Clicks552

Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 8 czerwca 2014 roku, godz. 14.45

Moje dziecko, czy mogę prosić tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję? Jesteście wezwani do modlitwy, aby to Dzieło było chronione przed wszelkimi nikczemnymi zasadzkami i działaniem złego ducha poprzez tych, którzy mu służą i go czczą. Nigdy wcześniej wasze modlitwy nie były tak potrzebne, jak są w tym czasie.

Działanie złego ducha przeciwko tej Misji Zbawienia jest silne, a jego nienawiść narasta. Jeśli nie będziecie prosili Boga o osłabienie nienawiści złego ducha i jego wpływu na ludzkość, jego dzieła będą kwitły i niszczyły dusze, dla których jedyna nadzieja na zbawienie pojawi się poprzez Dary, które Bóg daje Swoim dzieciom.

Proszę was, drogie dzieci, byście się modlili za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na Boże wezwanie i dla tej Misji. Ta Modlitwa ma być odmawiana za wszystkich Bożych proroków, wizjonerów i święte sługi, aby Mu dalej służyli, kiedy wypełnia On Ostateczne Przymierze.

Modlitwa Krucjaty 155
O ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają
na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie, gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami.

Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem, gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.


Moje ukochane dzieci, każdego dnia musicie zanosić do Mojego Syna swoje modlitwy o ochronę tej Misji przed nienawiścią szatana. Gdy będziecie tak czynili, będzie wam udzielone wszelkie błogosławieństwo.

Wy, którzy macie taką możliwość, proszę, ofiarujcie Msze, tak często, jak możecie, za Bożego proroka Marię od Bożego Miłosierdzia i za wszystkie sługi Boga, aby przez Boże Miłosierdzie wszystkie dusze na zawsze zjednoczyły się z Nim w Jego Królestwie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…y-przyjmuja-te-oredzia-aby-sie-modlili-za-te-misje
wordpress.com/…-follow-these-messages-to-pray-for-this-mission-3/
CÓRKA MARYI
O ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają
na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

Proszę, pomóż uwolnić te dusze, któr…
More
O ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają
na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie, gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami.

Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem, gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.