Roberto 55
Hovori sa, ze antikrist bude v rokoch ako mal Pan Jezis ked vystupi verejne-teda 30 , teda by sa nepocal v casoch koncilu....
Libor Halik
Dle Biblie bude mať mluvčího, falošného proroka, pravdepodobne preto, že už sám bude veľmi starým, keď začne vládnuť celému svetu. Keď začal byť budúci Antikrist v USA verejne činný, bol mladým. Ale nevládnul celému svetu, ako ani Pán Ježiš pri svojom 1. príchode viditelne nevládol celému svetu, ale bol potupený a ukrižovaný. Izrael mladého prezidenta USA Obamu ako svetovládcu odmietol.