Clicks28
vi.news

Hồng Y Pell “Thay đổi” Quan điểm của mình về Địa ngục

Hồng y George Pell nói với FirstThings.com (ngày 15 tháng 11) rằng ông đã từng đấu tranh để hòa giải tình yêu của Chúa với sự trừng phạt vĩnh viễn.

Trong nhiều thập kỷ, ông tin rằng gần như tất cả mọi người sẽ được cứu, rất ít người sẽ xuống địa ngục, và nhiều người sẽ cần được thanh tẩy trong luyện ngục, mặc dù ông biết rằng các Bác sĩ của Giáo hội đã dạy rằng phần lớn loài người sẽ chịu đày ải.

Vị hồng y cũng nhận thức được lời cảnh báo của Chúa Jesus Christ trong Luke 13:24, “Hãy cố gắng hết sức để vào bằng cửa hẹp, bởi vì tôi nói với các bạn, nhiều người sẽ cố gắng vào và sẽ không thành công.”

Ông đã "thay đổi" quan điểm của mình khi được một giám mục người Mỹ cho biết rằng việc Chúa Christ bị đóng đinh và hoạt động linh mục sẽ là vô ích, nếu không có hình phạt vĩnh viễn.

Giờ đây, Pell nói rằng ông từng là một “người theo chủ nghĩa tình cảm được che chở”, người đã phớt lờ những đau khổ khủng khiếp do tội lỗi gây ra, và đánh giá thấp “sự khuất tất của ý chí con người”.

Ông tin rằng việc không coi trọng sự thật rằng Đấng Christ sẽ phán xét mọi người vào ngày cuối cùng là “trọng tâm của cuộc khủng hoảng đức tin và luân lý”.

Hình ảnh: George Pell, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsAqnuljqrzn