá neverou, ktorá neustále vzrastá.

Až tento pápež splní úlohu, ktorú mu zveril Ježiš a ja zostúpim z neba, aby som prijala jeho obetu, všetci budete zahalení hustou temnotou odpadu, ktorý sa vtedy stane všeobecným. Verný zostane len ten malý zvyšok, ktorý v týchto rokoch prijal moje materské pozvanie a nechal sa uzavrieť do bezpečného útočišťa môjho Nepoškvrneného Srdca. A bude to tento malý verný zvyšok, mnou pripravený a sformovaný, ktorý bude mať za úlohu prijať Krista, ktorý sa vráti k vám v sláve a započať tak novú éru, ktorá vás očakáva.“
ľubica
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..

Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, …More
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..

Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, modlite sa za Taliansko, lebo bude oplakávať svojich mŕtvych
....podla p. Lašúta z Turzovky, budeme veľmi veľmi trpieť.... tie koncentráky Scenár, z ktorého mrazí. sú len pre verných, ostatní sa rozutekajú ako na Kalvárii, ako ked sa začínala Krížová cesta Pána Ježiša.... rozutekaju sa k vakcínam ako k spáse, lebo ich k tomu vyzývajú tí,ktorí zvetrali a oni hlúpe ovce nevedia rozlíšiť či to čo produkujú biskupi je sol..... soľ predsa chráni! proti zahnívaniu a rozkladu, sol predsa konzervuje, aby vydržala potravina čo najdlhšie v povodnom stave!!!
Su páni v KBS solou? očividne nie! Nie sú už ničím čo ochranuje, sú najomníkmi, ktorí utekaju ked vidia vlkov!!! a globálni vlci už slintajú a zavíjajú.... obchádzajú Slovákov ako svorka podvodníckych klamárov vo vláde!!! Hnus! Ja sa čudujem, že Boh nás za toto odpadlíctvo už dávno nepotrestal a ešte viac!!! vdaka Bohu za zatvorené kostoly! že sa neznesväcuje Eucharistia!!! Vdaka!!!
zaba
..aby vám bolo dobre na zemi????
Ale vždyť i v modlitbě Otče náš se modlíme, aby bylo jako v nebi tak i na zemi... Ve 20 i 21kap. Janova Zjevení se mluví o nové zemi i nebi.
Zapadá mi vše do sebe, pokud přijmu koncept tisíciletého království předpověděného v počátku 20kap. Janova Zjevení. Tak věřila celá církev katakomb do roku 312 (viz. sv. Justin, Irenej....).

Osobně se těším na novou Zemi …More
..aby vám bolo dobre na zemi????
Ale vždyť i v modlitbě Otče náš se modlíme, aby bylo jako v nebi tak i na zemi... Ve 20 i 21kap. Janova Zjevení se mluví o nové zemi i nebi.
Zapadá mi vše do sebe, pokud přijmu koncept tisíciletého království předpověděného v počátku 20kap. Janova Zjevení. Tak věřila celá církev katakomb do roku 312 (viz. sv. Justin, Irenej....).

Osobně se těším na novou Zemi pod vládou Kristových zákonů a je to pro mne velká naděje vůči narůstající pošetilosti instalace nové země z diktátu antikrista- 4. průmyslová revoluce. Tato pošetilost samozřejmě povede do katastrofy, ale apokalypsa (Zjevení Pánovy moci) vše podivuhodně zvrátí v léčebný soud, který vyžene ďábla z našeho prostoru a uvede Zemi do stavu původního ráje.

Proto je zajímavé jen to, abych se nezapojil, jako ďáblův agent ,do této poslední utopie (4. průmyslová revoluce), ale naopak vyhlížel trpělivě Pánovu záchranu, která fakticky započne velkým Varováním (viz. Garabandal) a skončí Dnem Kristovým, kdy zde zbydou jen v něj doufající (patrně po třech dnech tmy).
Laco Bajzo
Prečo tieto zjavenia nevarujú pred Bergogliom a tým komu slúži a kam vedie to oklamané stádo?
dyk
Lebo Pápež František je Pápežom Panny Márie. Ale to je samozrejmé. Nie?
Laco Bajzo
dyk- Som zvedavý ,či ti to Coburg potvrdí.
Peter(skala)
Laco, ked sa pozrieme na Boha a Jeho posolstvá, ktoré odovzdáva ľudom cez rôznych prorokov, tak môžeme visdieť, že NIE každému prorokovi povedal VŠETKO a tak ani nevaroval proroka pred nejakou osobou.

napr. ked Boh odovzdával posolstvo ľodom cez prorokov (fatymske deti) tak nehovoril nič o Leninovi, ktorý mal na svedomí 1.svetovu vojnu - komunizmus atd... dokonca ani o komunizme ako názve …More
Laco, ked sa pozrieme na Boha a Jeho posolstvá, ktoré odovzdáva ľudom cez rôznych prorokov, tak môžeme visdieť, že NIE každému prorokovi povedal VŠETKO a tak ani nevaroval proroka pred nejakou osobou.

napr. ked Boh odovzdával posolstvo ľodom cez prorokov (fatymske deti) tak nehovoril nič o Leninovi, ktorý mal na svedomí 1.svetovu vojnu - komunizmus atd... dokonca ani o komunizme ako názve ideologii sa nezmienil cez Pannu Máriu z Fatymy, aj ked varoval pred pred 2.svet.vojnou a o utrpení Cirkvi atd...

Chcem tým povedať, že Boh nehovorí všetko do detailov každému prorokovi ale PRESNE naopak: radšej sa zjavuje po celom svete rôznym prorokom a každému zjaví to, čo uzná za vhodné. Potom je na veriacich, aby si pospajali posolstvá a tak prišli na to, čo VŠETKO Boh hovorí.

Z toho dôvodu nemôžeme povedať, že to alebo tamto zjavenie (ten alebo tamten prorok) je falošný, len na zaklade toho, že mu Boh nepovedal o určitej osobe alebo ideologii.

Takto Boh nekoná
Laco Bajzo
Peter(skala) - Kto má zvyšky súdnosti vidí,že cez tieto "zjavenia a posolstvá" ,ktoré tu šíri toľko ľudí Boh nehovorí vôbec. Sú to len zbožne sa tváriace ,nič nehovoriace a uši štekliace frázy.
Preto ich aj vy,služobníci zlého chválite.
Peter(skala)
Laco, rozumiem ti... pozeraš sa "len" na tie posolstvá, ktoré od r.1983 do 2021 su zjavené 1x do mesiaca a častokrat sa opakuju, dokonca tie vyzvy su častokrat všeobecne, takže máš dojem ako keby ani sa v nich nič konkretne nežiadalo, na rozdiel od fatimských, kde vyslovene sa žiadalo o zasvätenie Ruska, fatimska pobožnosť s konkretnymi aktami sv.spovede, sv.prijmania, sv.ruženca a sv.omši.

More
Laco, rozumiem ti... pozeraš sa "len" na tie posolstvá, ktoré od r.1983 do 2021 su zjavené 1x do mesiaca a častokrat sa opakuju, dokonca tie vyzvy su častokrat všeobecne, takže máš dojem ako keby ani sa v nich nič konkretne nežiadalo, na rozdiel od fatimských, kde vyslovene sa žiadalo o zasvätenie Ruska, fatimska pobožnosť s konkretnymi aktami sv.spovede, sv.prijmania, sv.ruženca a sv.omši.

Ten rozdiel je vidieť, ale fatimske pososolstvá boli zjavené behom 1 roka a tak keby si porovnal ich z medjugorskými ktoré boli zjavené z 1 a dokonca až do 3 roka zjavení (1981-1983) tak by si čumel, čo všetko konkretne sa vyžaduje.

Otazne však je, či by si takisto považoval posolstvá za falošné, aj ked nie preto, že by nič konkretne nevyžadovali, ale práve preto, že vyžaduju ako napr. pôst o chlebe a vode pre zdravých a dospelých (streda a piatok). 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou (3 sv.ružence, sv.omša a adoracia za uzdravenie..) Sv.spoved každý mesiac, a ešte vela toho by sa dalo hovoriť ako konkretne posolstvá vyžaduju od nas radikalne obratenie a pokánie, takže v tomto ohlade ešte viac vyžaduju ako tie fatimske.

Preto si treba položiť otazku: neprijmaju ludia medjug.posolstvá lebo sa im nechce ich skumať alebo preto, že od nich niečo vyžaduju?
ľubica
dyk, viem že poznátte Modru knihu... skúste si nájsť toto: 27.10 1986 o ekumenizme:
Pokus podchytiť všetky náboženstvá, aj tie, ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom s perspektívou vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt, je neužitočným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak, toto môže rozmnožiť zmätok, môže viesť…More
dyk, viem že poznátte Modru knihu... skúste si nájsť toto: 27.10 1986 o ekumenizme:
Pokus podchytiť všetky náboženstvá, aj tie, ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom s perspektívou vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt, je neužitočným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak, toto môže rozmnožiť zmätok, môže viesť k náboženskej indiferentnosti a môže dokonca sťažiť dosiahnutie skutočného mieru. Preto vám dnes hovorím: Ohlasujte všetkým Krista, buďte verní jedine Kristovi a jeho evanjeliu a stanete sa tvorcami pravého pokoja
------------
a toto: Matka Božia je v MK, jasne proti TEOLOGII OSLOBODENIA,ktorú podporuje a vykopáva rímsky biskup Bergoglio,( hoci pp. BenediktXVI. ju rázne odsúdil). (posolstvo 27.2. 1992 v MK )

...Aj Cirkev, ktorá žije a trpí na tomto kontinente, je ohrozovaná vnútorným rozdelením, jeho príčinou je oddelenie od pápeža a opozícia proti jeho Učiteľskému úradu zo strany niektorých biskupov, teológov, kňazov a veriacich. Môj Protivník ju chcel zasiahnuť predovšetkým podlým úkladom teológie oslobodenia (T.O.), ktorá je pravou zradou na Kristovi a jeho evanjeliu. Preto je moje Srdce aj dnes preniknuté mečom bolesti.

Toto vyššie, by malo stačiť každému, kto hľadá pravdu. Ak tu sama M. Božia jasne povedal že T.O. je pravá zrada na Kristovi a jeho evanjeliu a jej Srdce jej preniknuté mečom, tak potom ten, ktorý teraz okupuje Vatikán je najväčší zradca, lebo túto teológiu "vzkriesil" a kamaráti sa s teológmi, jemu podobnými. T
.......................
tak čo dyk s kým idete...... s M. Božou, ktorá JASNE odsúdila T.O., a tým aj ich tvorcov a vzkriesitelov....čiže rim b Bergoglia...., alebo proti M. Božej tým že sa zastávate podliaka JMB, ktorý je pravou zradou na Kristovi a jeho evanjeliu. Preto je MATKINO Srdce aj dnes preniknuté mečom bolesti.

------------------------- máte fúúúru času na premýšlanie....
Laco Bajzo
Ktorú vieru majú tieto zjavenia na mysli? V ktorej majú byť veriaci pevnejší? V tej predkoncilovej,alebo tej ,ktorú hlása RKC dnes?
dyk
Je len jedna jediná Cirkev. Choď za Pápežom Františkom a nezblúdiš. Odpadlík lefebvre ťa privedie iba a iba do zatratenia.
Laco Bajzo
dyk- Niet pochýb ,že tieto zjavenia sú od ducha a cez ľudí toho istého vierovyznania ,ako je Bergoglio.
PS: Ty nebudeš tak naivný veriaci,akého tu hráš. Ty si tu pridelený na trolovanie a motanie hláv naivných ovečiek,ako Peter (skala) a Kalisrátos.
dyk
Efezanom 1,22-23:
22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
...
A ktorej Cirkvi? Cirkvi toho exkomunikovaného lefebwra? Určite nie. Cirkev Kristova je Cirkev, ktorú vedie cez Svojho nástupcu Pápeža, teraz Františka. Alebo Kristus nemá moc si udržať Svoju Cirkev a musel mu pomôcť exkomunikovan…More
Efezanom 1,22-23:
22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
...
A ktorej Cirkvi? Cirkvi toho exkomunikovaného lefebwra? Určite nie. Cirkev Kristova je Cirkev, ktorú vedie cez Svojho nástupcu Pápeža, teraz Františka. Alebo Kristus nemá moc si udržať Svoju Cirkev a musel mu pomôcť exkomunikovaný arcibiskup? Sv. Ján Pavol II. ho chcel na jeho smrteľnej losteli priviesť do lona Katolíckej Cirkvi, ale odmietol kvôli svojej pýche a namyslenosti. A tak aj pošiel. Je smutné, ze spôsobil odpad od Krista veľa veriacich, ako o tom hovorí aj Panna Mária v Modrej knihe. A je smutné, že ani po toľkých rokoch si to odpadlíci neuvedomujú. Na svoju škodu.
dyk