Clicks184

Ewa Pawela: Istnieje plan spalenia i zburzenia wszyskich katedr i kościołów katolickich na świecie

Czas Apokalipsy rozpoczęty !More
Czas Apokalipsy rozpoczęty !
Główny cel masonerii ; KOŚCIÓŁ KATOLICKI !