Janko333
Toto sú časy, ktoré som predpovedala: keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť. …More
Toto sú časy, ktoré som predpovedala: keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť. Viac než inokedy satanovi podarilo dostať sa medzi nich tým, že roztrhal vzácne puto ich vzájomnej a spoločnej lásky. Biskupi a kňazi svätej Božej Cirkvi, aká veľká je dnes vaša zodpovednosť! Modlime sa za kňazov! Don Stefano Gobbi - Modra kniha

La Salette: Kláštory, kvety cirkvi, sa stanú hnojiskom a diabol sa stane vládcom všetkých sŕdc. Predstavení kláštorov nech si dávajú pozor na tých, ktorých prijímajú, pretože diabol využije všetkej zloby, aby uviedol do reholí hriech. Po celom svet sa rozšíri neprístojnosť a láska k telesným rozkošiam.
Ľudia budú zlými duchmi prenášaní z miesta na miesto, a medzi nimi aj duchovní, pretože sa nenechajú viesť pravým duchom evanjelia, ktorý je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti ku cti Božej.
Duchovia zomrelých (zatratené duše spolu) budú prebudení k životu. To znamená, že mŕtvi, ktorí žili na zemi, na seba vezmú podobu spravodlivých duší, aby tak ľahšie zvádzali ľudí. Títo zdanlivo k životu vzbudenia mŕtvi, medzi ktorými sa skrývajú démoni, budú hlásať iné evanjelium, odporujúce Ježišovmu evanjeliu a popierajúce nebo aj peklo. Všetky tieto duše akoby sa znova usadili vo svojich telách.
Všade sa budú odohrávať najpodivuhodnejšie zázračné veci, pretože pravá viera vyhasla a falošné svetlo zaslepuje svet. Beda obyvateľom krajiny! Prídu krvavé vojny a hladomory, epidémie a nákazlivé choroby. Ako strašné krupobitie bude pršať hmyz a zvieratá. Hromové rany zachvejú mestami a zemetrasenia pod sebou pochovajú celé krajiny.
V povetrí budú počuť diabolské hlasy, ľudia budú búšiť hlavami o stenu a privolávať smrť, ale tá si ich so svojimi hrôzami nájde inde. Vo všetkých končinách sveta potečie krv. Kto prežije, ak Boh neukráti dobu skúšok? Krvou, slzami a modlitbami spravodlivých sa Boh nechá obmäkčiť.
Choďte a ukážte sa, že ste moje drahé deti, ja som s vami a vo vás, aby vaša viera svietila v týchto zlých časoch šelma bude zvrhnutá navždy spolu so všetkými svojimi nasledovníkmi do večnej priepasti pekla. Potom oheň a voda očistí krajiny a strávi diela ľudskej pýchy a všetky veci budú obnovené. Všetci budú slúžiť Bohu a oslavovať ho. La Salette
Ester J B H
Informačná vojna 15.12.2014 Infiltrácia RKC
Informačná vojna 15.12.2014 Infiltrácia RKC
2 more comments from Ester J B H
Ester J B H
Ester J B H
A brány pekelné ju nepremôžu... A brány pekelné ju nepremôžu..
Hermenegild
Údajne pre maximalistické kázanie o Matke Božej P.Márii.
Kamila Válková
Áno,anjela v ľudskom tele sa treba zbaviť,nehabíte sa a nebojíte sa Boha???Hlása lásku,vieru,tak ho treba zlikvidovať.Každý sa raz postaví pred boží súd!!
Megistender 1