Clicks1K
Coburg
7

Kráľovná pokoja 25. júla 2020: Láska vždy víťazí

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Láska vždy víťazí


„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás k vytrvalej modlitbe, aby ste v modlitbe odkryli Boha lásky a nádeje. Deti moje, vezmite do rúk kríž. Nech je pre vás on povzbudením, že láska vždy víťazí, zvlášť teraz, keď sú kríž a viera odmietnuté. Vy buďte odrazom a príkladom svojho života, toho, že viera a nádej ešte žijú a že nový svet pokoja je možný. Som s vami a prihováram sa za vás pred mojim Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júla
ľubica
Mira393
Mira393
tím jsem chtěl jen říct že Medžugorje je zdroj.....výše napsaného poselství.
ľubica
True Peter, poprosím zdroj, o mučeníkovi, kňazovi Malachi, ktorý vypátral mnohé nekalé veci v RKC, doslova volajúce do neba / preto ho zabili /... sú zozbierané svedectva:P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství (1998)
P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.
Antonio Socci, 4 - té fatimské tajomstvo
TruePeter
Fujtajble s demonem!!!Exorcista a známý kněz Martin Malachi,důvěrník třech papežů,osobní rádce kardinála Beia,autor mnoha excelentnich knih o Církvi Sv.jasne prohlašuje že Medjugorje je Satanské zjevení!!!!!
obyčajná veriaca žena
A boli ste tam? Podľa ovocia ich poznáte. Tie nespočetné uzdravenia,(nielen telesné!), mnohé povolania, ( ktoré aj osobne poznám a sú to svätí kňazi!), spovednica sveta atď, atď, atď... Ak ste tam neboli, tak sa nevyjadrujte!!!
johanika
Veľmi dobre ste to napísali, obyčajná veriaca žena. Všetko, čo slúži na slávu Božiu je dobré! Tiež som pred pár rokmi navštívila Medžugorje s katolíckym kňazom zo Slovinska, on prísne rozlišoval, čo je komerčné a čo je sväté. Sprevádzal nás pri sv. omši s mnohými kňazmi z celého sveta, ukázal nám miesto zjavenia, pri soche Panny Márie, ktorá slzí bol kritický, ukázal nám spoločenstvo Cenacolo... …More
Veľmi dobre ste to napísali, obyčajná veriaca žena. Všetko, čo slúži na slávu Božiu je dobré! Tiež som pred pár rokmi navštívila Medžugorje s katolíckym kňazom zo Slovinska, on prísne rozlišoval, čo je komerčné a čo je sväté. Sprevádzal nás pri sv. omši s mnohými kňazmi z celého sveta, ukázal nám miesto zjavenia, pri soche Panny Márie, ktorá slzí bol kritický, ukázal nám spoločenstvo Cenacolo... Pár hodín duchovného oddychu a obohatenia. Slovbinskí kňazi žijú drsným reálnym životom, nenašli by sme u nich fanatizmus, ale každé miesto, ktoré by len trošku posunulo človeka k Bohu, k nebu...uznávajú. A o tom je Medžugorje a každé pútnické miesto. Ak by len jedného človeka priviedlo k spáse, má obrovský význam.