Jeśli przeciwnik nie wierzy w żadną Prawdę Objawioną przez Boga, wówczas pozostaje tylko argument siły.

Teza Św. Tomasza z Akwinu!

,,Jeśli przeciwnik nie wierzy w żadną Prawdę Objawioną przez Boga, wówczas nie zdadzą się na nic dowody na uzasadnienie artykułów Wiary i pozostaje tylko argument siły, bo człowiek bez rozumu staje się nierozumnym bydlęciem, złym i szkodliwym ,a bydło tylko siłą może być rządzone, tylko siła może mu przeszkodzić źle uczynić bliźniemu!''


Pan Jezus zapewniał, że na ludzi na których miłość nie działa powie kiedyś Bóg: ,,pójdźcie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego...''

Kiedy miłość i cierpliwość już nie skutkują, można i należy użyć siły. Siła fizyczna, siła zbrojna jest sama w sobie rzeczą dobrą i nie tylko miłości się nie sprzeciwia, lecz przez nią właśnie używaną bywa, w obronie tego co się miłuje, byle tylko rozumnie i sprawiedliwie.


źródło:Ks. pro.f dr. Stanisław Koczwara ,,O obowiązku walki za Wiarę jako sprawdzianie miłości chrześcijańskiej''. (22 minuta)
www.youtube.com