TerezaK
1519

4.den „Ó JEŽÍŠI, ZCELA SE TI ODEVZDÁVÁM, POSTAREJ SE O VŠECHNO!“

Když vidíš, že se tvoje obtíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se. Opět zavři oči srdce a řekni mi s velkou důvěrou: „Buď vůle Tvá, Pane. Postarej se o to Ty“. A já ti slibuji, že se o to postarám a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou mocí! A bude-li třeba, udělám zázrak. Když pak uvidíš, že se záležitost zhoršuje, neztrácej ducha, ale zavři oči své duše a opět řekni: “Postarej se o to Ty!“ A já tě ujišťuji: Já se o to postarám!
„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“Novéna odevzdanosti