Victory
26

Bůh k nám mluví …

Bůh k nám mluví, ale celý problém je v tom, že my Jej neslyšíme. Problém je v našem přijímači. Musíme naladit své srdce, abychom slyšeli Jeho hlas. On chce působit i skrze vás, skrze vaši víru. I když jsme slaboučcí, tím více máme důvěřovat Pánu, protože „když jsem slabý, tehdy jsem silný“. Ježíši, důvěřuji ti.

Nezůstávat v sobě, ale jít za Ježíšem, držet se Jeho a učit se od Něho. On dá pravou moudrost, On dá sílu, On je živý a přítomný a miluje tě více než tví rodiče či děti. On tě miluje více, než ty sám sebe. On dal za tebe na kříži svou krev a On je stále s tebou, je jen jediný problém – abys ty byl s Ním. A to je základ našeho života i svatosti – žít v Božím světle, žít v Boží pravdě, v Boží přítomnosti. To je to, že vážně počítáme s živým Bohem – Ježíšem – ve svém životě.

Teď to slovo říká tobě: Pojď za mnou. Oslovuje tě jménem. Je třeba jít za Ježíšem, ale co to znamená? Přijímat Jeho nauku, Jeho evangelium, Jeho slovo, každý den Mu dávat své hříchy a problémy. On ti odpouští hříchy, uzdravuje tvou duši a také bude řešit tvé problémy, neboť On je stejný včera, dnes i navěky.