Bos016
1647

Przemiana w Chrystusa.

Przemiana w Chrystusa.

«"W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby; zabrzmi bowiem trąba i umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy przemienieni".
Mówiąc "my" apostoł Paweł wskazuje, że dar przyszłej przemiany otrzymają wraz z nim ci wszyscy, którzy teraz podobnie jak on i jego towarzysze wiodą święte życie we wspólnocie Kościoła.

Objaśniając naturę owej przemiany, mówi: "Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność".
Tak więc, aby kiedyś mogła nastąpić w ludziach przemiana stanowiąca słuszną nagrodę, trzeba, aby teraz poprzedziła ją przemiana, która jest wyrazem wielkodusznej hojności. Ci zatem, którzy się w obecnym życiu przemienili, gdy przeszli ze zła do dobra, otrzymują obietnicę nagrody, a stanowić ją będzie przyszłe przemienienie.

Wszystko to dokonuje się w nich przez łaskę: Boży dar przemiany rozpoczyna się wraz z usprawiedliwieniem, dzięki któremu zmartwychwstajemy duchowo.

Następnie w zmartwychwstaniu ciał, które dopełnia przemiany sprawiedliwych, stan chwalebnej szczęśliwości pozostaje na zawsze i nie ulega żadnym zmianom. Przemiana zaczyna się zatem przez pierwsze zmartwychwstanie, które oświeca dla nawrócenia.

Przez nie przechodzi się ze śmierci do życia, z nieprawości do sprawiedliwości, z niewierności do wiary, z pełnienia czynów złych do postępowania świętego. Ci, którzy w ten sposób zmartwychwstali, nie podlegają drugiej śmierci.

O nich powiedziane jest w Apokalipsie: "Błogosławiony ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi śmierć druga nie ma już władzy". W tej samej księdze powiedziano też: "Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody".

Tak więc jak pierwsze zmartwychwstanie polega na nawróceniu serca, tak śmierć druga na wiecznej karze. Niech przeto każdy stara się mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jeśli chce uniknąć kary drugiej śmierci.

Ci bowiem, którzy w obecnym życiu, przemienieni pod wpływem bojaźni Bożej, przechodzą z życia złego do życia dobrego, przechodzą zarazem ze śmierci do życia, a następnie ich poniżenie zamieni się w chwałę.»

Św. Fulgencjusz, biskup Rusp
Bos016
"Błogosławiony ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi śmierć druga nie ma już władzy". W tej samej księdze powiedziano też: "Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody".
Tak więc jak pierwsze zmartwychwstanie polega na nawróceniu serca, tak śmierć druga na wiecznej karze. Niech przeto każdy stara się mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jeśli chce uniknąć kary drugiej …More
"Błogosławiony ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi śmierć druga nie ma już władzy". W tej samej księdze powiedziano też: "Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody".

Tak więc jak pierwsze zmartwychwstanie polega na nawróceniu serca, tak śmierć druga na wiecznej karze. Niech przeto każdy stara się mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jeśli chce uniknąć kary drugiej śmierci.