Clicks67

12 700 podpisov za odvolanie p.Patakyovej (Z 132 poslancov až 98 jej správu neberú na vedomie)

Minulý mesiac sme iniciovali petíciu, ktorá vyzývala verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú k podaniu demisie.
www.citizengo.org/…/179556-vyzva-na…

Počas májovej schôdze Národnej rady SR poslanci nevzali na vedomie správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2019. Z prítomných 132 poslancov hlasovalo za iba 34 poslancov. Správa bola odmietnutá aj preto, že obsahovala ideologickú nadprácu zo strany p. Patakyovej, hierarchia ľudských práv bola v správe poprehadzovaná v porovnaní s Ústavou SR, pričom najzákladnejšie právo – právo na život nepatrilo vôbec medzi priority.

Odmietnutie správy zo strany poslancov je prejavom nedôvery a nesúhlasu s prácou p. Patakyovej. Preto by sa sama mala vzdať funkcie.

Sme veľmi radi, že sa s našou kritikou verejnej ochrankyne práv stotožnilo viac ako 12 700 ľudí, ktorí petíciu podpísali. Na slovenské pomery je to silná petícia a predstavuje jasný odkaz pre p. Patakyovú: odmietame ideologickú nadprácu a žiadame posilnenie ochrany práv nenarodených detí.

Hlavným problémom p. Patakyovej je, že pri potratoch obhajuje za každú cenu „právo ženy na potrat,“ hoci žiadne také právo neexistuje, ani nemôže existovať, lebo nikto nemá právo zavraždiť druhého človeka, teda ani lekár alebo matka nenarodené dieťa zabiť nemôžu.

Okrem toho sa pri presadzovaní nadpráv sexuálnych menšín nijako nedrží slovenskej legislatívy a očakáva od NR SR, že bude robiť niečo nad rámec platných zákonov. To je jasný prejav ideologickej nadpráce.

Keď pani Patakyová obhajuje zabíjanie nevinných detí odvolávajúc sa na platné zákony a nález Ústavného súdu SR, tento typ argumentácie sa podobá na argumenty nacistického funkcionára, podplukovníka SS a hlavného organizátora holokaustu Adolfa Eichmanna, ktorý pred súdom v Jeruzaleme tvrdil, že on osobne nemá nič proti Židom, on iba plnil rozkazy a konal v súlade s platnými zákonmi, keď vymýšľal a riadil proces vyhladenia Židov.

Eichmann bol následne odsúdený súdom za zločiny proti ľudskosti a popravený. Celé to dôkladne popísala Hannah Arendt v knihe Eichmann v Jeruzaleme: správa o banalite zle.

Je zrejmé, že platné zákony môžu byť neraz nespravodlivé. Platilo to v prípade otrokárstva, rasizmu, nacistických a komunistických zákonov, a platí to aj dnes v prípade potratov.

Okrem toho sa objavili viaceré odborné právne názory kritizujúce nedostatok pozornosti venovanej dĺžke súdnych prieťahov, domácemu násiliu a alkoholizmu zo strany verejnej ochrankyne práv.

Viac ako 12 700 podpisov je pre nás signálom, aby sme v tejto kampani pokračovali. Už máme vymyslený plán ako ďalej.


V najbližších dňoch Vás o ňom budeme informovať.
Ďakujeme, že ste s nami.